Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Карти на ЗЗ BG0000631 „Ново село“, координати и пълен текст на проектозаповед Карти на ЗЗ BG0000631 „Ново село“, координати и пълен текст на проектозаповед

топ!
Дата на публикуване: 30/04/2020
Промяна: 30/04/2020
Размер: 1.54 МБ
Тегления: 1635

BG0000631 „Ново село“

Обявяване на защитена зона  BG0000631 „Ново село“ Обявяване на защитена зона BG0000631 „Ново село“

топ!
Дата на публикуване: 30/04/2020
Промяна: 30/04/2020
Размер: 16.96 КБ
Тегления: 1587

Карти на ЗЗ "Делейна" BG0000507, координати и пълен текст на проекто заповед Карти на ЗЗ "Делейна" BG0000507, координати и пълен текст на проекто заповед

топ!
Дата на публикуване: 24/04/2020
Промяна: 24/04/2020
Размер: 2.56 МБ
Тегления: 1689

Обявяване на защитена зона BG0000507 "Делейна" Обявяване на защитена зона BG0000507 "Делейна"

топ!
Дата на публикуване: 24/04/2020
Промяна: 24/04/2020
Размер: 17 КБ
Тегления: 1690

Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000507 „Делейна“.

Карти на ЗЗ "Войница", координати и пълен текст на проекто заповед Карти на ЗЗ "Войница", координати и пълен текст на проекто заповед

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2020
Промяна: 16/04/2020
Размер: 3.24 МБ
Тегления: 1776

Обявяване на защитена зона BG 0000500 "Войница" Обявяване на защитена зона BG 0000500 "Войница"

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2020
Промяна: 16/04/2020
Размер: 14.15 КБ
Тегления: 1698

Карта BG0000593 „Билерниците” Карта BG0000593 „Билерниците”

топ!
Дата на публикуване: 20/03/2020
Промяна: 20/03/2020
Размер: 451.93 КБ
Тегления: 1796

Координати Координати

топ!
Дата на публикуване: 20/03/2020
Промяна: 20/03/2020
Размер: 24.98 КБ
Тегления: 1787

Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

топ!
Дата на публикуване: 20/03/2020
Промяна: 20/03/2020
Размер: 19.93 КБ
Тегления: 1789

BG0000593 „Билерниците”

УТВЪРДЕН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „БЕРКОВИЦА” С БЕНЕФИЦИЕНТ РИОСВ – МОНТАНА УТВЪРДЕН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „БЕРКОВИЦА” С БЕНЕФИЦИЕНТ РИОСВ – МОНТАНА

топ!
Дата на публикуване: 24/02/2016
Промяна: 24/02/2016
Размер: 11.12 КБ
Тегления: 3047

     Уведомяваме, Ви че със Заповед № РД-44/26.01.2016 г. (ДВ, бр. 12/12.02.2016 г.) на министъра на околната среда и водите е утвърден План за управление за защитена зона „Берковица”. Същият е в изпълнение на проект „Разработване на План за управление на защитена зона „Берковица” BG0002090 – предмет на опазване по Директива 2009/148/ЕС” с бенефициент РИОСВ – Монтана. Планът за управление е утвърден във връзка с прилагането на чл. 117, т.2, чл. 30 и чл. 31а, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и в съответствие с чл. 17 от Наредбата за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони ДВ, бр. 7/2009 г.

Планът за управление с всички приложение към него и заповедта за утвърждаването му са публикувани на интернет страницата на МОСВ на следния линк: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=176

Заповед за обявяване на Защитена зона BG0000552 "Остров Кутово" Заповед за обявяване на Защитена зона BG0000552 "Остров Кутово"

топ!
Дата на публикуване: 04/06/2015
Промяна: 04/06/2015
Размер: 723.69 КБ
Тегления: 3019

Заповед за обявяване на Защитена зона BG0000587 "Варкан" Заповед за обявяване на Защитена зона BG0000587 "Варкан"

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2015
Промяна: 13/03/2015
Размер: 679.22 КБ
Тегления: 3058

Обща карта на ЗЗ "Тимок" Обща карта на ЗЗ "Тимок"

топ!
Дата на публикуване: 23/12/2014
Промяна: 23/12/2014
Размер: 334.2 КБ
Тегления: 2936

Карта № 3 на ЗЗ "Тимок" Карта № 3 на ЗЗ "Тимок"

топ!
Дата на публикуване: 23/12/2014
Промяна: 23/12/2014
Размер: 406.14 КБ
Тегления: 3012

Карта № 2 на ЗЗ "Тимок" Карта № 2 на ЗЗ "Тимок"

топ!
Дата на публикуване: 23/12/2014
Промяна: 23/12/2014
Размер: 418.81 КБ
Тегления: 3023
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>
Страница 4 от 5

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx