Съобщения по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 23.01.2024 г. Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 23.01.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/01/2024
Промяна: 23/01/2024
Размер: 221.8 КБ
Тегления: 255

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 51665.121.819, 51665.121.820, 51665.121.821, 51665.121.822 и 51665.121.823 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана

възложители: „Николово Солар 1” ООД и „Николово Солар 2” ООД

Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за EO Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за EO

топ!
Дата на публикуване: 18/10/2023
Промяна: 18/10/2023
Размер: 236.87 КБ
Тегления: 334

Частично изменение на Общ устройствен план на община Лом и Подробен устройствен план – план за застрояване с обхват поземлен имот с идентификатор 68758.539.286 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Станево, общ. Лом, с възложител: Иво Трендафилов

Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО

топ!
Дата на публикуване: 17/01/2023
Промяна: 17/01/2023
Размер: 491.09 КБ
Тегления: 555

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на поземлен имот с идентификатор 10971.62.9 землище гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин

Възложител: Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища (АЕБТРИ)

Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - ОУП на община Ружинци Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - ОУП на община Ружинци

топ!
Дата на публикуване: 11/04/2022
Промяна: 11/04/2022
Размер: 595.74 КБ
Тегления: 804

Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - ОУП на Община Вършец Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - ОУП на Община Вършец

топ!
Дата на публикуване: 14/09/2021
Промяна: 14/09/2021
Размер: 195.07 КБ
Тегления: 984

Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - ОУП Георги Дамяново Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - ОУП Георги Дамяново

топ!
Дата на публикуване: 05/12/2018
Промяна: 05/12/2018
Размер: 1.55 МБ
Тегления: 1723

Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - ОУП-Бойчиновци Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - ОУП-Бойчиновци

топ!
Дата на публикуване: 03/10/2018
Промяна: 03/10/2018
Размер: 634.6 КБ
Тегления: 1705

Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - ОУП - Брегово Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - ОУП - Брегово

топ!
Дата на публикуване: 30/08/2018
Промяна: 30/08/2018
Размер: 1.59 МБ
Тегления: 1721

Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - ОУП - Лом Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - ОУП - Лом

топ!
Дата на публикуване: 29/08/2018
Промяна: 29/08/2018
Размер: 2.07 МБ
Тегления: 1709

Съобщение по чл. 20, ал.4 от Наредбата за ЕО - ОУП-Чупрене Съобщение по чл. 20, ал.4 от Наредбата за ЕО - ОУП-Чупрене

топ!
Дата на публикуване: 13/06/2018
Промяна: 13/06/2018
Размер: 543.88 КБ
Тегления: 1766

Съобщение по чл. 20, ал.4 от Наредбата за ЕО - ОУП-Ново село Съобщение по чл. 20, ал.4 от Наредбата за ЕО - ОУП-Ново село

топ!
Дата на публикуване: 30/04/2018
Промяна: 30/04/2018
Размер: 48.5 КБ
Тегления: 1860

Съобщение по чл. 20, ал.4 от Наредбата за ЕО - ОУП-Вълчедръм Съобщение по чл. 20, ал.4 от Наредбата за ЕО - ОУП-Вълчедръм

топ!
Дата на публикуване: 19/04/2018
Промяна: 19/04/2018
Размер: 328.43 КБ
Тегления: 1862

Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО  - Общ устройствен план на община Кула Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - Общ устройствен план на община Кула

топ!
Дата на публикуване: 13/02/2018
Промяна: 13/02/2018
Размер: 1.09 МБ
Тегления: 1968

Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - изм. на ПП на ОУП Чипровци Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - изм. на ПП на ОУП Чипровци

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2018
Промяна: 11/01/2018
Размер: 252.4 КБ
Тегления: 1949

Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - ОУП на ТСЗ „Миджур“ Съобщение по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО - ОУП на ТСЗ „Миджур“

топ!
Дата на публикуване: 13/09/2017
Промяна: 13/09/2017
Размер: 16.75 КБ
Тегления: 2021
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията