Печат
ПДФ

Как да се свържете с нас?

Адрес: РИОСВ - Монтана

гр. Монтана 3400, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3

Натоварени (пикови) часове от 09:00 до 13:00 часа

Ненатоварени часове за посещаемост от 14:00 до 16:00 часа

map

Директор:

инж. Любомир Иванов

     тел./факс: 096/300 961
     моб. тел: 0885970919

Приемно време на директора: всеки четвъртък от 13:00 до 16:00 часа след предварително записване на следните телефони:

тел. 096/300 960
моб. тел: +359 887 651 556
Лице за контакт: Б. Начева - секретар.

 

E-mail (основен): Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

E-mail на изнесено работно място в гр. Видин: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Интернет сайт: https://riosv-montana.com/

 

Полезни връзки:

Министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg
Оперативна програма “Околна среда” - http://ope.moew.government.bg
Изпълнителна агенция по околна среда и водите - http://www.eea.government.bg
Министерство на земеделието - http://www.mzh.government.bg
Изпълнителна агенция по горите - http://www.nug.bg
Единен информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове - http://www.eufunds.bg
Химични вещества - http://www.chemicals.moew.government.bg
Министерски съвет - http://www.government.bg

РИОСВ – Бургас - http://riosvbs.com  

РИОСВ – Благоевград - https://riosvbl.org 

РИОСВ – Варна - http://www.riosv-varna.org

РИОСВ – Велико Търново - https://www.riosvt.org

РИОСВ – Враца - http://www.vracakarst.com/riosv

РИОСВ – Пазарджик -  https://new.riewpz.org 

РИОСВ – Плевен - http://riew-pleven.eu

РИОСВ – Пловдив - https://plovdiv.riosv.com 

РИОСВ – Русе - http://www.riosv-ruse.org

РИОСВ – София - http://www.riew-sofia.org

РИОСВ – Смолян - http://smolyan.riosv.com 

РИОСВ – Стара Загора – http://www.stz.riew.e-gov.bg

РИОСВ – Хасково - http://www.riosv-hs.org

РИОСВ – Шумен- http://www.riosv.icon.bg

Национален парк Централен Балкан - https://visitcentralbalkan.net

Национален парк Пирин - http://www.pirin.bg

Национален парк Рила - https://rilanationalpark.bg

Басейнова дирекция “Черноморски район” – http://www.bsbd.org

Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” - https://earbd.bg

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” - http://www.wabd.bg

Басейнова дирекция “”Дунавски район” - http://www.bd-dunav.org

 

Български Портал за биоразнообразието - http://chm.moew.government.bg

Асоциация на парковете в България - https://parks.bg

Природен парк “Врачански Балкан” - http://www.vr-balkan.net

Природен парк “Персина” – http://www.persina.bg

Белоградчишки скали - http://www.belogradchik.biz

Натура 2000 - http://natura2000.moew.government.bg

Националните паркове по света - https://parks.bg/links/parks-in-the-world

Синя планета - http://siniaplaneta.blogspot.com

Ден на Земята - https://www.earthday.org

Световен ден на околната среда - https://www.worldenvironmentday.global

Ден на река Дунав – http://www.danubeday.org

Седмица на мобилността - https://mobilityweek.eu

Българска академия на науките - http://www.bas.bg

Институт по ботаника- http://www.bio.bas.bg/botany

Лесотехнически университет- http://www.ltu.bg

Химикотехнологичен и металургичен университет - http://www.uctm.edu

Блулинк - Мрежа за гражданско действие - https://www.bluelink.net

Българско дружество за защита на птиците- https://bspb.org

Зелени Балкани - http://www.greenbalkans.org

Сдружение „Природа назаем“ - http://forthenature.org

Фондация Тайм - https://time-foundation.org

„За да остане природа“ - http://forthenature.org

Програма за развитие на ООН - http://undp.bg

Програма за околна среда на обединените нации- http://www.unep.org

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - http://www.rec.org

Световен екологичен фонд GEF- https://www.thegef.org

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx