Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 01.04.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 01.04.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/04/2019
Промяна: 01/04/2019
Размер: 13.16 КБ
Тегления: 888

ИП „Система за капково напояване на насаждения от боровинки” в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин, с възложител: ЗП Кристина Асенова.

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1  от Наредбата за ОВОС от 26.03.2019 г. Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 26.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/03/2019
Промяна: 26/03/2019
Размер: 15.24 КБ
Тегления: 860

ИП „Производствено хале за горещо пресоване на стоманени детайлиˮ в поземлен имот с идетификатор 48489.5.653 по кадастралната карта на гр. Монтана, УПИ II, кв. 5, СПЗ, по плана на гр. Монтана, с възложител: „ЕМКОˮ ЕООД – ОП Монтана.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.03.2019 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/03/2019
Промяна: 19/03/2019
Размер: 15.75 КБ
Тегления: 865

ИП „Търговски, развлекателен и хотелски комплекс – дискотека и автомивка, заведение за хранене, сграда с магазини и хотелска част“ в поземлен имот с идентификатор 10971.502.940 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител „Импулс“ ООД.

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 18.03.2019 г. Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 18.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/03/2019
Промяна: 18/03/2019
Размер: 15.02 КБ
Тегления: 891

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.03.2019 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 06/03/2019
Промяна: 06/03/2019
Размер: 13.52 КБ
Тегления: 859

ИП „Модернизация, преустройство и преоборудване – разширение с достигане на пълния капацитет на ферма за интензивно отглеждане на свине – свинекомплекс „Дунавци”, в ПИ с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител: „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД” ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от НУРИОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от НУРИОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/02/2019
Промяна: 15/02/2019
Размер: 13.38 КБ
Тегления: 910

ИП „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Кула”, находящо се в поземлен имот с идентификатор 40525.173.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: Община Кула

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.02.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.02.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/02/2019
Промяна: 08/02/2019
Размер: 15.78 КБ
Тегления: 879

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“ в поземлени имоти с №№ 010017, 059001, 059002, 059005, 059007, 059008, 059012, 059017, 059020, 060003 в землището на с. Неговановци, общ. Ново село, с възложител ЧЗП М. А.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 31.01.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 31.01.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 31/01/2019
Промяна: 31/01/2019
Размер: 13.4 КБ
Тегления: 904

ИП „Нова въздушна линия (ВЛ) 110 kV „Видбол” от стълб № 94 на ВЛ 110 kV „Магура”, землище на с. Арчар, общ. Димово до п/ст „Бонония” в землището на гр. Дунавци, общ. Видин”, с възложител: „ЕСО” ЕАД.

Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 30.01.2019 г. Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 30.01.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/01/2019
Промяна: 29/01/2019
Размер: 14.93 КБ
Тегления: 970

ИП „Преработка на козе мляко в козеферма „Каряна” в имот № 030098, землище на с. Ягодово, общ. Берковица, с възложител: Земеделска кооперация „Карянаˮ.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9 от 21.01.2019 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9 от 21.01.2019 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 21/01/2019
Промяна: 21/01/2019
Размер: 13.23 КБ
Тегления: 885

ИП „Изграждане на парти център със зони за релакс, подготовка на тържества на открито, летен бар и водно огледало” в поземлен имот с идентификатор 03928.37.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, местност Асан Спахийски връх.

Съобщение по чл. 6, ал. 9 ,т.1 от  Наредбата за ОВОС - „Бен Хън Агро” ООД Съобщение по чл. 6, ал. 9 ,т.1 от Наредбата за ОВОС - „Бен Хън Агро” ООД

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2019
Промяна: 11/01/2019
Размер: 13.45 КБ
Тегления: 936

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя” в поземлени имоти в землището на с. Ново село, общ. Ново село, с възложител: „Бен Хън Агро” ООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 11.01.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 11.01.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2019
Промяна: 11/01/2019
Размер: 15.64 КБ
Тегления: 916

ИП „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Раяновциˮ в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик, обл. Видин с възложител: „ИНТЕРПРОМˮ ЕООД.

 

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 28/12/2018
Промяна: 28/12/2018
Размер: 13.31 КБ
Тегления: 988

ИП „Създаване на рибно стопанство за пъстърва” в ПИ с идентификатор 48489.26.851 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: „Фиш Инвест” ООД.

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 13.12.2018 г. Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 13.12.2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/12/2018
Промяна: 13/12/2018
Размер: 15.61 КБ
Тегления: 946

ИП „Паркинг за тежкотоварни автомобили и складова дейност“ в поземлени имоти с идентификатори 48489.40.283, 48489.40.284 и 48489.40.430 по КК и КР на гр. Монтана, с възложители Г. Я. и К. Х.

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1  от Наредбата за ОВОС от 29.11.2018 г. Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 29.11.2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/11/2018
Промяна: 29/11/2018
Размер: 13.27 КБ
Тегления: 1001

ИП„Изграждане на система за капково напояване на лозов масив с брутна площ 198,681 дка. /нетна площ 185,732 дка/ в землищата на с. Гомотарци и с. Кошава, община Видин”, с възложител: „Видинска винарска компания“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 7 от 10

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx