Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 15.09.2021 г. - 2 Уведомление за ИП от 15.09.2021 г. - 2

нов!
Дата на публикуване: 17/09/2021
Промяна: 17/09/2021
Размер: 600.8 КБ
Тегления: 12

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Ком Агро” ООД за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии за отглеждане на плодове и зеленчуци в ПИ с идентификатор 03928.91.25 по КККР на гр. Берковица и ПИ с идентификатор 47723.69.3 по КККР на с. Мездрея, общ. Берковица, и система за капково напояване на сливови градини в землището на гр. Берковица и село Мездрея, община Берковица“.

Уведомление за ИП от 15.09.2021 г. - 1 Уведомление за ИП от 15.09.2021 г. - 1

нов!
Дата на публикуване: 17/09/2021
Промяна: 17/09/2021
Размер: 215.11 КБ
Тегления: 10

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Беркофарм” ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на сезонна оранжерия за отглеждане на годжи бери, плодове и зеленчуци и система за капково напояване” в ПИ с идентификатор 30301.102.59 по КККР на с. Замфирово, община Берковица.

Уведомление за ИП от 08.09.2021 г. Уведомление за ИП от 08.09.2021 г.

Дата на публикуване: 10/09/2021
Промяна: 10/09/2021
Размер: 241.74 КБ
Тегления: 55

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „АГРОИМПЕКС” ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя системи за напояване на земеделски култури” в землището на с. Рабиша, общ. Белоградчик

Уведомление за ИП от 01.09.2021 г. - 2 Уведомление за ИП от 01.09.2021 г. - 2

Дата на публикуване: 01/09/2021
Промяна: 01/09/2021
Размер: 2.06 МБ
Тегления: 86

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „БулУниПро” ООД за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „БулУниПро” ООД с обща площ 86 дка” в ПИ с идентификатори 68758.14.2, 68758.14.3, 68758.14.4 и 68758.14.5 по КККР на с. Станево, община Лом.

Уведомление за ИП от 01.09.2021 г. - 1 Уведомление за ИП от 01.09.2021 г. - 1

Дата на публикуване: 01/09/2021
Промяна: 01/09/2021
Размер: 3.94 МБ
Тегления: 82

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Агро Мотив” ООД за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „Агро Мотив” ООД с обща площ 80 дка” в ПИ с идентификатор 38159.81.6 по КККР на с. Комощица, община Якимово.

Уведомление за инвестиционно предложение от 23.08.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение от 23.08.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/08/2021
Промяна: 25/08/2021
Размер: 978.35 КБ
Тегления: 107

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпила документация от „Геопеча“ АД за инвестиционно предложение „Разполагане на мобилен асфалтосмесител и инсталация за циментова стабилизация“ в поземлен имот с идентификатор 14489.53.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешец, общ. Димово.

Уведомление за инвестиционно предложение от 25.08.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение от 25.08.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/08/2021
Промяна: 25/08/2021
Размер: 655.79 КБ
Тегления: 113

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Металарм 2019“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в поземлен имот с идентификатор 10971.511.306 по КК и КР на гр. Видин“.

 

Уведомление за инвестиционно предложение от  16.08.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение от 16.08.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/08/2021
Промяна: 16/08/2021
Размер: 835.01 КБ
Тегления: 138

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Белоградчик, уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Стакевци, общ. Белоградчик“.

Уведомление за ИП от 12.08.2021 г. Уведомление за ИП от 12.08.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/08/2021
Промяна: 13/08/2021
Размер: 15.58 МБ
Тегления: 146

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Георги Дамяново за инвестиционно предложение „Допълнително водовземане от р. Помеждинска река в района на с. Помеждин“

Уведомление за ИП от 28.07.2021 г.. Уведомление за ИП от 28.07.2021 г..

топ!
Дата на публикуване: 30/07/2021
Промяна: 30/07/2021
Размер: 498.29 КБ
Тегления: 206

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от ЕТ „Карбон – Полина Мариус“ за инвестиционно предложение „Проектиране и строителство на селскостопански обекти за производство и преработка на животновъдна продукция“ в поземлен имот № 086013 в землището на с. Превала, общ. Чипровци.

Уведомление за ИП от 15.07.2021 г. Уведомление за ИП от 15.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/07/2021
Промяна: 20/07/2021
Размер: 550.8 КБ
Тегления: 254

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Монтана, уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на площад Жеравица“, гр. Монтана.

Уведомление за ИП от 13.07.2021 г. Уведомление за ИП от 13.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/07/2021
Промяна: 20/07/2021
Размер: 349.16 КБ
Тегления: 250

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Монтана, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на младежки център“ в поземлен имот с идентификатор 48489.6.780 по КК и КР на гр. Монтана.

Уведомление за ИП от 29.06.2021 г. Уведомление за ИП от 29.06.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/06/2021
Промяна: 30/06/2021
Размер: 1.12 МБ
Тегления: 340

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „АДЛ - Люта“ ООД за инвестиционно предложение „Кравеферма № 2“ в поземлен имот с идентификатор 11418.921.164 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимирово, м. Бранище, общ. Бойчиновци.

Уведомление за ИП от 22.06.2021 г. Уведомление за ИП от 22.06.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/06/2021
Промяна: 23/06/2021
Размер: 572.65 КБ
Тегления: 335

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Лионтурс 1991“ ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на мотел“ в поземлен имот с идентификатор 48489.4.371 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, м. Лъката.

Уведомление за ИП от 17.06.2021 г. Уведомление за ИП от 17.06.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/06/2021
Промяна: 21/06/2021
Размер: 2.73 МБ
Тегления: 340

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Вълчедръм за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на с. Златия и с. Игнатово” в ПИ с идентификатор 31059.934.5 по КК и КР на с. Златия, общ. Вълчедръм.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 1 от 9

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx