Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.02.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/02/2022
Промяна: 17/02/2022
Размер: 16.56 КБ
Тегления: 169

ИП „Модулен кланичен пункт за ДПЖ и търговия с месоˮ в ПИ с идентификатор 61011.135.10 по КК и КР на с. Рабиша, общ. Белоградчик, с възложител „Агрофаворит“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 07.02.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 07.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/02/2022
Промяна: 07/02/2022
Размер: 16.28 КБ
Тегления: 171

ИП „Изграждане на кланичен пункт за дребни преживни животни (агнета/овце) и ЛПСОВ“ в поземлен имот с идентификатор 68179.28.141 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Спанчевци, общ. Вършец, с възложител „Монт 7 Агро“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.02.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/02/2022
Промяна: 04/02/2022
Размер: 13.97 КБ
Тегления: 165

ИП „Инсинератор за обезвреждане и унищожаване на странични животински продукти (СЖП) категория 1 и 3, към Кланичен пункт” в имот с № 058035 в землището на с. Ковачица, общ. Лом (ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица)

възложител: ЕТ "Митко Боев"

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.01.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/01/2022
Промяна: 28/01/2022
Размер: 13.97 КБ
Тегления: 169

ИП „Пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води към Кланичен пунктˮ в имот с № 058035 в землището на с. Ковачица, общ. Лом (ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица, общ. Лом),

възложител: ЕТ „Митко Боевˮ

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.01.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/01/2022
Промяна: 25/01/2022
Размер: 13.9 КБ
Тегления: 154

Инвестиционно предложение „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за обект: Градско ученическо общежитие, гр. Видин, ул. „П. Р. Славейков” 28 – изграждане на термопомпена инсталация, използваща геотермална енергия за покриването на основния (базов) отоплителен товарˮ

възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 6, ал.9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.01.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал.9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/01/2022
Промяна: 18/01/2022
Размер: 13.03 КБ
Тегления: 155

ИП „Асфалтова база и бетонов възел” в поземлен имот с идентификатор 14489.65.4 по КККР на землище с. Гара Орешец, общ. Димово, обл. Видин

Възложител: "Автомагистрали София" ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.12.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/12/2021
Промяна: 23/12/2021
Размер: 13.84 КБ
Тегления: 167

ИП „Изграждане на ведомствена мобилна инсталация за светли горива с капацитет 10 м3ˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.511.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, общ. Видин

възложител: „Терра Пропъртис” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.12.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/12/2021
Промяна: 23/12/2021
Размер: 13.71 КБ
Тегления: 162

ИП „Модернизация и автоматизация на кравеферма” в с. Рупци, общ. Видин

възложител: "СОЛАГРО" ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.12.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/12/2021
Промяна: 22/12/2021
Размер: 13.8 КБ
Тегления: 165

ИП „Път за връзка на ПИ 55258.15.18 по КК и КР на с. Пали лула, общ. Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път ІІІ – 101”

възложител: "Екоагрострой" АД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 26.11.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 26.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/11/2021
Промяна: 26/11/2021
Размер: 16.27 КБ
Тегления: 167

ИП „Реализиране на мерки за енергийна ефективност на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Видин – изграждане на термопомпена инсталация, използваща геотермална енергия за покриването на основния (базов) отоплителен товар”, с възложител Община Видин.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.11.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/11/2021
Промяна: 25/11/2021
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 161

„Изграждане на два броя системи за напояване на земеделски култури” в землището на с. Рабиша, общ. Белоградчик, с възложител: „Агроимпрес” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.11.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/11/2021
Промяна: 23/11/2021
Размер: 13.86 КБ
Тегления: 168

ИП „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив от десертни сортове и овощни насаждения с обща нетна площ 76,868 дка” в землищата на с. Кошава и с. Гомотарци, общ. Видин

Възложител: „Видинска Винарска Компания” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.11.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/11/2021
Промяна: 10/11/2021
Размер: 13.91 КБ
Тегления: 172

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви на „Агромаги“ ЕООД с обща площ 22092 м2, находящи се в землището на с. Трайково, общ. Лом“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72940.18.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Трайково, общ. Лом

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.11.2021 г. - 1 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.11.2021 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 09/11/2021
Промяна: 09/11/2021
Размер: 13.97 КБ
Тегления: 163

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва
бъдещи лозови масиви на „Агромаги” ЕООД с обща площ 42129 м2, находящи се в землището на с. Станево, общ. Лом” в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68758.14.15 и 68758.14.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Станево, общ. Лом

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.11.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/11/2021
Промяна: 02/11/2021
Размер: 13.74 КБ
Тегления: 181

ИП „Допълнително водовземане от дренаж край р. Помеждинска река в района на с. Помеждин, община Георги Дамяновоˮ

възложител: Община Георги Дамяново

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 2 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx