06
Юни
2024

РИОСВ – Монтана извърши 99 проверки през май в рамките на контролната дейност

През май експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 99 проверки на 81 обекта, от които 82 планови (в т. ч. 15 планови проверки на парковата охрана на Резерват „Чупрене“) и 17 извънредни.

Съставен е един акт за установено административно нарушение (АУАН) на екологичното законодателство. За периода са сключени две споразумения по съставени АУАН на обща стойност 2 100 лв. Издадено е едно наказателно постановление, с което е наложена парична глоба в размер на 1 400 лв.

През май няма отменени текущи санкции, нито наложени и променени санкции по чл. 69 от ЗООС. В резултат на осъществената контролна дейност за отчетния период са дадени общо 12 предписания. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции няма, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС са постъпили 1 142,09 лв. , от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН – 2 100 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 108 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади, проекти и др., като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност е почистен терен в землището на община Монтана на площ около 4 дка.

Експерти от РИОСВ – Монтана са взели участие в три Държавно-приемателни комисии за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи на територията на областите Видин и Монтана.

Categories: Актуално

03
Юни
2024

53 проекта на ученици от цялата страна са класирани от Първа фаза в XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

53 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 53, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас - 13 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 15 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 25 проекта.

Повече информация за конкурса и mроектите, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите тук.

Categories: Актуално

31
Май
2024

РИОСВ – Монтана отбелязва Световния ден на околната среда с почистване на парк „Калето“

Всяка година на 5 юни се отбелязва Световният ден на околната среда, който е най-мащабното събитие, посветено на опазване на природата. Инициативите, свързани с този ден, са възможност за всеки от нас да даде своя принос и да се включи в борбата срещу замърсяването на природата.

За поредна година РИОСВ – Монтана организира инициатива по повод празника, свързана с разделно събиране и почистване от отпадъци в района на крепостта „Кастра ад Монтанезиум“ /“Калето“/, с участието на ученици от ПГПЧЕ „Петър Богдан“ с ръководител Диана Иванова, зам. кмет на Монтана – г-н Станислав Станоев, зам.областен управител – Калин Хайтов, председател на общински съвет – инж. Иво Иванов, представители на общинската и областната администрация в Монтана и общински съветници.

РИОСВ – Монтана раздаде на всички участници в акцията чували и ръкавици. Беше обходен участъкът от парк „Слънчева градина“ до крепост „Калето“, като отпадъците бяха събрани разделно – хартиени и картонени опаковки; пластмасови и метални отпадъци; стъклени опаковки.

Разделното събиране на отпадъци е съществена предпоставка за оползотворяването им, за възстановяване, повторна употреба, рециклиране.

Събраното количество отпадъци в чували ще бъдат извозени от Община Монтана до Регионалното депо за битови отпадъци.

Когато изхвърляме разделно отпадъците, сме по-отговорни към околната среда, здравето и бъдещето си – за нас и за всички след нас!

27
Май
2024

5 юни 2024 г. - Световен ден на околната среда

Навсякъде по света екосистемите са застрашени. От гори и сухи земи до земеделски земи и езера, природата, от която зависи съществуването на човечеството, достига повратна точка. Ето защо Световният ден на околната среда през 2024 г. се фокусира върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждането на устойчивост под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration.”

Успешното възстановяване на земята изисква подход, който използва знанията, стремежа и амбицията на всички поколения. Всички хора в момента са част от първото поколение, което става свидетел на опустошителните ефекти от влошаването на състоянието на околната среда и последното, което предприема мерки за противодействие и е на път да постигне глобалните цели по отношение на климата и биоразнообразието. Ние можем да бъдем поколението, което най-накрая ще сключи мир със земята. Ние можем да бъдем #GenerationRestoration.

Линк към брошурата с пълния текст (.pdf)

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията