Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2018
Промяна: 18/04/2018
Размер: 15.58 КБ
Тегления: 1130

Инвестиционно предложение „Разработване на находище за индустриални минерали (кварц-фелдшпатови пясъци) „Жълтия връх“, в землището на с. Арчар, общ. Димово, обл. Видин

Съобщ. по чл.6, ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщ. по чл.6, ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 13/04/2018
Промяна: 13/04/2018
Размер: 15.3 КБ
Тегления: 1171

Съобщ. по чл.6, ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщ. по чл.6, ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 13/04/2018
Промяна: 13/04/2018
Размер: 15.6 КБ
Тегления: 1159

Съобщ. по чл.6, ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщ. по чл.6, ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2018
Промяна: 12/04/2018
Размер: 15.54 КБ
Тегления: 1098

ИП „Изграждане на цех за преработка на картофи“ в УПИ XVIII, XIX, планоснимачен №37, кв. 58 по плана на с. Ерден, общ. Бойчиновци

Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 Съобщение по чл.6,ал.9,т.1

топ!
Дата на публикуване: 09/03/2018
Промяна: 21/03/2018
Размер: 15.25 КБ
Тегления: 1184

(ИП) „Площадка за извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъчни тонер касети и отпадъци от пластмасаˮ в ПИ с идентификатори: 10971.510.270; 10971.510.271; 10971.510.272 и 10971.510.273, по КК и КР на гр. Видин

Съобщ. по чл.6,ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщ. по чл.6,ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 09/03/2018
Промяна: 09/03/2018
Размер: 15.19 КБ
Тегления: 1123
Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаса и гумиˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.327 по КК и КР на гр. Монтана

Съобщ. по чл.6, ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщ. по чл.6, ал.9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 09/03/2018
Промяна: 09/03/2018
Размер: 15.17 КБ
Тегления: 1142
Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на напоителна система – тръбен кладенец и капково напояване на овощна градинаˮ в имот с № 064185, землище на с. Трайково, общ. Лом, обл. Монтана

Съобщение от 06.03.2018 г. по чл. 6,ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 06.03.2018 г. по чл. 6,ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 06/03/2018
Промяна: 06/03/2018
Размер: 15.19 КБ
Тегления: 1150

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаса и гумиˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.327 по КК и КР на гр. Монтана

 

Съобщ. по чл.6,ал.9,т.1 Наредбата за ОВОС Съобщ. по чл.6,ал.9,т.1 Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 13/02/2018
Промяна: 13/02/2018
Размер: 13.25 КБ
Тегления: 1142

ИП „Изграждане на пристройка с размери 24 м / 15 м към действаща кланица, за месопреработка, магазин и офис“ в УПИ I за свинекомплекс, кв. 37, с. Новоселци, общ. Видин

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 05/02/2018
Промяна: 05/02/2018
Размер: 15.1 КБ
Тегления: 1124

ИП „Предприятие за преработка на мляко“ в имот с № 037092, землище на с. Салаш, общ. Белоградчик, с възложител: „Хемус агро 2015 г.“ ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 10 от 10

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx