Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 12.06.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 12.06.2020

топ!
Дата на публикуване: 12/06/2020
Промяна: 12/06/2020
Размер: 13.53 КБ
Тегления: 682

ИП „Производствена сграда с административна част” в УПИ V-158, кв. 35 по плана на гр. Видин (ПИ с идентификатор 10971.511.158 по КК), Западна складова зона

възложител: „КОМАНД“ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 11.06.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 11.06.2020

топ!
Дата на публикуване: 11/06/2020
Промяна: 11/06/2020
Размер: 13.52 КБ
Тегления: 689

ИП „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели” в УПИ ІІ-000030 по плана на с. Кошава, общ. Видин, с възложител: „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТˮ ООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.06.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.06.2020

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2020
Промяна: 03/06/2020
Размер: 13.55 КБ
Тегления: 699

ИП „Добив на индустриални минерали – кварцови пясъци от находище

„Дългата поляна” в землищата на с. Септемврийци и с. Арчар, общ. Димово”,

с възложител: „Индустриални минерали – БГˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 27.05.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 27.05.2020

топ!
Дата на публикуване: 27/05/2020
Промяна: 27/05/2020
Размер: 13.47 КБ
Тегления: 700

ИП „Изграждане на рибовъдна ферма” в поземлен имот 1615, кв. 109 по плана на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител: „СИЛУРИСˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 04.05.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 04.05.2020

топ!
Дата на публикуване: 04/05/2020
Промяна: 04/05/2020
Размер: 16.08 КБ
Тегления: 723

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“ в поземлени имоти с №№ 059001, 059002, 059005, 059007, 059008, 059009, 059010, 059011, 059012, 059013, 059015, 059016, 059017, 059020 в землището на с. Неговановци, общ. Ново село, с възложител ЧЗП М.А.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 30.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 30.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 30/04/2020
Промяна: 30/04/2020
Размер: 13.4 КБ
Тегления: 737

ИП „Откриване на площадка за третиране на отпадъци” в ПИ с идентификатор 51665.202.64 по КК и КР на с. Николово, общ. Монтана, с възложител: „БИО ПРОМ ИНВЕСТ” ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.04.2020 г.- 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.04.2020 г.- 2

топ!
Дата на публикуване: 21/04/2020
Промяна: 21/04/2020
Размер: 15.99 КБ
Тегления: 793

„Изграждане на асфалтова база“ в поземлен имот с идентификатор 17734.78.89 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Гранитово, общ. Белоградчик, с възложител „ПСТ Видин“ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 21.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 21.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 21/04/2020
Промяна: 21/04/2020
Размер: 16.06 КБ
Тегления: 734

ИП „Изграждане на съоръжение /лагуна/ за временно съхранение на оборски тор от отглежданите свине в съществуваща свинеферма с. Новоселци“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 52283.420.36 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Новоселци, общ. Видин, с възложител „Адан-Н“ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 16.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 16.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2020
Промяна: 16/04/2020
Размер: 13.46 КБ
Тегления: 729

ИП „Изграждане на тръбен кладенец” в ПИ с идентификатор 44238.508.42 по КК и КР на гр. Лом, с възложител: „Аркусˮ АД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 13.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 13.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 13/04/2020
Промяна: 13/04/2020
Размер: 13.57 КБ
Тегления: 752

ИП „Извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и други)” на площадка с площ от 306 м2 в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „Китекс Металˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.04.2020 - 1 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.04.2020 - 1

топ!
Дата на публикуване: 10/04/2020
Промяна: 10/04/2020
Размер: 15.81 КБ
Тегления: 764
„Извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и други) на площадка с площ от 6752 м2 в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по КККР на гр. Видин, Ремонтна база КОС“, с възложител: „Вида Металс Рисайклингˮ ООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 01/04/2020
Промяна: 01/04/2020
Размер: 15.71 КБ
Тегления: 783

ИП „Изграждане на два нови тръбни сондажни кладенци за промишлено водоснабдяване на производствени мощностиˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.379 по КККР на гр. Монтана, с възложител: „ЕМКОˮ ООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 24.03.20 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 24.03.20 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/03/2020
Промяна: 24/03/2020
Размер: 18.88 КБ
Тегления: 770

ИП „Цех за производство на почистващи и миещи препарати и WC ароматизатори” в ПИ с идентификатор 81757.500.617 по КККР на с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин, с възложител: „Никани – 2014ˮ ЕООД

 

Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 26.02.2020 г. Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 26.02.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/02/2020
Промяна: 26/02/2020
Размер: 13.27 КБ
Тегления: 827

ИП „Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация“ в язовир Фарафун – поземлен имот № 000851 по КВС на землище гр. Грамада с ЕКАТТЕ 17645, местност „Дъбравата“.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.02.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.02.2020

топ!
Дата на публикуване: 17/02/2020
Промяна: 17/02/2020
Размер: 13.46 КБ
Тегления: 776

ИП „Доставка и монтаж на оборудване за винопроизводството и пречиствателна станция за винарска изба „Магура” АД, с. Рабиша, общ. Белоградчик, обл. Видинˮ, с възложител: „Магураˮ АД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 4 от 10

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx