Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 08.09.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 08.09.2020

топ!
Дата на публикуване: 08/09/2020
Промяна: 08/09/2020
Размер: 13.86 КБ
Тегления: 464

ИП „Изземване и добив на динамични наносни отложения – инертни материали (чакъл и пясък) по течението на р. Огоста и чашката на яз. Огостаˮ в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана

възложител: „ИХТИС 33” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 26.08.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 26.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 26/08/2020
Промяна: 26/08/2020
Размер: 16.3 КБ
Тегления: 489

ИП „Развъждане, отглеждане и угояване на риба за спортен и промишлен риболов в язовир „Липненска река“ в землището на с. Липен, общ. Монтана, с възложител „Вибел - 2015“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 18.08.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 18.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 18/08/2020
Промяна: 18/08/2020
Размер: 16.34 КБ
Тегления: 475

ИП „Цех за обработка на обла дървесина и производство на палети и цех за производство на пелети“ в поземлен имот с идентификатор 21436.1.74 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Добри дол, общ. Лом, с възложител П. Кръстев.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.08.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 17/08/2020
Промяна: 17/08/2020
Размер: 13.87 КБ
Тегления: 489

ИП „Частично преустройство и разширение на съществуваща сграда в Кланичен пункт” в поземлен имот с идентификатор 67310.52.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сливата, общ. Лом

с възложител: „Алексия 2002” оод

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 11.08.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 11.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 11/08/2020
Промяна: 11/08/2020
Размер: 13.87 КБ
Тегления: 491

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя – изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя” в землището на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин

с възложител: „Бен Хън Агро” ООД

Съобщение по чл. 6,ал.9,ал. 1 от 10.08.2020 г. Съобщение по чл. 6,ал.9,ал. 1 от 10.08.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/08/2020
Промяна: 10/08/2020
Размер: 13.53 КБ
Тегления: 501

ИП „Инвестиции за оборудване /инсинератор/ в биосигурност и превенция от заразяване в отговор на новите изисквания за отглеждане на животни в свинеферма с. Новоселци“, находяща се в ПИ с идентификатор 52283.420.35 по КК и КР, с. Новоселци, общ. Видин, обл. Видин.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.08.2020 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.08.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/08/2020
Промяна: 03/08/2020
Размер: 13.75 КБ
Тегления: 503
ИП „Винарска изба, гараж, апартаменти за гости, заведение за хранене и трафопост” в ПИ с идентификатор 17422.114.28 по КККР на с. Градец, общ. Видин с възложител: „ИВЕЛ – М“ ООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 14.07.2020 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 14.07.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/07/2020
Промяна: 14/07/2020
Размер: 18.45 КБ
Тегления: 505

ИП „Кланичен пункт за добив на месо от едри преживни животни (ЕПЖ)ˮ в ПИ с идентификатор 21840.95.573 по кадастралната карта (КК) на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана, с възложител: „Трейс Ангъс Фармˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.06.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.06.2020

топ!
Дата на публикуване: 17/06/2020
Промяна: 17/06/2020
Размер: 16.26 КБ
Тегления: 559

ИП „Отглеждане на зарибителен материал и риба за консумация“ в язовир „Чернила“, находящ се в землището на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител „Фиш Инвест“ ООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 12.06.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 12.06.2020

топ!
Дата на публикуване: 12/06/2020
Промяна: 12/06/2020
Размер: 13.53 КБ
Тегления: 536

ИП „Производствена сграда с административна част” в УПИ V-158, кв. 35 по плана на гр. Видин (ПИ с идентификатор 10971.511.158 по КК), Западна складова зона

възложител: „КОМАНД“ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 11.06.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 11.06.2020

топ!
Дата на публикуване: 11/06/2020
Промяна: 11/06/2020
Размер: 13.52 КБ
Тегления: 553

ИП „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели” в УПИ ІІ-000030 по плана на с. Кошава, общ. Видин, с възложител: „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТˮ ООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.06.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.06.2020

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2020
Промяна: 03/06/2020
Размер: 13.55 КБ
Тегления: 553

ИП „Добив на индустриални минерали – кварцови пясъци от находище

„Дългата поляна” в землищата на с. Септемврийци и с. Арчар, общ. Димово”,

с възложител: „Индустриални минерали – БГˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 27.05.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 27.05.2020

топ!
Дата на публикуване: 27/05/2020
Промяна: 27/05/2020
Размер: 13.47 КБ
Тегления: 559

ИП „Изграждане на рибовъдна ферма” в поземлен имот 1615, кв. 109 по плана на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител: „СИЛУРИСˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 04.05.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 04.05.2020

топ!
Дата на публикуване: 04/05/2020
Промяна: 04/05/2020
Размер: 16.08 КБ
Тегления: 582

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“ в поземлени имоти с №№ 059001, 059002, 059005, 059007, 059008, 059009, 059010, 059011, 059012, 059013, 059015, 059016, 059017, 059020 в землището на с. Неговановци, общ. Ново село, с възложител ЧЗП М.А.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 30.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 30.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 30/04/2020
Промяна: 30/04/2020
Размер: 13.4 КБ
Тегления: 594

ИП „Откриване на площадка за третиране на отпадъци” в ПИ с идентификатор 51665.202.64 по КК и КР на с. Николово, общ. Монтана, с възложител: „БИО ПРОМ ИНВЕСТ” ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 3 от 10

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx