Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 09.08.2019 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 09.08.2019

топ!
Дата на публикуване: 09/08/2019
Промяна: 09/08/2019
Размер: 13.34 КБ
Тегления: 1256

ИП „Промяна в параметрите на инвестиционно предложение, за което е издадено

Решение по ОВОС № МО 1-7/2018 г.” на производствената площадка на „Монбат“

АД в гр. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 29.07.2019 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 29.07.2019

топ!
Дата на публикуване: 29/07/2019
Промяна: 29/07/2019
Размер: 15.84 КБ
Тегления: 1231

ИП „Добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за други цели от един брой тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 10971.47.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, с възложител „Фрукт – Н“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.07.2019 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.07.2019

топ!
Дата на публикуване: 25/07/2019
Промяна: 25/07/2019
Размер: 13.41 КБ
Тегления: 1263

ИП „Изграждане на кариери за добив на строителни материали в концесионна площ „Лемище” (225,009 дка), землище на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, обл. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.07.2019 - 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.07.2019 - 2

топ!
Дата на публикуване: 23/07/2019
Промяна: 23/07/2019
Размер: 13.49 КБ
Тегления: 1233

ИП „Изграждане на площадка за разполагане и функциониране на инсталация за сепариране на неопасни отпадъци, с включено временно съхранение на отпадък с код 19 12 04 – пластмаса и каучук” в ПИ с идентификатор 10971.162.1 по КК и КР на гр. Видин

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.07.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.07.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/07/2019
Промяна: 23/07/2019
Размер: 15.85 КБ
Тегления: 1242

ИП „Ваканционно селище, СПА център, медицински център, басейн, гаражи и магазин“ в поземлен имот с идентификатор 12961.40.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Вършец, с възложител Н. А.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.07.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.07.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/07/2019
Промяна: 09/07/2019
Размер: 15.78 КБ
Тегления: 1256

ИП „Малка мандра за производство на сирене и кисело мляко“ в имот с № 000105, землище на с. Лехчево, общ. Бойчиновци, с възложител С. Г.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.06.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.06.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/06/2019
Промяна: 21/06/2019
Размер: 15.71 КБ
Тегления: 1242

ИП „Изграждане на ваканционно селище“ в имот с № 209004, землище на с. Милчина лъка, общ. Грамада, с възложител Ю. Й.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 06.06.2019 - 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 06.06.2019 - 2

топ!
Дата на публикуване: 06/06/2019
Промяна: 06/06/2019
Размер: 13.49 КБ
Тегления: 1257

ИП „Изграждане на цех за механично сглобяване на патрони от заготовки, включително и изграждане на необходимата инженерна инфраструктура в рамките на завод „Миджур”, имоти с №№ 001427 и 001428 в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, област Видин

Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 06.06.2019 г. Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 06.06.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 06/06/2019
Промяна: 06/06/2019
Размер: 13.33 КБ
Тегления: 1293

„Винарска изба с капацитет до 100 х.л” в поземлен имот с идентификатор 03928.514.37 по КК и КР на гр. Берковица, обл. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.04.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.04.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2019
Промяна: 18/04/2019
Размер: 13.41 КБ
Тегления: 1319

ИП „Подмяна на част от оборудването на енергиен комплекс за ВЕИ, с цел използване на неопасни отпадъци като гориво за производство на електроенергия” в имот № 000049, землище на с. Долно Церовене, общ. Якимово, обл. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.04.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.04.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/04/2019
Промяна: 15/04/2019
Размер: 13.28 КБ
Тегления: 1309

ИП „Обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко” в ПИ с идентификатор 15998.80.144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гомотарци, общ. Видин

 

Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 01.04.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 01.04.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/04/2019
Промяна: 01/04/2019
Размер: 13.16 КБ
Тегления: 1340

ИП „Система за капково напояване на насаждения от боровинки” в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин, с възложител: ЗП Кристина Асенова.

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1  от Наредбата за ОВОС от 26.03.2019 г. Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 26.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/03/2019
Промяна: 26/03/2019
Размер: 15.24 КБ
Тегления: 1316

ИП „Производствено хале за горещо пресоване на стоманени детайлиˮ в поземлен имот с идетификатор 48489.5.653 по кадастралната карта на гр. Монтана, УПИ II, кв. 5, СПЗ, по плана на гр. Монтана, с възложител: „ЕМКОˮ ЕООД – ОП Монтана.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.03.2019 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/03/2019
Промяна: 19/03/2019
Размер: 15.75 КБ
Тегления: 1313

ИП „Търговски, развлекателен и хотелски комплекс – дискотека и автомивка, заведение за хранене, сграда с магазини и хотелска част“ в поземлен имот с идентификатор 10971.502.940 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител „Импулс“ ООД.

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 18.03.2019 г. Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 18.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/03/2019
Промяна: 18/03/2019
Размер: 15.02 КБ
Тегления: 1347
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 9 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx