Печат
ПДФ

Как да се свържете с нас?

Адрес: РИОСВ - Монтана

  • гр. Монтана 3400

    ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3

Директор:

инж. Любомир Иванов

  • тел./факс 096/300 960
  • мобилен 885 970919
    • Технически сътрудник:
  •     тел./факс 096/300 961

 

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

сайт: http://riosv-montana.com/

      

Полезни връзки:

Министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg
Оперативна програма “Околна среда” - http://ope.moew.government.bg
Изпълнителна агенция по околна среда и водите - http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/index.html
Министерство на земеделието - http://www.mzh.government.bg
Държавна агенция по горите - http://www.nug.bg
Структурни фондове на ЕС - http://www.eufunds.bg
Химични вещества - http://www.chemicals.moew.government.bg
Министерски съвет - http://www.government.bg

РИОСВ – Бургас - http://www.riosvbs.eu
РИОСВ – Благоевград - http://www.blriosv.hit.bg
РИОСВ – Варна - http://www.riosv-varna.org
РИОСВ – Велико Търново - http://www.riosv-vt.hit.bg
РИОСВ – Враца - http://www.vracakarst.com/riosv
РИОСВ – Пазарджик - http://www.riewpz.hit.bg
РИОСВ – Перник - http://www.riosv-pernik.com
РИОСВ – Плевен - http://riew-pleven.eu
РИОСВ – Пловдив - http://www.riosv-pd.hit.bg
РИОСВ – Русе - http://www.riosv.ruse.bg
РИОСВ – София - http://www.riew-sofia.org
РИОСВ – Смолян - http://www.riewsm-bg.eu
РИОСВ – Стара Загора – http://www.stz.riew.e-gov.bg
РИОСВ – Хасково - http://www.riosv-hs.org
РИОСВ – Шумен- http://www.riosv.icon.bg

Официален сайт на българските национални паркове - http://www.bulgariannationalparks.org
Национален парк Централен Балкан - http://www.centralbalkannationalpark.org/bg
Национален парк Пирин - http://www.visitpirin.net
Национален парк Рила - http://www.rilanationalpark.org/bg

Басейнова дирекция “Черноморски район” – http://www.bsbd.org
Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” - http://bd-ibr.org
Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” - http://www.wabd.bg
Басейнова дирекция “”Дунавски район” - http://www.dunavbd.org

Портал за биоразонобразието - http://chm.moew.government.bg
Парковете в България - http://www.bg-parks.net
Природен парк “Врачански Балкан” - http://www.vr-balkan.net
Природен парк “Персина” – http://www.persina.bg
Белоградчишки скали - http://www.belogradchik.biz
Пещера “Магурата” - http://www.magura.hit.bg
Натура 2000 - http://www.natura2000bg.org
Националните паркове по света - http://www.world-national-parks.net

Синя планета - http://www.sinia-planeta.com/
Изменението на климата - http://bluelink.net/climate/

Ден на Земята - http://earthday.net
Световен ден на околната среда - http://www.unep.org
Ден на река Дунав – http://www.danubeday.org
Седмица на мобилността - http://www.mobilityweek-europe.org

Българска академия на науките - http://www.bas.bg
Институт по ботаника- http://www.bio.bas.bg/botany
Лесотехнически университет- http://www.ltu.bg
Химикотехнологичен и металургичен университет - http://www.uctm.edu
Блулинк- http://www.bluelink.net
Българско дружество за защита на птиците- http://www.bspb.org
Зелени Балкани - http://www.greenbalkans.org
Природа на заем - http://www.bornat.org
Фондация Тайм - http://www.time-foundation.org
Екокаталог - http://www.ecocatalog.eu

Програма за развитие на ООН- http://www.undp.bg
Програма за околна среда на обединените нации- http://www.unep.org
Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - http://www.rec.org
Регоинален екологичен център - България - http://www.rec.bg
Световен екологичен фонд GEF- http://www.gefweb.org

Интернет сайт за световното природно наследство на България - http://unesconaturebg.info

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx