Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за инвестиционно предложение от 25.08.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение от 25.08.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/08/2021
Промяна: 25/08/2021
Размер: 655.79 КБ
Тегления: 594

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Металарм 2019“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в поземлен имот с идентификатор 10971.511.306 по КК и КР на гр. Видин“.

 

Уведомление за инвестиционно предложение от  16.08.2021 г. Уведомление за инвестиционно предложение от 16.08.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/08/2021
Промяна: 16/08/2021
Размер: 835.01 КБ
Тегления: 564

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Белоградчик, уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Стакевци, общ. Белоградчик“.

Уведомление за ИП от 12.08.2021 г. Уведомление за ИП от 12.08.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/08/2021
Промяна: 13/08/2021
Размер: 15.58 МБ
Тегления: 615

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Георги Дамяново за инвестиционно предложение „Допълнително водовземане от р. Помеждинска река в района на с. Помеждин“

Уведомление за ИП от 28.07.2021 г.. Уведомление за ИП от 28.07.2021 г..

топ!
Дата на публикуване: 30/07/2021
Промяна: 30/07/2021
Размер: 498.29 КБ
Тегления: 684

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от ЕТ „Карбон – Полина Мариус“ за инвестиционно предложение „Проектиране и строителство на селскостопански обекти за производство и преработка на животновъдна продукция“ в поземлен имот № 086013 в землището на с. Превала, общ. Чипровци.

Уведомление за ИП от 15.07.2021 г. Уведомление за ИП от 15.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/07/2021
Промяна: 20/07/2021
Размер: 550.8 КБ
Тегления: 704

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Монтана, уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на площад Жеравица“, гр. Монтана.

Уведомление за ИП от 13.07.2021 г. Уведомление за ИП от 13.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/07/2021
Промяна: 20/07/2021
Размер: 349.16 КБ
Тегления: 688

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Монтана, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на младежки център“ в поземлен имот с идентификатор 48489.6.780 по КК и КР на гр. Монтана.

Уведомление за ИП от 29.06.2021 г. Уведомление за ИП от 29.06.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/06/2021
Промяна: 30/06/2021
Размер: 1.12 МБ
Тегления: 785

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „АДЛ - Люта“ ООД за инвестиционно предложение „Кравеферма № 2“ в поземлен имот с идентификатор 11418.921.164 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимирово, м. Бранище, общ. Бойчиновци.

Уведомление за ИП от 22.06.2021 г. Уведомление за ИП от 22.06.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/06/2021
Промяна: 23/06/2021
Размер: 572.65 КБ
Тегления: 771

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Лионтурс 1991“ ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на мотел“ в поземлен имот с идентификатор 48489.4.371 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, м. Лъката.

Уведомление за ИП от 17.06.2021 г. Уведомление за ИП от 17.06.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/06/2021
Промяна: 21/06/2021
Размер: 2.73 МБ
Тегления: 762

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Вълчедръм за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на с. Златия и с. Игнатово” в ПИ с идентификатор 31059.934.5 по КК и КР на с. Златия, общ. Вълчедръм.

Уведомление от 21.05.2021 г. Уведомление от 21.05.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2021
Промяна: 25/05/2021
Размер: 230.45 КБ
Тегления: 932

ИП „Изграждане на обор за подрастващи към съществуващ животновъден обектˮ в ПИ с идентификатор 21436.67.13 по КК и КР на с. Добри дол, общ. Лом

възложител: „Алексия 2002” ООД

Уведомление за ИП от 14.05.2021 г. Уведомление за ИП от 14.05.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/05/2021
Промяна: 19/05/2021
Размер: 648.87 КБ
Тегления: 867

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД за инвестиционно предложение „Разполагане на модулно съоръжение за зареждане с дизелово горивоˮ в поземлен имот с идентификатор 03722.101.345 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белотинци, общ. Монтана.

Уведомление за ИП от 26.04.2021 г. Уведомление за ИП от 26.04.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/04/2021
Промяна: 27/04/2021
Размер: 1.18 МБ
Тегления: 1061

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Видин за инвестиционно предложение за разширение и планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци от 25 800 тона/годишно на 31 390 тона/годишно в инсталацията с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене“.

 

Уведомление за ИП от 09.04.2021 г. Уведомление за ИП от 09.04.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2021
Промяна: 12/04/2021
Размер: 1.24 МБ
Тегления: 981

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „ДПД Фишинг“ ЕООД за инвестиционно предложение „Рибовъдство и спортен риболов в язовир „Студен Кладенец“, находящ се в землището на с. Стубел, общ. Монтана (ПИ с идентификатор 70024.106.240).

 

Уведомление за ИП от 01.04.2021 г_ Уведомление за ИП от 01.04.2021 г_

топ!
Дата на публикуване: 02/04/2021
Промяна: 02/04/2021
Размер: 647.05 КБ
Тегления: 1125

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „КА 3 ЕНТЪР ТРЕЙДˮ ЕООД за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 за изграждане на овцеферма в ПИ с идентификатори 22530.15.259, 22530.15.198 и 22530.15.181 в землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръмˮ

Уведомление за ИП от 25.03.2021 г. Уведомление за ИП от 25.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/03/2021
Промяна: 29/03/2021
Размер: 254.41 КБ
Тегления: 1078

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Ваканционно селищеˮ в поземлен имот с идентификатор 68179.30.153 по кадастралната карта на с. Спанчевци, общ. Вършец.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 8 от 15

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx