Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 27.8.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 27.8.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/08/2019
Промяна: 27/08/2019
Размер: 18.81 КБ
Тегления: 811

ИП „Осъществяване на дейност по рециклиране на неопасни пластмасови отпадъци с код R3 по Приложение № 2 към § 1, т. 13 от ЗУОˮ в ПИ с идентификатор 03928.514.88 по КККР на гр. Берковица (адрес: ул. „Антон Страшимировˮ № 1, гр. Берковица), с възложител: „Видира – Българияˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 26.08.2019 г. - 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 26.08.2019 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 26/08/2019
Промяна: 26/08/2019
Размер: 19.17 КБ
Тегления: 830

ИП „Рекултивация на депо за строителни отпадъци” в ПИ с идентификатор 10971.510.714 по КККР на гр. Видин, с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 26.08.2019 г. - 1 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 26.08.2019 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 26/08/2019
Промяна: 26/08/2019
Размер: 18.61 КБ
Тегления: 807

ИП „Цех за пелети с капацитет 600 кг/ч (преустройство на съществуваща производствена сграда и пристрояване към нея)ˮ в поземлен имот с кад. № 1004, кв. 39 по плана на с. Василовци, общ. Брусарци, с възложител: „Хот Пелетˮ ООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.08.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.08.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/08/2019
Промяна: 23/08/2019
Размер: 15.92 КБ
Тегления: 828

ИП „Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води за промишлено и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на производствено предприятие“ в поземлен имот с идентификатор 24431.35.9 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Дъбравка, общ. Белоградчик,

с възложител СД „ЛАФ – Велизаров и СИЕ“.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 09.08.2019 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 09.08.2019

топ!
Дата на публикуване: 09/08/2019
Промяна: 09/08/2019
Размер: 13.34 КБ
Тегления: 829

ИП „Промяна в параметрите на инвестиционно предложение, за което е издадено

Решение по ОВОС № МО 1-7/2018 г.” на производствената площадка на „Монбат“

АД в гр. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 29.07.2019 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 29.07.2019

топ!
Дата на публикуване: 29/07/2019
Промяна: 29/07/2019
Размер: 15.84 КБ
Тегления: 790

ИП „Добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за други цели от един брой тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 10971.47.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, с възложител „Фрукт – Н“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.07.2019 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.07.2019

топ!
Дата на публикуване: 25/07/2019
Промяна: 25/07/2019
Размер: 13.41 КБ
Тегления: 837

ИП „Изграждане на кариери за добив на строителни материали в концесионна площ „Лемище” (225,009 дка), землище на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, обл. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.07.2019 - 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.07.2019 - 2

топ!
Дата на публикуване: 23/07/2019
Промяна: 23/07/2019
Размер: 13.49 КБ
Тегления: 820

ИП „Изграждане на площадка за разполагане и функциониране на инсталация за сепариране на неопасни отпадъци, с включено временно съхранение на отпадък с код 19 12 04 – пластмаса и каучук” в ПИ с идентификатор 10971.162.1 по КК и КР на гр. Видин

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.07.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.07.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/07/2019
Промяна: 23/07/2019
Размер: 15.85 КБ
Тегления: 798

ИП „Ваканционно селище, СПА център, медицински център, басейн, гаражи и магазин“ в поземлен имот с идентификатор 12961.40.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Вършец, с възложител Н. А.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.07.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.07.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/07/2019
Промяна: 09/07/2019
Размер: 15.78 КБ
Тегления: 811

ИП „Малка мандра за производство на сирене и кисело мляко“ в имот с № 000105, землище на с. Лехчево, общ. Бойчиновци, с възложител С. Г.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.06.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.06.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/06/2019
Промяна: 21/06/2019
Размер: 15.71 КБ
Тегления: 814

ИП „Изграждане на ваканционно селище“ в имот с № 209004, землище на с. Милчина лъка, общ. Грамада, с възложител Ю. Й.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 06.06.2019 - 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 06.06.2019 - 2

топ!
Дата на публикуване: 06/06/2019
Промяна: 06/06/2019
Размер: 13.49 КБ
Тегления: 816

ИП „Изграждане на цех за механично сглобяване на патрони от заготовки, включително и изграждане на необходимата инженерна инфраструктура в рамките на завод „Миджур”, имоти с №№ 001427 и 001428 в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, област Видин

Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 06.06.2019 г. Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 06.06.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 06/06/2019
Промяна: 06/06/2019
Размер: 13.33 КБ
Тегления: 837

„Винарска изба с капацитет до 100 х.л” в поземлен имот с идентификатор 03928.514.37 по КК и КР на гр. Берковица, обл. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.04.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.04.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2019
Промяна: 18/04/2019
Размер: 13.41 КБ
Тегления: 859

ИП „Подмяна на част от оборудването на енергиен комплекс за ВЕИ, с цел използване на неопасни отпадъци като гориво за производство на електроенергия” в имот № 000049, землище на с. Долно Церовене, общ. Якимово, обл. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.04.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.04.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/04/2019
Промяна: 15/04/2019
Размер: 13.28 КБ
Тегления: 868

ИП „Обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко” в ПИ с идентификатор 15998.80.144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гомотарци, общ. Видин

 

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 6 от 10

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx