Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.04.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.04.2022 г.

Дата на публикуване: 12/04/2022
Промяна: 12/04/2022
Размер: 13.9 КБ
Тегления: 68

ИП „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на пластмасови отпадъци” в ПИ с идентификатор 03928.513.356 по КККР на гр. Берковица, с възложител: ЕТ „Георги Богдановˮ

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.04.2022 г. - 2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.04.2022 г. - 2

Дата на публикуване: 08/04/2022
Промяна: 08/04/2022
Размер: 13.81 КБ
Тегления: 65

ИП „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчикˮ, с възложител: Община Белоградчик

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.04.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.04.2022 г.

Дата на публикуване: 08/04/2022
Промяна: 08/04/2022
Размер: 13.93 КБ
Тегления: 61

ИП „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00672.580.203 по КККР на с. Арчар, общ. Димово, обл. Видинˮ, с възложител „МЕТАЛАРМ 2019” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.03.2022 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.03.2022 г

Дата на публикуване: 02/03/2022
Промяна: 02/03/2022
Размер: 16.29 КБ
Тегления: 79

ИП „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци Брегово“ в ПИ с идентификатор 06224.12.152 по КК и КР на гр. Брегово, с възложител Община Брегово.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.02.2022 г.-2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.02.2022 г.-2

Дата на публикуване: 28/02/2022
Промяна: 28/02/2022
Размер: 16.35 КБ
Тегления: 77

ИП „Изграждане на оранжерии за отглеждане на плодове и зеленчуци в ПИ с идентификатор 03928.91.25 по КККР на гр. Берковица и ПИ с идентификатор 47723.69.3 по КККР на с. Мездрея, общ. Берковица, и система за капково напояване на сливови градини в землището на гр. Берковица и с. Мездрея, общ. Берковица, с възложител „Ком Агро“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.02.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.02.2022 г.

Дата на публикуване: 28/02/2022
Промяна: 28/02/2022
Размер: 16.31 КБ
Тегления: 77

ИП „Изготвяне/актуализация на работен проект за закриване на общинско сметище за битови отпадъци, гр. Грамада“ в поземлен имот с идентификатор 17645.51.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Грамада, общ. Грамада, с възложител Община Грамада.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.02.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.02.2022 г.

Дата на публикуване: 17/02/2022
Промяна: 17/02/2022
Размер: 16.56 КБ
Тегления: 76

ИП „Модулен кланичен пункт за ДПЖ и търговия с месоˮ в ПИ с идентификатор 61011.135.10 по КК и КР на с. Рабиша, общ. Белоградчик, с възложител „Агрофаворит“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 07.02.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 07.02.2022 г.

Дата на публикуване: 07/02/2022
Промяна: 07/02/2022
Размер: 16.28 КБ
Тегления: 82

ИП „Изграждане на кланичен пункт за дребни преживни животни (агнета/овце) и ЛПСОВ“ в поземлен имот с идентификатор 68179.28.141 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Спанчевци, общ. Вършец, с възложител „Монт 7 Агро“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.02.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.02.2022 г.

Дата на публикуване: 04/02/2022
Промяна: 04/02/2022
Размер: 13.97 КБ
Тегления: 77

ИП „Инсинератор за обезвреждане и унищожаване на странични животински продукти (СЖП) категория 1 и 3, към Кланичен пункт” в имот с № 058035 в землището на с. Ковачица, общ. Лом (ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица)

възложител: ЕТ "Митко Боев"

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.01.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.01.2022 г.

Дата на публикуване: 28/01/2022
Промяна: 28/01/2022
Размер: 13.97 КБ
Тегления: 82

ИП „Пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води към Кланичен пунктˮ в имот с № 058035 в землището на с. Ковачица, общ. Лом (ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица, общ. Лом),

възложител: ЕТ „Митко Боевˮ

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.01.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.01.2022 г.

Дата на публикуване: 25/01/2022
Промяна: 25/01/2022
Размер: 13.9 КБ
Тегления: 78

Инвестиционно предложение „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за обект: Градско ученическо общежитие, гр. Видин, ул. „П. Р. Славейков” 28 – изграждане на термопомпена инсталация, използваща геотермална енергия за покриването на основния (базов) отоплителен товарˮ

възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 6, ал.9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.01.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал.9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.01.2022 г.

Дата на публикуване: 18/01/2022
Промяна: 18/01/2022
Размер: 13.03 КБ
Тегления: 79

ИП „Асфалтова база и бетонов възел” в поземлен имот с идентификатор 14489.65.4 по КККР на землище с. Гара Орешец, общ. Димово, обл. Видин

Възложител: "Автомагистрали София" ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.12.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.12.2021 г.

Дата на публикуване: 23/12/2021
Промяна: 23/12/2021
Размер: 13.84 КБ
Тегления: 94

ИП „Изграждане на ведомствена мобилна инсталация за светли горива с капацитет 10 м3ˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.511.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, общ. Видин

възложител: „Терра Пропъртис” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.12.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.12.2021 г.

Дата на публикуване: 23/12/2021
Промяна: 23/12/2021
Размер: 13.71 КБ
Тегления: 85

ИП „Модернизация и автоматизация на кравеферма” в с. Рупци, общ. Видин

възложител: "СОЛАГРО" ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.12.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.12.2021 г.

Дата на публикуване: 22/12/2021
Промяна: 22/12/2021
Размер: 13.8 КБ
Тегления: 93

ИП „Път за връзка на ПИ 55258.15.18 по КК и КР на с. Пали лула, общ. Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път ІІІ – 101”

възложител: "Екоагрострой" АД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 12

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx