Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 01/06/2018
Промяна: 01/06/2018
Размер: 13.21 КБ
Тегления: 1085

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционно предложение (ИП) „Месопреработвателно предприятиеˮ

в УПИ ІІ, кв. 81 по плана на с. Студено буче, общ. Монтана с възложител: „Марков 1991” ЕООД

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2018
Промяна: 30/05/2018
Размер: 15.77 КБ
Тегления: 1033

Съобщение за ИП „Частична реконструкция на Главен канализа-ционен колектор II от РШ 138 до КПС 1, гр. Видин“ и „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Сланотрън до гр. Видин“, част от Регионално прединвестицинно проучване (РПИП) за обособена територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, с възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/05/2018
Промяна: 22/05/2018
Размер: 15.48 КБ
Тегления: 1069

Съобщение за ИП „Водовземане от подземни води чрез 1 брой нов тръбен кладенец с дълбочина 200 м“ в имот с № 060009, м. Илийно дърво, землище на с. Ковачица, общ. Лом, с възложител: ЕТ „Бомар Трейд“.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 09/05/2018
Промяна: 09/05/2018
Размер: 13.47 КБ
Тегления: 1049

ИП „Предприятие за първична преработка на медицински и ароматни култури и ягодоплодни видовеˮ в поземлен имот с идентификатор 10971.511.252 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: „Био Хербалс” ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 08/05/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 119.78 КБ
Тегления: 1044

ИП „Цех за преработка на мляко с капацитет 1000 л/ден и изграждане на тръбен кладанец“ в УПИ XXXIV в Стопански двор № 1, с. Якимово, общ. Якимово, с възложител: ЗП Емил Емилов.

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 08/05/2018
Промяна: 08/05/2018
Размер: 15.63 КБ
Тегления: 1039

ИП „Стопанство за отглеждане на риба по рециркулационен метод“ в имот с идентификатор 10971.157.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на гр. Видин, м. Шуговец, с възложител: „Риба и рибни продукти“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 04/05/2018
Промяна: 04/05/2018
Размер: 13.35 КБ
Тегления: 1013

ИП „Възстановяване на рибното стопанство и отглеждане на сладководни риби в него – шаран, толстолоб, бял амур и пъстървови рибиˮ в имот с № 000171, местност Шошенци, землище на с. Дълги Дел, общ. Георги Дамяново, с възложител: „Екотиера” ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 02/05/2018
Промяна: 02/05/2018
Размер: 15.63 КБ
Тегления: 1020

ИП „Изграждане на съоръжение и инсталации за третиране на отпадъци /компостираща инсталация за разделяне и третиране на зелени и/или биоразградими отпадъци/” в ПИ с идентификатор 44238.57.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, с възложител: Община Лом.

Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т.1 Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т.1

топ!
Дата на публикуване: 27/04/2018
Промяна: 27/04/2018
Размер: 15.38 КБ
Тегления: 1168

ИП „Цех за производство на плодови сокове“ в УПИ XI-497, кв. 30 по плана на с. Буковец, общ. Видин

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/04/2018
Промяна: 27/04/2018
Размер: 13.43 КБ
Тегления: 1094

ИП „Изграждане на компостираща инсталация и система за разделно събиране на зелени биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” в имот с № 000229, землище на с. Бели мел, общ. Чипровци

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/04/2018
Промяна: 27/04/2018
Размер: 15.54 КБ
Тегления: 1168

Съобщение за ИП „Сграда за търговия“ в поземлен имот с идентификатор 48489.5.380 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана (УПИ V, кв. 174 по плана на гр. Монтана)

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 24/04/2018
Промяна: 24/04/2018
Размер: 15.54 КБ
Тегления: 1154

ИП „Изграждане на кланичен пункт“ в поземлен имот 058035, м. Барабуца, землище на с. Ковачица, общ. Лом, с възложител: ЕТ „Митко Боев“.

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 23/04/2018
Промяна: 23/04/2018
Размер: 15.57 КБ
Тегления: 1129

ИП „Изграждане на бензиностанция 30 м3“ в поземлен имот с идентификатор 44238.508.168 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Лом, общ. Лом, с възложител: „Хъс“ ооД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 23/04/2018
Промяна: 23/04/2018
Размер: 13.31 КБ
Тегления: 1157

ИП „Изграждане на кланичен пункт за хуманно клане с транжорна за производство на премиум меса” в УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ в кв. 47, по регулационния план на с. Боровица, общ. Белоградчик, с възложител: „Био Ангус Груп” ООД.

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1  от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 20/04/2018
Промяна: 20/04/2018
Размер: 13.27 КБ
Тегления: 1101

ИП „Изграждане на система от два експлоатационни и един резервен тръбни сондажни кладенци за промишлено водоснабдяване на производствени мощностиˮ в имот с № 000550, местност Каманяка, землище на с. Горно Церовене, общ. Монтана, с възложител: „Емкоˮ ООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 9 от 10

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx