Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 16.04.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 16.04.2021 г.

Дата на публикуване: 16/04/2021
Промяна: 16/04/2021
Размер: 16.29 КБ
Тегления: 94

ИП „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 за изграждане на овцеферма“ в ПИ с идентификатори 22530.15.259, 22530.15.198 и 22530.15.181 в землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, с възложител „КА 3 Ентър Трейд“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.04.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.04.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/04/2021
Промяна: 08/04/2021
Размер: 13.82 КБ
Тегления: 118

ИП „Изграждане и рехабилитация на водопровод в с. Трайково, общ. Ломˮ

възложител: Община Лом

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.04.2021 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 02.04.2021 г

топ!
Дата на публикуване: 02/04/2021
Промяна: 02/04/2021
Размер: 16.24 КБ
Тегления: 123

ИП „Изграждане на напоителна система, захранвана от един нов тръбен сондажен кладенец и резервоар за напояване на 476 дка царевица“ в ПИ с идентификатор 44238.503.569 по КК и КР на гр. Лом, общ. Лом, с възложител „Агро Инвест Инженеринг“ АД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.03.2021 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.03.2021 г

топ!
Дата на публикуване: 22/03/2021
Промяна: 22/03/2021
Размер: 16.12 КБ
Тегления: 173

ИП „Многофункционална спортна зала“ в УПИ IV-61, кв. 32, гр. Кула, с възложител Община Кула.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.03.2021 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.03.2021 г

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2021
Промяна: 12/03/2021
Размер: 13.51 КБ
Тегления: 178

ИП „Предприятие за преработка и съхранение на риба“ в поземлен имот с идентификатор 10971.510.260.1 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, с възложител "Риба и рибни продукти" ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.03.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 12.03.2021

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2021
Промяна: 12/03/2021
Размер: 16.13 КБ
Тегления: 183

ИП „Тирпаркинг и обществено обслужване“ в ПИ с идентификатор 48489.4.384 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител „Лионтурс 1991“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.03.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.03.2021

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2021
Промяна: 01/03/2021
Размер: 13.76 КБ
Тегления: 177

„Монтаж на модулен асфалтов смесителˮ в ПИ с идентификатор 47648.31.4 по КК и КР на с. Медовница, общ. Димово

възложител: „ДЛВˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.02.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/02/2021
Промяна: 25/02/2021
Размер: 13.88 КБ
Тегления: 195

ИП „Пречиствателна станция за отпадъчни водиˮ в ПИ с идентификатори 03928.52.43 и 03928.52.54 по КК и КР на гр. Берковица, местност Калешница

възложител: Община Берковица

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 24.02.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 24.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/02/2021
Промяна: 24/02/2021
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 190

ИП „Изграждане на улица „Васил Левскиˮ от ОТ 328 до ОТ 297 от км 0+000.00 до км 0+317.00ˮ в гр. Вълчедръм, обл. Монтана

възложител: Община Вълчедръм

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 12.02.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 12.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2021
Промяна: 12/02/2021
Размер: 16.18 КБ
Тегления: 232

ИП „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Арчар“ в ПИ с идентификатор 00672.43.14 по КК и КР на с. Арчар, общ. Димово, с възложител Община Димово.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.02.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/02/2021
Промяна: 01/02/2021
Размер: 13.81 КБ
Тегления: 229

ИП „Подмяна на част от водопроводната мрежа на гр. Грамада, с. Бранковци и с. Тошевци, общ. Грамада, обл. Видинˮ

възложител: Община Грамада

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 26.01.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 26.01.2021

топ!
Дата на публикуване: 26/01/2021
Промяна: 26/01/2021
Размер: 16.15 КБ
Тегления: 262

ИП „Изграждане на силозна база и фабрика за преработка на слънчоглед“ в ПИ с идентификатор 10971.514.1 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Сънсийдс“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 05.01.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 05.01.2021

топ!
Дата на публикуване: 05/01/2021
Промяна: 05/01/2021
Размер: 13.79 КБ
Тегления: 302

ИП „Производство на пъстърва и пъстървови рибиˮ в ПИ с идентификатор 05236.551.253 по КК и КР на гр. Бойчиновци

възложител: „ФОРЕЛ 98ˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 22.12.2020 - Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 22.12.2020 -

топ!
Дата на публикуване: 22/12/2020
Промяна: 22/12/2020
Размер: 16.77 КБ
Тегления: 308

ИП „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в част от поземлен имот с идентификатор 10971.511.229 (УПИ І, кв. 584 – ЗСЗ) по КК и КР на гр. Видин общ. Видин, с възложител „Металарм 2019“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.12.2020 - 2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.12.2020 - 2

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2020
Промяна: 17/12/2020
Размер: 13.95 КБ
Тегления: 321

„Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 за отглеждане на овце в ПИ с идентификатори 22530.15.195, 22530.15.196 и 22530.15.197 в землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръмˮ

възложител: „КА 3 ЕНТЪР ТРЕЙДˮ ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 10

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx