Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Карта № 1 на ЗЗ "Тимок" Карта № 1 на ЗЗ "Тимок"

топ!
Дата на публикуване: 23/12/2014
Промяна: 23/12/2014
Размер: 410 КБ
Тегления: 3017

Проект на заповед за обявяване на ЗЗ BG0000525 "Тимок" Проект на заповед за обявяване на ЗЗ BG0000525 "Тимок"

топ!
Дата на публикуване: 23/12/2014
Промяна: 23/12/2014
Размер: 159.65 КБ
Тегления: 3014

    Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000525 „Тимок”.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Балей, гр. Брегово, с. Връв, с. Куделин, община Брегово, област Видин и с. Ново село, община Ново село, област Видин.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Монтана (гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3).
В едномесечен срок от 23.12.2014 година заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.

Карта на ЗЗ "Билерниците" Карта на ЗЗ "Билерниците"

топ!
Дата на публикуване: 10/12/2014
Промяна: 10/12/2014
Размер: 394.92 КБ
Тегления: 2973

Проект на заповед за обявяване на ЗЗ "Билерниците" Проект на заповед за обявяване на ЗЗ "Билерниците"

топ!
Дата на публикуване: 10/12/2014
Промяна: 10/12/2014
Размер: 169.36 КБ
Тегления: 2944

      Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”.
     Защитената зона е разположена в землищата на с. Ботуня, община Криводол, област Враца и с. Стояново, община Вършец, област Монтана.
      Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Монтана (3400 гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3) и РИОСВ – Враца (3000 гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81, п.к. 210).
    В едномесечен срок от 10.12.2014 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.

 

Карта на ЗЗ "Остров Кутово" Карта на ЗЗ "Остров Кутово"

топ!
Дата на публикуване: 10/12/2014
Промяна: 10/12/2014
Размер: 375.55 КБ
Тегления: 3020

Проект на заповед за обявяване на ЗЗ "Остров Кутово" Проект на заповед за обявяване на ЗЗ "Остров Кутово"

топ!
Дата на публикуване: 10/12/2014
Промяна: 10/12/2014
Размер: 149.11 КБ
Тегления: 3014

     Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000552 „Остров Кутово”.
      Защитената зона е разположена в землището на с. Кутово, община Видин, област Видин.
     Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Монтана (гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3).
В едномесечен срок от 10.12.2014 г.заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.
 

Проект на заповед за обявяване на ЗЗ "Варкан" Проект на заповед за обявяване на ЗЗ "Варкан"

топ!
Дата на публикуване: 10/11/2014
Промяна: 10/11/2014
Размер: 2.4 МБ
Тегления: 2999

         Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000587 „Варкан”.
         Защитената зона е разположена в землището на с. Дружба, община Видин, област Видин.
         В едномесечен срок от 10.11.2014 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.

Уведомително писмо за защитени зони Уведомително писмо за защитени зони

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2012
Промяна: 17/12/2012
Размер: 92.5 КБ
Тегления: 3441

Проекто - заповед за защитена зона  "Западен Балкан" с код BG0002002 Проекто - заповед за защитена зона "Западен Балкан" с код BG0002002

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2012
Промяна: 17/12/2012
Размер: 44.65 КБ
Тегления: 3404

Проекто -  заповед за защитена зона "Златията" с код BG0002009 Проекто - заповед за защитена зона "Златията" с код BG0002009

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2012
Промяна: 17/12/2012
Размер: 45.02 КБ
Тегления: 2939

Регистър на обявените защитени зони Регистър на обявените защитени зони

топ!
Дата на публикуване: 02/05/2012
Промяна: 02/05/2012
Размер: 45 КБ
Тегления: 2819

ЗАПОВЕД № РД-119 от 9 февруари 2012 г. за обявяване на защитена зона "Западен Балкан" ЗАПОВЕД № РД-119 от 9 февруари 2012 г. за обявяване на защитена зона "Западен Балкан"

топ!
Дата на публикуване: 13/03/2012
Промяна: 13/03/2012
Размер: 486.21 КБ
Тегления: 14029

Регистър на защитените зони на територията на РИОСВ - Монтана Регистър на защитените зони на територията на РИОСВ - Монтана

топ!
Дата на публикуване: 22/02/2012
Промяна: 02/05/2012
Размер: 66 КБ
Тегления: 2770

Натура 2000 Натура 2000

топ!
Дата на публикуване: 22/02/2012
Промяна: 02/05/2012
Размер: 288.5 КБ
Тегления: 3355
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>
Страница 5 от 5

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx