22
Април
2021

РИОСВ – МОНТАНА ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА – 22 АПРИЛ

РИОСВ – Монтана отбеляза 22 април – Деня на Земята. Служители от екоинспекцията, съвместно с ученици от Професионална гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“, гр. Монтана почистиха терен в парк „Калето“.

Участниците в събитието получиха тениски с логото на РИОСВ – Монтана.

Международният ден на Земята се отбелязва всяка година на 22 април с цел да се обединят хората на планетата в защита на околната среда. Мотото на кампанията за 2021 г. е „Да възстановим Земята“. Денят на Земята е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. За първи път Денят на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада.

Categories: Актуално

07
Април
2021

22 април Ден на Земята

"Да възстановим нашата планета  Земя"

Темата на Деня на Земята 2021 г. е „Да възстановим Земята“. Поставя се фокус върху естествените процеси, нововъзникващите зелени технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите в световен мащаб. Поставя се акцент, че смекчаването или адаптацията са единствените начини за справяне с изменението на климата. Възстановяването на Земята зависи от всеки един от нас - не само защото ни е грижа за природата, но и защото живеем на нея. Здравата планета не е опция - тя е необходимост за да поддържаме нашите работни места, поминък, здраве, оцеляване и щастие.

Повече от 1 милиард души в 192 държави участват в дейности за Деня на Земята всяка година, което го прави най-голямото гражданско честване в света. Днес ви каним да станете част от отбелязването на Деня на Земята и да помогнете за по-нататъшни действия по климата по целия свят.

https://www.earthday.org

Как всеки може да се включи в отбелязването на Деня на Земята?

За отбелязване Деня на Замята, тази година са организирани 4 кампании:

  1.  Проектът Canopy (The Canopy Project)

$ 1 = 1 дърво. Проектът Canopy си партнира с групи по целия свят, за да гарантира, че вашето дарение устойчиво засажда дървета за по-зелено бъдеще за всички. Залесяването спомага за улавянето на въглерод, охлаждането на пренагретите места, благоприятства селското стопанство, подпомага опрашителите, намалява риска от предаване на болести и стимулира местните икономики. Можете да бъдете част от него.

  • Храна и околна среда

Хранителният отпечатък измерва въздействията върху околната среда, свързани с отглеждането, производството, транспортирането и съхранението на храна - от консумираните природни ресурси, през замърсяването, до отделените парникови газове. Научете как да намалите своя отпечатък и да помогнете на другите да го направят.

Нека да възприемем най- добрите нови техники и практики за подпомагане на фермерите, обновяване на земята им и улавяне на въглерода чрез регенеративно земеделие и устойчиви хранителни практик

  • Голямото глобално почистване:

Проблемът ни със замърсяването излиза извън контрол и околната среда страда заради него. Откритите сметища отделят опасни парникови газове, отпадъци и замърсители, които навлизат в океаните и сладководните басейни. Микро пластмасата навлиза в храната ни и във въздуха, който дишаме. Смята се, че хората консумират пластмаса, равняваща се на размера на кредитна карта всяка седмица. Присъединете се към нас, за да помогнете да спрем замърсяването.

  •  Климатична грамотност

Преди петдесет години първият Ден на Земята дава началото на екологична революция. В момента разпалваме образователна революция, за да спасим планетата. Ние гарантираме, че учениците по целия свят се възползват от висококачествено образование, за да се превърнат в информирани и ангажирани с околната среда млади хора.

В комбинация с гражданското образование, климатичната и екологична грамотност ще създадат работни места, ще изградят зелен потребителски пазар и ще позволят на гражданите да се ангажират с възстановяването на Земята.

https://www.earthday.org/earth-day-tips

Предложени са 51 мерки за Деня на Земята, като част от тях са както следва:

o Подкрепете голямото глобално почистване, като съберете отпадъците около Вас, докато се наслаждавате на дейностите си на открито.

o Споделете Вашата история или историята на Вашата общност и полаганите усилия за опазване на околната среда.

o Спрете обезлесяването, като подкрепите компании, които играят активна роля срещу него. И този ден на Земята помислете за дарение в проекта Canopy, където всеки долар засажда дърво.

o Замърсяването с пластмаса е един от най-важните екологични проблеми, с които се сблъскваме днес. Изчислете вашето лично потребление на пластмаса, след което използвайте нашите съвети, за да се освободите от пластмасите за еднократна употреба!

o Индивидуалните и малки групови почиствания могат да имат голямо положително въздействие върху общността. За да направим промяна в световен мащаб, трябва да предприемем локални действия. Организирайте почистване на местно ниво.

o Ограничете ползването на пластмасови торбички за еднократна употреба като ги замените с чанти за пазаруване за многократна употреба.

o В борбата срещу замърсяването с пластмаса, спазвайте трите принципа: намаляване употребата на пластмаса, повторна употреба и рециклиране.

o Неформалното образование играе важна роля в предоставянето на общността на знания, необходими са постигане на по-чисто и сигурно бъдеще. Организирайте неформална среща с лекции и дискусии с представители на общността, с цел запознаване с екологични проблеми и предприемане на конкретни действия.

o Компостирайте хранителните остатъци!

o Купувайте органична храна, за да предпазите тялото си и околната среда от токсични пестициди.

o Купувайте храна от местни производители – директно от фермата или от пазара.

o Направете си собствена органична градина.

o Използвайте бутилка за вода за многократна употреба.

o Избягвайте пластмасови предмети за еднократна употреба и по възможност купувайте продукти от стъкло или хартия.

o Практикувайте устойчива мода! Дарете старите си дрехи и стоки за дома, вместо да ги изхвърляте.

o Винаги четете етикетите! Използвайте екологични, нетоксични почистващи продукти, за да избегнете попадането на токсични химикали в канализацията!

o Пестете електричеството и винаги изключвайте осветлението, когато излизате.

Categories: Актуално

01
Април
2021

Съобщение

РИОСВ – Монтана уведомява, че във връзка с утвърдения от министъра на околната среда и водите „План за дейности в защитени територии – ИДС на РИОСВ – Монтана за 2021 г.“, финансиран от ПУДООС, предстои възлагане на дейност „Проучване на видовия състав на фауната в резерват „Горната кория“ в рамките на дейност V. Научни изследвания, мониторинг от Плана и крайна стойност 5000 лв.

Всички заинтересовани лица и организации, имащи компетентност в областта на природните науки и фауната, които предявят желание за изпълнение на тази дейност, могат да отправят писмените се предложения до РИОСВ – Монтана, в срок до 20 април 2021 г. на адреса на РИОСВ – Монтана и по електронен път.

Телефон за връзка и допълнителна информация – 096/300-963;

лице за контакт:

инж. Диана Иванова – гл. експерт в напр. БРЗТЗ, GSM 0885575158

Categories: Актуално

11
Март
2021

Отбелязваме Световния ден на водата- 22 март под мотото „Ценим водата“

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода.

Темата на Световния ден на водата през 2021 г. е „Ценим водата“ - тема, която поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за различните хора.

Световният ден на водата отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб.

Кампанията цели да се покаже как правилното ползване на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени - за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.

Тазгодишното издание на кампанията насърчава хората в световен мащаб да се включат в обществен диалог в социалните мрежи с #Water2Me и да допринесат - със своите истории, мисли и преживявания - към разбирането за стойността на водата. Целта е да постигнем по-цялостно разбиране за това, как се оценява водата от различните хора в различен контекст, за да можем да опазваме по-добре този ценен за всички ресурс.

Теми на диалога:

- Водата означава различни неща за различните хора. Този разговор е за това, какво означава водата за вас.

- Как е важна водата за вашия дом и семеен живот, за вашата прехрана, за културата ви, за благосъстоянието и средата ви?

- В семействата, училищата и работните места водата може да означава здраве, хигиена, достойнство и продуктивност.

- На културно значими, религиозни и духовни места водата олицетворява връзката със сътворението, общността и самия себе си.

- В природата водата означава мир, хармония и съхранение.

- Днес водата е изложена на изключителна заплаха от увеличаващото се население, нарастващите нужди на селското стопанство и промишлеността и влошаващото се въздействие на климатичните промени.

Разкажете ни вашите истории, мисли и чувства за водата.

Като записваме - и празнуваме - различните начини, по които водата носи ползи за нашия живот, можем да оценим водата подобаващо и да я пазим за всички.

Представителна извадка от проведените дискусии, коментари и мнения в социалните мрежи с #Water2Me ще бъде събрана в документ за това, какво означава водата за хората по целия свят. Документът ще бъде достъпен на www.worldwaterday.org от 22 март 2021 г.

Материали: Наръчник за Световния ден на водата и Постер  

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx