Телефонен указател РИОСВ - Монтана

Печат
ПДФ

ДИРЕКТОР  

инж. Любомир Иванов

тел. 096/300 961

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приемно време: всеки четвъртък от 13:00 до 16:00 часа
след предварително записване на следните телефони:
стационарен тел. 096/300 960
мобилен телефон: +359 887 651 556

 
 Дирекция „Административни, финансови и правни дейности”

 Директор Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ 

  тел. 096/300 965

 Главен счетоводител - тел. 096/300 965

  моб. тел +359887606548

 Главен експерт "Човешки ресурси и счетоводна дейност" - тел. 096/300 965

  моб. тел +359882001495

 Дирекция „Контролна и превантивна дейност“

 Директор на дирекция  КПД - тел. 096/300 963

  моб. тел  +359887070853

 Отдел  „Контрол на околната среда”

 Началник отдел  КОС - тел. 096/300 963

 моб. тел +359885339778

Направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух  и вредни физични фактори” - тел. 096/300 965

 главен експерт  - моб. тел+359882001493

Направление „Опазване на водите” - тел. 096/300 964  

 главен експерт моб. тел +359887640111

Направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите” - тел. 096/300 965

 главен експерт моб. тел +359882001497

  главен експерт моб. тел +359882001496

  главен експерт моб. тел: +359882001487

Направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти” – тел. 096/300 963

 
Отдел  „Превантивна дейност”

Началник отдел ПД – тел. 096/300 964,

 моб. Тел. +359882001491

Направление „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда” – тел. 096/300 963

 главен  експерт моб. Тел. +359882001488

  старши експерт моб. Тел. +359882001490

Направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” - тел. 096/300 963

   главен експерт моб. Тел.  +359887340780

  главен експерт  моб. Тел. +359887206476

Направление „Специализирани регистри” - тел. 096/300 960

 специалист - моб. тел. +359887651556

  младши експерт моб. тел.  +359882001489

 

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx