15
Април
2022

МОСВ и ПУДООС ще финансират 14 проекта в рамките на националната кампания „Чиста околна среда 2022“

Във връзка с обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“, в рамките на рамките на националната кампания „Чиста околна среда 2022“ на територията на обл. Видин и обл. Монтана ще бъдат финансирани 14 проекта.

Одобрени с финансиране до 15 000 лв. са проектите на кметство Гаганица, общ. Берковица, кметство Сливовик и кметство Расово, общ. Медковец, общ. Чипровци, общ. Кула и общ. Видин.

В размер до 7 500 лв. ще бъдат финансирани проектите на 3 броя училища – ПМПГ „Св. Климент Охридски“ гр. Монтана, ОУ „Христо Ботев“ с. Макреш, общ. Макреш и СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец, общ. Ружинци.

До 7 500 лв. ще бъдат отпуснати и за изпълнение на проектите на 5 детски градини – ДГ „Зорница“ и ДГ „Арабела“ в гр. Видин, ДГ № 1 „Снежанка“ в гр. Лом, ДГ № 3 „Буратино“ гр. Монтана и ДГ „Пролетна дъга“ в гр. Берковица.

Проектите ще се реализират в рамките на календарната 2022 година.

Categories: Актуално

08
Април
2022

Стартира регистрирането на пунктове за изкупуване и търговия с охлюви за 2022 г.

В РИОСВ – Монтана започна регистриране на пунктове за изкупуване и търговия с градински и лозов охлюв за 2022 г.

Изкупуването на градински охлюв (Helix pomatia) и лозов охлюв (Helix lucorum) през 2022 г. се регламентира със Заповед №-РД-361 от 9 април 2004 г. на МОСВ (ДВ, бр. 38/2004 г.), която определя режимите, реда и условията за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от двата вида. Същата е издадена на основание чл. 42, ал. 2 във връзка с чл. 41, ал. 2, т. 3 и т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и регламентира сроковете, правилата и условията по събирането, изкупуване и търговията с двата вида охлюви.

По смисъла на горецитираната заповед, срока за регистрация на пунктовете за изкупуване и търговия с двата вида охлюви е до 1 май 2022 г. в съответната Регионална инспекция по околна среда и води, а периодът за събирането, изкупуването и търговията с тях е от 10 май до 30 юни 2022 г. Всеки пункт трябва да има хладно или хладилно помещение за съхраняване на изкупените количества охлюви, калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм за пресяване на маломерните охлюви, като отговорниците на пунктовете трябва да връщат маломерните охлюви (под 28 мм) обратно в природата. Всеки пункт трябва да е снабден с подходящ амбалаж за съхранение на охлювите – дървени (ябълкови касети) или полиетиленови чували тип „гаци”.

В срок до 25 април на настоящата година, лицата отглеждащи фермерно охлюви е необходимо да декларират наличните количества, а в срок до 5 юли 2022 г. всички износители е необходимо декларират писмено в РИОСВ всички количества охлюви, които не са изнесени в периода 10 май – 30 юни 2022 г.

Видовете градински охлюв (Helix pomatia) и лозов охлюв (Helix lucorum) са включени в Приложение № 4 към чл. 41, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие – „Регулирано ползване на растителни и животински видове“.

При констатиране на нарушения по горецитираната Заповед, виновните лица се наказват по смисъла на чл. 124 от ЗБР, като глобата за физически лица е от 100 до 1000 лв., а за юридически лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.

Categories: Актуално

05
Април
2022

Отбелязваме Световния ден на земята - 22 април. Темата за 2022 г. е „Инвестираме в нашата планета“

През 2022 г. се поставя фокус върху екологичната и социална политика, устойчивото развитие, зелените технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите и да съхранят здравето и живота на хората в световен мащаб. Акцентира се върху адаптацията към изменението на климата и начините за справяне с проблема.

Възстановяването на Земята зависи от всички, не само защото ни е грижа за природата, а защото всички ние живеем в тази околна среда. Всеки от нас се нуждае от здрава планета. Здравата планета не е опция - тя е необходимост.

Повече от 1 милиард души в 192 държави участват в дейности за Деня на Земята всяка година, което го прави най-мащабното честване в света. Каним Ви да бъдете част от Деня на Земята и да помогнете за по-нататъшни действия по отношение на климатичните промени по целия свят.

Всяка година платформата EARTHDAY.ORG координира събития по целия свят, за да демонстрира глобалната подкрепа за движението за опазване на околната среда. Ако планирате събитие за Деня на Земята, представете го на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като същото може да регистрирате на интернет адрес: https://www.earthday.org/actions/register-your-earth-day-event/, и да бъдете част от световното честване на Деня на Земята.

Материали за тазгодишното отбелязванена Деня на земята

24
Март
2022

РИОСВ – Монтана отбеляза Световния ден на водата – 22 март

По повод Световния ден на водата – 22 март експерти от РИОСВ – Монтана, съвместно ученици от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Петър Богдан“, гр. Монтана посетиха Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Монтана.

Учащите се запоздаха с дейността и процесите в инсталацията за пречистване на отпадъчните води.

Във връзка с основния акцент на Световния ден на водата - да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г., както и мотото на кампанията за 2022 г. „Подземни води – да направим невидимото видимо“, посетителите бяха запознати и с основните послания за въздействие на подземните води, тяхното проучване, наблюдение, управление и ефективното им използване.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx