Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.10.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.10.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/10/2021
Промяна: 22/10/2021
Размер: 13.29 КБ
Тегления: 239

ИП „Газова инсталация за компресиран природен газ и газопровод за съществуващо парокотелно на млекопреработвателно предприятие на „Ел Би Булгарикум” ЕАД – Производствена база Видин” в ПИ с идентификатор 10971.510.30 по КК и КР на гр. Видин.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.10.2021 г. - 2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.10.2021 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 15/10/2021
Промяна: 15/10/2021
Размер: 13.86 КБ
Тегления: 242

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „БулУниПро” ООД с обща площ 86 дка” в ПИ с идентификатори 68758.14.2, 68758.14.3, 68758.14.4 и 68758.14.5 по КККР на с. Станево, община Лом

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.10.2021 г. - 1 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.10.2021 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 15/10/2021
Промяна: 15/10/2021
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 242

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „Агро Мотив” ООД с обща площ 80 дка” в ПИ с идентификатор 38159.81.6 по КККР на с. Комощица, общ. Якимово

възложител: "Агро мотив” ООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 14.10.2021 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 14.10.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/10/2021
Промяна: 14/10/2021
Размер: 16.17 КБ
Тегления: 248

ИП „Разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа на гр. Берковица, общ. Берковица“, с възложител Община Берковица.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 11.10.2021 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 11.10.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/10/2021
Промяна: 11/10/2021
Размер: 15.99 КБ
Тегления: 248

ИП „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инсталацията с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене“

възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 20.09.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 20.09.2021

топ!
Дата на публикуване: 20/09/2021
Промяна: 20/09/2021
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 321

ИП „Разполагане на мобилен асфалтосмесител и инсталация за циментова стабилизацияˮ в ПИ с идентификатори 14489.53.42 и 14489.53.55 по КККР на с. Орешец, общ. Димово

възложител: "Геопеча" АД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 14.09.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 14.09.2021

топ!
Дата на публикуване: 14/09/2021
Промяна: 14/09/2021
Размер: 16.28 КБ
Тегления: 338

ИП „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в поземлен имот с идентификатор 10971.511.306 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Металарм 2019“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 13.09.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 13.09.2021

топ!
Дата на публикуване: 13/09/2021
Промяна: 13/09/2021
Размер: 16.15 КБ
Тегления: 354

ИП „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Стакевци, общ. Белоградчик“, с възложител Община Белоградчик.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.08.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.08.2021

топ!
Дата на публикуване: 25/08/2021
Промяна: 25/08/2021
Размер: 19.87 КБ
Тегления: 419

ИП „Проектиране и строителство на селскостопански обекти за производство и преработка на животновъдна продукция“ в поземлен имот № 086013 в землището на с. Превала, общ. Чипровци, с възложител ЕТ „КАРБОН – ПОЛИНА МАРИУС“.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 05.08.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 05.08.2021

топ!
Дата на публикуване: 05/08/2021
Промяна: 05/08/2021
Размер: 16.2 КБ
Тегления: 474

ИП „Изграждане на младежки център“ в поземлен имот с идентификатор 48489.6.780 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител Община Монтана.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.08.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.08.2021

топ!
Дата на публикуване: 03/08/2021
Промяна: 03/08/2021
Размер: 16.1 КБ
Тегления: 481

ИП „Реконструкция на площад Жеравица“, гр. Монтана, с възложител Община Монтана.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 19.07.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 19.07.2021

топ!
Дата на публикуване: 19/07/2021
Промяна: 19/07/2021
Размер: 16.21 КБ
Тегления: 538

ИП „Изграждане на мотел“ в поземлен имот с идентификатор 48489.4.371 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, м. Лъката, общ. Монтана, с възложител „Лионтурс 1991“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.07.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.07.2021

топ!
Дата на публикуване: 15/07/2021
Промяна: 15/07/2021
Размер: 16.17 КБ
Тегления: 543

ИП „Кравеферма № 2“ в поземлен имот с идентификатор 11418.921.164 по КККР на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, с възложител „АДЛ – Люта“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 08.07.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 08.07.2021

топ!
Дата на публикуване: 08/07/2021
Промяна: 08/07/2021
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 571

ИП „Рибовъдство и спортен риболов в язовир „Студен кладенецˮ, находящ се в землището на с. Стубел, общ. Монтана (ПИ с идентификатор 70024.106.240 по КК и КР на с. Стубел)

възложител: ДПД Фишинг" ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 06.07.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 06.07.2021

топ!
Дата на публикуване: 06/07/2021
Промяна: 06/07/2021
Размер: 13.8 КБ
Тегления: 561

ИП „Изграждане на тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на с. Златия и с. Игнатово” в ПИ с идентификатор 31053.934.5 по КК и КР на с. Златия, общ. Вълчедръм

възложител: Община Вълчедръм

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 3 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx