Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 04.05.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 04.05.2020

топ!
Дата на публикуване: 04/05/2020
Промяна: 04/05/2020
Размер: 16.08 КБ
Тегления: 1176

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“ в поземлени имоти с №№ 059001, 059002, 059005, 059007, 059008, 059009, 059010, 059011, 059012, 059013, 059015, 059016, 059017, 059020 в землището на с. Неговановци, общ. Ново село, с възложител ЧЗП М.А.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 30.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 30.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 30/04/2020
Промяна: 30/04/2020
Размер: 13.4 КБ
Тегления: 1209

ИП „Откриване на площадка за третиране на отпадъци” в ПИ с идентификатор 51665.202.64 по КК и КР на с. Николово, общ. Монтана, с възложител: „БИО ПРОМ ИНВЕСТ” ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.04.2020 г.- 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.04.2020 г.- 2

топ!
Дата на публикуване: 21/04/2020
Промяна: 21/04/2020
Размер: 15.99 КБ
Тегления: 1251

„Изграждане на асфалтова база“ в поземлен имот с идентификатор 17734.78.89 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Гранитово, общ. Белоградчик, с възложител „ПСТ Видин“ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 21.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 21.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 21/04/2020
Промяна: 21/04/2020
Размер: 16.06 КБ
Тегления: 1199

ИП „Изграждане на съоръжение /лагуна/ за временно съхранение на оборски тор от отглежданите свине в съществуваща свинеферма с. Новоселци“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 52283.420.36 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Новоселци, общ. Видин, с възложител „Адан-Н“ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 16.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 16.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2020
Промяна: 16/04/2020
Размер: 13.46 КБ
Тегления: 1184

ИП „Изграждане на тръбен кладенец” в ПИ с идентификатор 44238.508.42 по КК и КР на гр. Лом, с възложител: „Аркусˮ АД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 13.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 13.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 13/04/2020
Промяна: 13/04/2020
Размер: 13.57 КБ
Тегления: 1216

ИП „Извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и други)” на площадка с площ от 306 м2 в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „Китекс Металˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.04.2020 - 1 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.04.2020 - 1

топ!
Дата на публикуване: 10/04/2020
Промяна: 10/04/2020
Размер: 15.81 КБ
Тегления: 1206
„Извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и други) на площадка с площ от 6752 м2 в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по КККР на гр. Видин, Ремонтна база КОС“, с възложител: „Вида Металс Рисайклингˮ ООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 01/04/2020
Промяна: 01/04/2020
Размер: 15.71 КБ
Тегления: 1239

ИП „Изграждане на два нови тръбни сондажни кладенци за промишлено водоснабдяване на производствени мощностиˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.379 по КККР на гр. Монтана, с възложител: „ЕМКОˮ ООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 24.03.20 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 24.03.20 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/03/2020
Промяна: 24/03/2020
Размер: 18.88 КБ
Тегления: 1208

ИП „Цех за производство на почистващи и миещи препарати и WC ароматизатори” в ПИ с идентификатор 81757.500.617 по КККР на с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин, с възложител: „Никани – 2014ˮ ЕООД

 

Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 26.02.2020 г. Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 26.02.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/02/2020
Промяна: 26/02/2020
Размер: 13.27 КБ
Тегления: 1284

ИП „Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация“ в язовир Фарафун – поземлен имот № 000851 по КВС на землище гр. Грамада с ЕКАТТЕ 17645, местност „Дъбравата“.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.02.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.02.2020

топ!
Дата на публикуване: 17/02/2020
Промяна: 17/02/2020
Размер: 13.46 КБ
Тегления: 1206

ИП „Доставка и монтаж на оборудване за винопроизводството и пречиствателна станция за винарска изба „Магура” АД, с. Рабиша, общ. Белоградчик, обл. Видинˮ, с възложител: „Магураˮ АД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.02.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.02.2020

топ!
Дата на публикуване: 04/02/2020
Промяна: 04/02/2020
Размер: 15.94 КБ
Тегления: 1251

ИП „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 07510.303.51 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Бързия, общ. Берковица, с възложител „Минерална вода - Ком“ ЕАД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 31.01.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 31.01.2020

топ!
Дата на публикуване: 31/01/2020
Промяна: 31/01/2020
Размер: 13.53 КБ
Тегления: 1227

„Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви на „Агромагиˮ ЕООД с обща площ 48580 м2, находящи се в землището на с. Станево, общ. Лом” в ПИ с идентификатор 68758.26.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Станево, общ. Лом, с възложител: „АГРОМАГИˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 27.01.20 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 27.01.20

топ!
Дата на публикуване: 27/01/2020
Промяна: 27/01/2020
Размер: 18.62 КБ
Тегления: 1251

Съобщение за ИП „Рекултивация на общинско сметище за неопасни отпадъци в с. Ружинци, общ. Ружинци, обл. Видин”

 

Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 21.01.2020 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 21.01.2020 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 21/01/2020
Промяна: 21/01/2020
Размер: 15.95 КБ
Тегления: 1260

ИП „Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 44238.507.1 по КККР на гр. Лом, с възложител Клон ТП на ДП „Пристанищна инфраструктура“

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 7 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx