21
Март
2022

Приключи последния трети етап от обявената от РИОСВ – Монтана инициатива за почистване на бреговата ивица на яз. „Огоста” от изхвърлени и изоставени елементи от садково стопанство

Последният трети етап от обявената от РИОСВ – Монтана инициатива за почистване на бреговата ивица на яз. „Огоста” от изоставени елементи от садково стопанство, започната на 12.02.2022 г., приключи.

След първите два набелязани в рамките на кампанията участъка - в района при стената на яз. „Огоста” при ляв бряг и след новопостроените къщи в м. Семчова круша”, гр. Монтана, се извърши и почистване на последната трета локация от изхвърлените и изоставени елементи от садковото стопанство при с. Благово, общ. Монтана.

РИОСВ – Монтана благодари на всички, взели участие в кампанията.

На първата снимка е показано състоянието на терена от третата локация преди започването на инициативата в началото на месец февруари 2022 г., а на втората – след почистването на терена.

Categories: Актуално

18
Март
2022

Министерството на здравеопазването обявява XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.

Конкурсът започва на 21 март и ще продължи до 15 ноември 2022 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас; 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза: от 21 март до 10 април 2022 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 15 април до 15 ноември 2022 г. участниците изпълняват и отчитат изпълнените дейности, разписани в проектите си.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 20 ноември 2022 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на партньорите. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2022 г.

Всяко от министерствата - партньори в инициативата, номинира и осигурява предметни награди на 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 8 клас и 9 - 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

Както всяка година, така и през 2022 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.

Формуляри за попълване при участие в първа и втора фаза, както и регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2022 г. може да откриете в прикачените документи.

РЕГЛАМЕНТ НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

Формуляр I фаза

Формуляр II фаза

16
Март
2022

Резултат от втори етап по почистване на бреговата ивица на яз. „Огоста” от изхвърлени и изоставени елементи от садково стопанство

От набелязаните три участъка за почистване в началото на кампанията – в района при стената на яз. „Огоста” при ляв бряг, след новопостроените къщи в м. Семчова круша”, гр. Монтана и при с. Благово, общ. Монтана, на 12 февруари 2022 г. се почисти първата локация.

Към момента, изхвърлените и изоставени елементи от садково стопанство и от втората локация са почистени.

На първата снимка е състоянието на терена от втората локация при подаване на сигнала в края на 2021 г., а на втората – след почистването по обявената от РИОСВ – Монтана акция през 2022 г.

Categories: Актуално

14
Март
2022

ВАЖНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА 2021 Г.

Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се извършва чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.

Съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 1, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани годишни отчети, в срок до 31 март на текущата година.

Във връзка с появили се в периода 8 - 10 март 2022 г. технически проблеми и временно прекъсване на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че с оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за подаване на коригиращи отчети, а именно до 31 март 2022 г."

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx