Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 20.05.2022 г. Уведомление за ИП от 20.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2022
Промяна: 25/05/2022
Размер: 2.84 МБ
Тегления: 321

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Кнауф България“ ЕООД за инвестиционно предложение „Оптимизация на конструкцията на многостепенна сушилня чрез изграждане на допълнителна отоплителна зона с мощност 1000 kW и отопление на газ“ в поземлен имот с идентификатор 10971.510.48 по КККР на гр. Видин, общ. Видин.

Уведомления за ИП от 16.05.2022 г. Уведомления за ИП от 16.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/05/2022
Промяна: 17/05/2022
Размер: 5.95 МБ
Тегления: 327

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпили уведомления от Община Вършец за инвестиционни предложения за реконструкция на водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец, както следва:

1. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на ул. „Цар Иван Асен II“ от ОТ 171 до ОТ 194, гр. Вършец“;

2. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на ул. „Кирил и Методий“ от ОТ 188 до ОТ 15-а и ул. „Неофит Рилски“ от ОТ 74 до ОТ 75, гр. Вършец“;

3. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на ул. „Любен Каравелов“ от ОТ 274 до ОТ 287, гр. Вършец“;

4. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на бул. „България“ от ОТ 230 до ОТ 213, гр. Вършец“;

5. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на ул. „Христо Ботев“ от ОТ 286 до ОТ 303, гр. Вършец“.

Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. - 3 Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. - 3

топ!
Дата на публикуване: 17/05/2022
Промяна: 17/05/2022
Размер: 1.29 МБ
Тегления: 288

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Видин за инвестиционно предложение „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-1хг „Видин“ в поземлен имот с идентификатор 10971.501.557 по КККР на гр. Видин, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. - 2 Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 17/05/2022
Промяна: 17/05/2022
Размер: 1.29 МБ
Тегления: 300

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Видин за инвестиционно предложение „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-2хг „Градец“ в поземлен имот с идентификатор 17442.6.25 по КККР на с. Градец, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. -1 Уведомление за ИП от 12.05.2022 г. -1

топ!
Дата на публикуване: 17/05/2022
Промяна: 17/05/2022
Размер: 1.66 МБ
Тегления: 300

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Видин за инвестиционно предложение „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-3хг „Сланотрън“ в поземлен имот с идентификатор 67194.88.229 по КККР на с. Сланотрън, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 07.04.2022 г. Уведомление за ИП от 07.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/04/2022
Промяна: 08/04/2022
Размер: 1.15 МБ
Тегления: 373

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за механично сглобяване на патрони от заготовки, включително и изграждане на необходимата инженерна инфраструктура в рамките на бившия завод „Миджурˮ в с. Горни Лом, общ. Чупрене.

Уведомление за ИП от 23.03.2022 г. Уведомление за ИП от 23.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/03/2022
Промяна: 24/03/2022
Размер: 727.72 КБ
Тегления: 366

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от ЕТ „Георги Богданов“, уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на пластмасови отпадъци“ в ПИ с идентификатор 03928.513.324 по КККР, гр. Берковица.

Уведомление за ИП от 18.03.2022 г. Уведомление за ИП от 18.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/03/2022
Промяна: 22/03/2022
Размер: 286.81 КБ
Тегления: 338

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Милки Фуудсˮ ЕООД за инвестиционно предложение „Модернизиране на млекопреработвателно предприятие – мандра Вършецˮ в ПИ с идентификатор 12961.422.15 по КК и КР на гр. Вършец.

Уведомление за ИП от 17.03.2022 г. Уведомление за ИП от 17.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/03/2022
Промяна: 18/03/2022
Размер: 1.59 МБ
Тегления: 336

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Белоградчик за инвестиционно предложение „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик“.

Уведомление за ИП от 22.02.2022 г. и допълнителна информация от 10.03.2022 г. Уведомление за ИП от 22.02.2022 г. и допълнителна информация от 10.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/03/2022
Промяна: 10/03/2022
Размер: 377.55 КБ
Тегления: 317

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „вида“ ЕООД за инвестиционно предложение „Преработка на земеделска продукция за получаване на тиквен чипс и пюре от тиквички“ в поземлен имот с идентификатор 10971.503.234 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин и допълнителна информация към него.

Уведомление за ИП от 17.02.2022 г. Уведомление за ИП от 17.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/02/2022
Промяна: 18/02/2022
Размер: 679.68 КБ
Тегления: 342

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Брегово за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци Бреговоˮ в ПИ с идентификатор 06224.12.152 по КК и КР на гр. Брегово.

Уведомление за ИП от 09.02.2022 г. Уведомление за ИП от 09.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/02/2022
Промяна: 10/02/2022
Размер: 482.63 КБ
Тегления: 336

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Грамада за инвестиционно предложение „Изготвяне/актуализация на работен проект за закриване на общинско сметище за битови отпадъци, гр. Грамадаˮ в ПИ с идентификатор 17645.51.16 по КК и КР на гр. Грамада.

Уведомление за ИП от 04.02.2022 г. Уведомление за ИП от 04.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/02/2022
Промяна: 07/02/2022
Размер: 224.92 КБ
Тегления: 336

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Агрофаворит“ ЕООД за инвестиционно предложение „Модулен кланичен пункт зя ДПЖ и търговия с месоˮ в ПИ с идентификатор 61011.135.10 по КК и КР на с. Рабиша, общ. Белоградчик.

Уведомление за ИП от 26.01.2022 г. Уведомление за ИП от 26.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 31/01/2022
Промяна: 31/01/2022
Размер: 766.78 КБ
Тегления: 298

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „ДК Скрап“ ЕООД за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци – отработени автомобилни катализатори“ в сграда с идентификатор 03928.514.222.7, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03928.514.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица.

Уведомление за ИП от 12.01.2022 г. Уведомление за ИП от 12.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/01/2022
Промяна: 13/01/2022
Размер: 808.68 КБ
Тегления: 346

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Видин за инвестиционно предложение „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инсталацията с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупренеˮ.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 5 от 15

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx