Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 13.10.2021 г. Уведомление за ИП от 13.10.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/10/2021
Промяна: 14/10/2021
Размер: 305.47 КБ
Тегления: 421

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Агромаги” ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви на „Агромаги“ ЕООД с обща площ 22092 м2, находящи се в землището на с. Трайково, общ. Лом“ в поземлен имот с идентификатор 72940.18.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Трайково, общ. Лом.

Уведомление от 29.09.2021 г. - 2 Уведомление от 29.09.2021 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2021
Промяна: 01/10/2021
Размер: 390.44 КБ
Тегления: 478

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Пламагро” ООД за инвестиционно предложение „Закупуване на оборудване за вентилация на съществуващи складове, изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 30 kW и поливна система” в с. Дългоделци, общ. Якимово.

уведомление за ИП от 27.09.2021 г. уведомление за ИП от 27.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2021
Промяна: 01/10/2021
Размер: 704.35 КБ
Тегления: 443

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Солагро” ЕООД за инвестиционно предложение „Модернизация и автоматизация на кравеферма” в поземлен имот с идентификатор 63358.35.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рупци, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 29.09.2021 г. Уведомление за ИП от 29.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2021
Промяна: 01/10/2021
Размер: 209.18 КБ
Тегления: 481

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от М. М. за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване и микродъждуване на 291,042 дка зеленчуци и хладилно оборудване” в землището на с. Флорентин, общ. Ново село.

Уведомление за ИП от 28.09.2021 г. Уведомление за ИП от 28.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2021
Промяна: 01/10/2021
Размер: 546.79 КБ
Тегления: 447

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Ел Би Булгарикум” ЕАД за инвестиционно предложение „Газова инсталация за компресиран природен газ и газопровод за съществуващо парокотелно на млекопреработвателно предприятие на „Ел Би Булгарикум” ЕАД – Производствена база Видин” в ПИ с идентификатор 10971.510.30 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 29.09.2021 г. Уведомление за ИП от 29.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/09/2021
Промяна: 30/09/2021
Размер: 1.08 МБ
Тегления: 483

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Екотерра” ЕООД за инвестиционно предложение „Създаване на ябълкови насаждения в землищата на с. Гаганица, общ. Берковица и на с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията, проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения и закупуване на селскостопанска техника и инвентар“.

Уведомление за инвестиционно предложение от  30.09.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение от 30.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/09/2021
Промяна: 30/09/2021
Размер: 1.22 МБ
Тегления: 436

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Видин, уведомление за инвестиционно предложение „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инсталацията с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене”.

 

Уведомление за ИП от 23.09.2021 г. Уведомление за ИП от 23.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/09/2021
Промяна: 24/09/2021
Размер: 449.37 КБ
Тегления: 472

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Берг Монтана Фитинги” ЕАД за инвестиционно предложение „Монтиране на топилна пещ „Номер 5“, работеща на по-висока (средна) честота на напрежението“ на производствената площадка на „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД в индустриалната зона на гр. Монтана.

Уведомление за ИП от 21.09.2021 г. Уведомление за ИП от 21.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/09/2021
Промяна: 23/09/2021
Размер: 5.91 МБ
Тегления: 442

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „ВИДИНСКА ВИНАРСКА КОМПАНИЯ” ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив от десертни сортове и овощни насаждения с обща нетна площ 76,868 дка” в землищата на с. Кошава и с. Гомотарци, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 15.09.2021 г. - 2 Уведомление за ИП от 15.09.2021 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 17/09/2021
Промяна: 17/09/2021
Размер: 600.8 КБ
Тегления: 490

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Ком Агро” ООД за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии за отглеждане на плодове и зеленчуци в ПИ с идентификатор 03928.91.25 по КККР на гр. Берковица и ПИ с идентификатор 47723.69.3 по КККР на с. Мездрея, общ. Берковица, и система за капково напояване на сливови градини в землището на гр. Берковица и село Мездрея, община Берковица“.

Уведомление за ИП от 15.09.2021 г. - 1 Уведомление за ИП от 15.09.2021 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 17/09/2021
Промяна: 17/09/2021
Размер: 215.11 КБ
Тегления: 467

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Беркофарм” ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на сезонна оранжерия за отглеждане на годжи бери, плодове и зеленчуци и система за капково напояване” в ПИ с идентификатор 30301.102.59 по КККР на с. Замфирово, община Берковица.

Уведомление за ИП от 08.09.2021 г. Уведомление за ИП от 08.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/09/2021
Промяна: 10/09/2021
Размер: 241.74 КБ
Тегления: 533

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „АГРОИМПЕКС” ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя системи за напояване на земеделски култури” в землището на с. Рабиша, общ. Белоградчик

Уведомление за ИП от 01.09.2021 г. - 2 Уведомление за ИП от 01.09.2021 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 01/09/2021
Промяна: 01/09/2021
Размер: 2.06 МБ
Тегления: 529

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „БулУниПро” ООД за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „БулУниПро” ООД с обща площ 86 дка” в ПИ с идентификатори 68758.14.2, 68758.14.3, 68758.14.4 и 68758.14.5 по КККР на с. Станево, община Лом.

Уведомление за ИП от 01.09.2021 г. - 1 Уведомление за ИП от 01.09.2021 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 01/09/2021
Промяна: 01/09/2021
Размер: 3.94 МБ
Тегления: 523

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Агро Мотив” ООД за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „Агро Мотив” ООД с обща площ 80 дка” в ПИ с идентификатор 38159.81.6 по КККР на с. Комощица, община Якимово.

Уведомление за инвестиционно предложение от 23.08.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение от 23.08.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/08/2021
Промяна: 25/08/2021
Размер: 978.35 КБ
Тегления: 547

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпила документация от „Геопеча“ АД за инвестиционно предложение „Разполагане на мобилен асфалтосмесител и инсталация за циментова стабилизация“ в поземлен имот с идентификатор 14489.53.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешец, общ. Димово.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 7 от 15

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx