Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Карти, координати и пълен текст на проектозаповед за защитена зона BG0000527 „Козлодуй“ Карти, координати и пълен текст на проектозаповед за защитена зона BG0000527 „Козлодуй“

нов!
Дата на публикуване: 01/12/2020
Промяна: 01/12/2020
Размер: 847.36 КБ
Тегления: 0

 

Обявление за защитена зона BG0000527 „Козлодуй“ Обявление за защитена зона BG0000527 „Козлодуй“

нов!
Дата на публикуване: 01/12/2020
Промяна: 01/12/2020
Размер: 14.26 КБ
Тегления: 0

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000527 „Козлодуй“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана, гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3) и Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Обявление за защитена зона  BG0000517 „Портитовци - Владимирово“ Обявление за защитена зона BG0000517 „Портитовци - Владимирово“

нов!
Дата на публикуване: 01/12/2020
Промяна: 01/12/2020
Размер: 14.31 КБ
Тегления: 0

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000517 „Портитовци - Владимирово“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Градешница, община Криводол, област Враца, с. Бели брег, с. Владимирово, с. Громшин, с. Кобиляк, с. Мърчево, с. Портитовци, община Бойчиновци, област Монтана.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3) и Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Карти, координати и пълен текст на проектозаповед  за ЗЗ BG0000182 "Орсоя" Карти, координати и пълен текст на проектозаповед за ЗЗ BG0000182 "Орсоя"

нов!
Дата на публикуване: 01/12/2020
Промяна: 01/12/2020
Размер: 1.41 МБ
Тегления: 2

Обявление за защитена зона  BG0000182 "Орсоя" Обявление за защитена зона BG0000182 "Орсоя"

нов!
Дата на публикуване: 01/12/2020
Промяна: 01/12/2020
Размер: 14.24 КБ
Тегления: 0

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000182 „Орсоя“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Арчар, община Димово, област Видин, с. Добри дол, гр. Лом, с. Орсоя, с. Сливата, община Лом, област Монтана.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Карти, координати и пълен текст на проектозаповед за ЗЗ BG0000526 „Долно Линево“ Карти, координати и пълен текст на проектозаповед за ЗЗ BG0000526 „Долно Линево“

Дата на публикуване: 28/09/2020
Промяна: 28/09/2020
Размер: 562.83 КБ
Тегления: 52

Обявление за защитена зона BG0000526 „Долно Линево“ Обявление за защитена зона BG0000526 „Долно Линево“

Дата на публикуване: 28/09/2020
Промяна: 28/09/2020
Размер: 13.97 КБ
Тегления: 53

Карти, координати и пълен текст на проектозаповед за ЗЗ BG0000523 „Шишенци“ Карти, координати и пълен текст на проектозаповед за ЗЗ BG0000523 „Шишенци“

Дата на публикуване: 28/09/2020
Промяна: 28/09/2020
Размер: 1.14 МБ
Тегления: 53

Обявление за защитена зона BG0000523 „Шишенци“ Обявление за защитена зона BG0000523 „Шишенци“

Дата на публикуване: 28/09/2020
Промяна: 28/09/2020
Размер: 14.08 КБ
Тегления: 53

Карти, координати и пълен текст на проектозаповед за ЗЗ BG0000521 „Макреш“. Карти, координати и пълен текст на проектозаповед за ЗЗ BG0000521 „Макреш“.

Дата на публикуване: 28/09/2020
Промяна: 28/09/2020
Размер: 2.99 МБ
Тегления: 56

Обявление за защитена зона BG0000521 „Макреш“ Обявление за защитена зона BG0000521 „Макреш“

Дата на публикуване: 28/09/2020
Промяна: 28/09/2020
Размер: 15.54 КБ
Тегления: 53

Обявление за защитена зона BG0000519 "Моминбродско блато" Обявление за защитена зона BG0000519 "Моминбродско блато"

Дата на публикуване: 28/09/2020
Промяна: 28/09/2020
Размер: 14.51 КБ
Тегления: 48

Карти, координати и пълен текст на проектозаповед на ЗЗ BG0000507 "Делейна" Карти, координати и пълен текст на проектозаповед на ЗЗ BG0000507 "Делейна"

Дата на публикуване: 28/09/2020
Промяна: 28/09/2020
Размер: 2.04 МБ
Тегления: 50
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>
Страница 1 от 5

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx