Решения за прекратяване на процедурата

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение №МО 7-ОС-П от 16.07.2021 г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост Решение №МО 7-ОС-П от 16.07.2021 г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост

топ!
Дата на публикуване: 16/07/2021
Промяна: 16/07/2021
Размер: 1.68 МБ
Тегления: 442

Решение №МО 6-ОС-П от 16.07.2021 г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост Решение №МО 6-ОС-П от 16.07.2021 г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост

топ!
Дата на публикуване: 16/07/2021
Промяна: 16/07/2021
Размер: 1.41 МБ
Тегления: 435

Решение №МО 5-ОС-П/2021 г. за рекратяване на процедура по оценка за съвместимост Решение №МО 5-ОС-П/2021 г. за рекратяване на процедура по оценка за съвместимост

топ!
Дата на публикуване: 18/06/2021
Промяна: 18/06/2021
Размер: 565.27 КБ
Тегления: 543

ИП "Извършване на техническа рекултивация на 7313 кв. м. нарушен терен чрез запълване на отработени пространства с чисти земни маси и инертни строителни материали".

Възложител: "БРИНГО" ЕООД

Решение №МО 4-ОС-П /2021 г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост Решение №МО 4-ОС-П /2021 г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост

топ!
Дата на публикуване: 18/06/2021
Промяна: 18/06/2021
Размер: 572.31 КБ
Тегления: 518

ИП "Извършване на техническа рекултивация на 4922 кв. м. нарушен терен чрез запълване на отработени пространства с чисти земни маси и инертни строителни материали".

Възложител: "БРИНГО" ЕООД

Решение № МО 3-ОС-П/2021 г. за прекратяане на процедура по оценка за съвместимост Решение № МО 3-ОС-П/2021 г. за прекратяане на процедура по оценка за съвместимост

топ!
Дата на публикуване: 18/06/2021
Промяна: 18/06/2021
Размер: 572.18 КБ
Тегления: 506

ИП "Извършване на техническа рекултивация на 8088 кв. м. нарушен терен чрез запълване на отработени пространства с чисти земни маси и инертни строителни материали".

Възложител: "БРИНГО" ЕООД

Решение № МО 2-ОС-П /2021 г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост Решение № МО 2-ОС-П /2021 г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост

топ!
Дата на публикуване: 18/06/2021
Промяна: 18/06/2021
Размер: 557.41 КБ
Тегления: 515

ИП "Извършване на техническа рекултивация на 7752 кв. м. нарушен терен чрез запълване на отработени пространства с чисти земни маси и инертни строителни материали".

 Възложител: "БРИНГО" ЕООД

Решение МО 1-ОС-П/2021 г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост Решение МО 1-ОС-П/2021 г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост

топ!
Дата на публикуване: 20/04/2021
Промяна: 20/04/2021
Размер: 1.08 МБ
Тегления: 745

Процедура по внесено уведомление за промяна на бизнес план, одобрен и финансиран по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани".

Възложител: Анита Георгиева

 

Решение № МО 3-ОС-П/2020 г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост на ГСП Решение № МО 3-ОС-П/2020 г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост на ГСП

топ!
Дата на публикуване: 24/09/2020
Промяна: 24/09/2020
Размер: 3.1 МБ
Тегления: 975

Горскостопанска програма в в землището на с. Горно Озирово, общ.Вършец. 

Възложител: Антония Първанов

Решение №МО 2-ОС-П/2020 г. за прекратяване на процедура на оценка по съвместимост Решение №МО 2-ОС-П/2020 г. за прекратяване на процедура на оценка по съвместимост

топ!
Дата на публикуване: 11/08/2020
Промяна: 11/08/2020
Размер: 1.29 МБ
Тегления: 1010

ИП "Обособяване място в животновъден обект № 3500-0596 за временно съхранение на тор и обеззаразяване в м. "Раковица", земл. гр. Берковица".

възложител:Ивайло Гогов 

Решение № МО 1-ОС/2020 за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост Решение № МО 1-ОС/2020 за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост

топ!
Дата на публикуване: 01/06/2020
Промяна: 01/06/2020
Размер: 729.85 КБ
Тегления: 1133

ИП „Обособяване място в животновъден обект №353701-01 за временно съхранение на тор и обеззаразяване в местността „Келеменица”, землището на с. Ягодово, общ. Берковица, обл. Монтана” от възложител „РЕАЛ ФАРМ“ ЕООД

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx