09
Ноември
2020

РИОСВ – Монтана обявява конкурс за литературна творба на тема „Защитените територии – зелените тайни на Северозапада“

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Монтана обявява конкурс за литературна творба на тема „Защитените територии – зелените тайни на Северозапада“.

Каним за участие ученици от V до XII клас от училищата в териториалния обхват на област Монтана и област Видин.

Литературните творби трябва да отразяват красотата на природата на обявените защитени територии /резервати, защитени местности, природни паркове, природни забележителности/ разположени на територията на РИОСВ - Монтана.

Срокът за изпращане на творбите е до 04.12.2020 г. на електронната поща на РИОСВ – Монтана:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

по пощата или чрез куриер на адрес:

гр. Монтана 3400

ул.“Юлиус Ирасек“ № 4, ет. 3, п.к. 55

РИОСВ – Монтана

Участниците в конкурса задължително да посочат: трите си имена, години, училище, клас, населено място, телефон за обратна връзка (може и на родител/настойник).

На победителите ще бъдат връчени предметни награди с логото на „РИОСВ – Монтана“.

Categories: Актуално

23
Октомври
2020

Изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците

Изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 6 Октомври 2020г.)

Във връзка с изменение и допълнение на Наредба №2 за класификация на отпадъците, уведомяваме, лицата извършващи класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 за следното:

Дължимата държавна такса по чл. 8, ал. 3 от Наредба №2 за класификация на отпадъците, за издаване на становище за класификация на отпадъците от РЗИ, на чиято територия се образува отпадъкът, следва да бъде платена по банков път на следните банкови сметки:

РЗИ - Видин                                               РЗИ - Монтана

IBAN: BG02UNCR96603111173115           IBAN: BG93UBBS80023110736010

BIC: UNCRBGSF                                        BIC: UBBS 8002

УниКредит Булбанк – гр. Видин            ТБ ОББ АД, банков клов – гр. Монтана

РЗИ – Видин                                               РЗИ - Монтана

Categories: Актуално

07
Октомври
2020

РИОСВ – МОНТАНА ПРЕДАДЕ СКАЛЕН ОРЕЛ НА МУЗЕЙ В БЕЛОГРАДЧИК

Днес директорът на РИОСВ – Монтана инж. Любомир Иванов и експерт от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ предадоха препариран скален орел на Исторически музей в гр. Белоградчик, отдел „Природа“, за попълване на колекцията му.

При предаването на орела е съставен протокол за разпореждане по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Скалният орел беше иззет по подаден сигнал за продажба. Птицата е защитен вид, включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие.

Categories: Актуално

15
Септември
2020

„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността'2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Кампанията се стреми да активира като участници общините, училищата, неправителствените и бизнес организации, както и да увлече самите граждани в инициативи, свързани с устойчивата градска мобилност. 24 български общини вече регистрираха инициативи на интернет страницата на кампанията като заявиха своето участие. Целта на инициативите е да водят до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословните проблеми.

Ежегодно организираните събития по повод кампанията дават широк отзвук сред обществото и помагат за популяризиране на множеството ползи за околната среда и здравето на хората от воденето на активен начин на живот, придвижвайки се пеша, с велосипед или обществен транспорт.

Повече информация за кампанията https://mobilityweek.eu/

Инициативите на териториалните поделения на МОСВ вижте тук

 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx