Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 29.06.2022 г. Уведомление за ИП от 29.06.2022 г.

нов!
Дата на публикуване: 01/07/2022
Промяна: 01/07/2022
Размер: 4.08 МБ
Тегления: 1

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „Перлатаˮ, участък „Северˮ в землищата на с. Гранитово, общ. Белоградчик и с. Бела, общ. Димово, обл. Видин

Възложител: "Перлато Ди Маре" ЕООД

уведомление за ИП от 17.06.2022 г. уведомление за ИП от 17.06.2022 г.

Дата на публикуване: 20/06/2022
Промяна: 20/06/2022
Размер: 2.14 МБ
Тегления: 38

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Е. Чакъров за инвестиционно предложение „Мини мандра“ в поземлен имот с идентификатор 39743.10.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крива бара, общ. Брусарци.

Уведомление за ИП от 25.05.2022 г. Уведомление за ИП от 25.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/05/2022
Промяна: 26/05/2022
Размер: 295.91 КБ
Тегления: 140

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ЛИОНТУРС“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Тирпаркинг“ в ПИ с идентификатор 48489.4.376 по КККР на гр. Монтана.

Уведомление за ИП от 23.05.2022 г. Уведомление за ИП от 23.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2022
Промяна: 20/06/2022
Размер: 587 КБ
Тегления: 104

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Агро База Видин“ ЕООД за инвестиционно предложение „Инсталация за лиофилизационно сушене на плодове и система за захранване“ в част от сграда с идентификатор 03928.514.43.18, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03928.514.43 по КККР на гр. Берковица, общ. Берковица.

Уведомление за ИП от 20.05.2022 г. Уведомление за ИП от 20.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2022
Промяна: 25/05/2022
Размер: 2.84 МБ
Тегления: 136

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Кнауф България“ ЕООД за инвестиционно предложение „Оптимизация на конструкцията на многостепенна сушилня чрез изграждане на допълнителна отоплителна зона с мощност 1000 kW и отопление на газ“ в поземлен имот с идентификатор 10971.510.48 по КККР на гр. Видин, общ. Видин.

Уведомления за ИП от 16.05.2022 г. Уведомления за ИП от 16.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/05/2022
Промяна: 17/05/2022
Размер: 5.95 МБ
Тегления: 140

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпили уведомления от Община Вършец за инвестиционни предложения за реконструкция на водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец, както следва:

1. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на ул. „Цар Иван Асен II“ от ОТ 171 до ОТ 194, гр. Вършец“;

2. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на ул. „Кирил и Методий“ от ОТ 188 до ОТ 15-а и ул. „Неофит Рилски“ от ОТ 74 до ОТ 75, гр. Вършец“;

3. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на ул. „Любен Каравелов“ от ОТ 274 до ОТ 287, гр. Вършец“;

4. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на бул. „България“ от ОТ 230 до ОТ 213, гр. Вършец“;

5. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на ул. „Христо Ботев“ от ОТ 286 до ОТ 303, гр. Вършец“.

Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. - 3 Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. - 3

топ!
Дата на публикуване: 17/05/2022
Промяна: 17/05/2022
Размер: 1.29 МБ
Тегления: 119

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Видин за инвестиционно предложение „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-1хг „Видин“ в поземлен имот с идентификатор 10971.501.557 по КККР на гр. Видин, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. - 2 Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 17/05/2022
Промяна: 17/05/2022
Размер: 1.29 МБ
Тегления: 129

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Видин за инвестиционно предложение „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-2хг „Градец“ в поземлен имот с идентификатор 17442.6.25 по КККР на с. Градец, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. -1 Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. -1

топ!
Дата на публикуване: 17/05/2022
Промяна: 17/05/2022
Размер: 1.66 МБ
Тегления: 122

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Видин за инвестиционно предложение „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-3хг „Сланотрън“ в поземлен имот с идентификатор 67194.88.229 по КККР на с. Сланотрън, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 07.04.2022 г. Уведомление за ИП от 07.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/04/2022
Промяна: 08/04/2022
Размер: 1.15 МБ
Тегления: 218

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за механично сглобяване на патрони от заготовки, включително и изграждане на необходимата инженерна инфраструктура в рамките на бившия завод „Миджурˮ в с. Горни Лом, общ. Чупрене.

Уведомление за ИП от 23.03.2022 г. Уведомление за ИП от 23.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/03/2022
Промяна: 24/03/2022
Размер: 727.72 КБ
Тегления: 204

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от ЕТ „Георги Богданов“, уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на пластмасови отпадъци“ в ПИ с идентификатор 03928.513.324 по КККР, гр. Берковица.

Уведомление за ИП от 18.03.2022 г. Уведомление за ИП от 18.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/03/2022
Промяна: 22/03/2022
Размер: 286.81 КБ
Тегления: 179

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Милки Фуудсˮ ЕООД за инвестиционно предложение „Модернизиране на млекопреработвателно предприятие – мандра Вършецˮ в ПИ с идентификатор 12961.422.15 по КК и КР на гр. Вършец.

Уведомление за ИП от 17.03.2022 г. Уведомление за ИП от 17.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/03/2022
Промяна: 18/03/2022
Размер: 1.59 МБ
Тегления: 175

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Белоградчик за инвестиционно предложение „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик“.

Уведомление за ИП от 22.02.2022 г. и допълнителна информация от 10.03.2022 г. Уведомление за ИП от 22.02.2022 г. и допълнителна информация от 10.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/03/2022
Промяна: 10/03/2022
Размер: 377.55 КБ
Тегления: 185

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „вида“ ЕООД за инвестиционно предложение „Преработка на земеделска продукция за получаване на тиквен чипс и пюре от тиквички“ в поземлен имот с идентификатор 10971.503.234 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин и допълнителна информация към него.

Уведомление за ИП от 17.02.2022 г. Уведомление за ИП от 17.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/02/2022
Промяна: 18/02/2022
Размер: 679.68 КБ
Тегления: 195

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Брегово за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци Бреговоˮ в ПИ с идентификатор 06224.12.152 по КК и КР на гр. Брегово.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 12

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx