Актуално

30
Април
2020

Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000631 „Ново село

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000631 „Ново село“.

Защитената зона е разположена в землищата с. Флорентин, с. Ново село, с. Ясен, община Ново село, област Видин и с. Връв, община Брегово, област Видин.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана (3400 гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 30.04.2020 г.

 

Categories: Актуално

24
Април
2020

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО УДЪЛЖАВА СРОКОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019-2020 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки за ограничаване на коронавируса на територията на България и чужбина се променят заложените сроковете в Регламента на Конкурса, както следва:

- за отчитане на извършените дейности срокът е 30 септември 2020 г.;

- награждаването на финалистите да бъде през месец октомври 2020 г.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство на културата (МК) и Министерство на младежта и спорта (ММС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Офисa на Световната здравна организация (СЗОБ) за България и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Categories: Актуално

24
Април
2020

Информационен ден по програма LIFE 2020

На 02.04.2020 Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия /EASME/, публикува покана за подбор на проектни предложения за 2020 година. Поканата LIFE 2020 е достъпна на: www.life-bulgaria.bg и на ec.europa.eu/easme/en/life.

В тази връзка, на 30.04.2020 Европейската комисия обяви организиране на информационен ден и събитие за намиране на партньори.

Поради епидемията от коронавирус и като предпазна мярка, това събитие ще бъде под формата на виртуална конференция. Събитието е отворено за потенциални кандидати, които представят проектни предложения за екологични технологии, защита на природата и климатични действия.

За да се възползвате от тази възможност е необходимо да се регистрирате на сайта https://eu-life-2020.b2match.io/meetings и да поискате среща – дали с експерти от EASME или с други организации разработващи проект (и)по програмата (потенциални партньори). Можете да направите своята регистрация тук: https://eu-life-2020.b2match.io/home/. Срокът за регистрация e 25.04.2020.

Платформата за он-лайн консултации ще бъде достъпна от 30.04.2020 (14:00 часа местно време) до 8.05.2020 (17:00 час местно време). Поради технологични причини, като възможности за срещи са предвидени и събота и неделя ,както и 1 май, но в тези дни няма да могат да се осигурят експерти от EASME, като при необходимост и голям интерес ще бъдат посочени и други възможни дати.

Подробности относно on-line информационния ден на EASME, са публикувани на ec.europa.eu/easme/en/life, като датата на провеждането му е 30.04.2020.

Categories: Актуално

24
Април
2020

Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000507 „Делейна“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000507 „Делейна“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Градец, с. Динковица, с. Плакудер, община Видин, област Видин, с. Калина, с. Тияновци, с. Делейна, с. Ракитница, гр. Брегово и с. Гъмзово, община Брегово, област Видин.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4, п.к. 55, етаж 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 24.04.2020 г.

За повече информация

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx