Актуално

07
Април
2021

22 април Ден на Земята

"Да възстановим нашата планета  Земя"

Темата на Деня на Земята 2021 г. е „Да възстановим Земята“. Поставя се фокус върху естествените процеси, нововъзникващите зелени технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите в световен мащаб. Поставя се акцент, че смекчаването или адаптацията са единствените начини за справяне с изменението на климата. Възстановяването на Земята зависи от всеки един от нас - не само защото ни е грижа за природата, но и защото живеем на нея. Здравата планета не е опция - тя е необходимост за да поддържаме нашите работни места, поминък, здраве, оцеляване и щастие.

Повече от 1 милиард души в 192 държави участват в дейности за Деня на Земята всяка година, което го прави най-голямото гражданско честване в света. Днес ви каним да станете част от отбелязването на Деня на Земята и да помогнете за по-нататъшни действия по климата по целия свят.

https://www.earthday.org

Как всеки може да се включи в отбелязването на Деня на Земята?

За отбелязване Деня на Замята, тази година са организирани 4 кампании:

  1.  Проектът Canopy (The Canopy Project)

$ 1 = 1 дърво. Проектът Canopy си партнира с групи по целия свят, за да гарантира, че вашето дарение устойчиво засажда дървета за по-зелено бъдеще за всички. Залесяването спомага за улавянето на въглерод, охлаждането на пренагретите места, благоприятства селското стопанство, подпомага опрашителите, намалява риска от предаване на болести и стимулира местните икономики. Можете да бъдете част от него.

  • Храна и околна среда

Хранителният отпечатък измерва въздействията върху околната среда, свързани с отглеждането, производството, транспортирането и съхранението на храна - от консумираните природни ресурси, през замърсяването, до отделените парникови газове. Научете как да намалите своя отпечатък и да помогнете на другите да го направят.

Нека да възприемем най- добрите нови техники и практики за подпомагане на фермерите, обновяване на земята им и улавяне на въглерода чрез регенеративно земеделие и устойчиви хранителни практик

  • Голямото глобално почистване:

Проблемът ни със замърсяването излиза извън контрол и околната среда страда заради него. Откритите сметища отделят опасни парникови газове, отпадъци и замърсители, които навлизат в океаните и сладководните басейни. Микро пластмасата навлиза в храната ни и във въздуха, който дишаме. Смята се, че хората консумират пластмаса, равняваща се на размера на кредитна карта всяка седмица. Присъединете се към нас, за да помогнете да спрем замърсяването.

  •  Климатична грамотност

Преди петдесет години първият Ден на Земята дава началото на екологична революция. В момента разпалваме образователна революция, за да спасим планетата. Ние гарантираме, че учениците по целия свят се възползват от висококачествено образование, за да се превърнат в информирани и ангажирани с околната среда млади хора.

В комбинация с гражданското образование, климатичната и екологична грамотност ще създадат работни места, ще изградят зелен потребителски пазар и ще позволят на гражданите да се ангажират с възстановяването на Земята.

https://www.earthday.org/earth-day-tips

Предложени са 51 мерки за Деня на Земята, като част от тях са както следва:

o Подкрепете голямото глобално почистване, като съберете отпадъците около Вас, докато се наслаждавате на дейностите си на открито.

o Споделете Вашата история или историята на Вашата общност и полаганите усилия за опазване на околната среда.

o Спрете обезлесяването, като подкрепите компании, които играят активна роля срещу него. И този ден на Земята помислете за дарение в проекта Canopy, където всеки долар засажда дърво.

o Замърсяването с пластмаса е един от най-важните екологични проблеми, с които се сблъскваме днес. Изчислете вашето лично потребление на пластмаса, след което използвайте нашите съвети, за да се освободите от пластмасите за еднократна употреба!

o Индивидуалните и малки групови почиствания могат да имат голямо положително въздействие върху общността. За да направим промяна в световен мащаб, трябва да предприемем локални действия. Организирайте почистване на местно ниво.

o Ограничете ползването на пластмасови торбички за еднократна употреба като ги замените с чанти за пазаруване за многократна употреба.

o В борбата срещу замърсяването с пластмаса, спазвайте трите принципа: намаляване употребата на пластмаса, повторна употреба и рециклиране.

o Неформалното образование играе важна роля в предоставянето на общността на знания, необходими са постигане на по-чисто и сигурно бъдеще. Организирайте неформална среща с лекции и дискусии с представители на общността, с цел запознаване с екологични проблеми и предприемане на конкретни действия.

o Компостирайте хранителните остатъци!

o Купувайте органична храна, за да предпазите тялото си и околната среда от токсични пестициди.

o Купувайте храна от местни производители – директно от фермата или от пазара.

o Направете си собствена органична градина.

o Използвайте бутилка за вода за многократна употреба.

o Избягвайте пластмасови предмети за еднократна употреба и по възможност купувайте продукти от стъкло или хартия.

o Практикувайте устойчива мода! Дарете старите си дрехи и стоки за дома, вместо да ги изхвърляте.

o Винаги четете етикетите! Използвайте екологични, нетоксични почистващи продукти, за да избегнете попадането на токсични химикали в канализацията!

o Пестете електричеството и винаги изключвайте осветлението, когато излизате.

Categories: Актуално

01
Април
2021

Съобщение

РИОСВ – Монтана уведомява, че във връзка с утвърдения от министъра на околната среда и водите „План за дейности в защитени територии – ИДС на РИОСВ – Монтана за 2021 г.“, финансиран от ПУДООС, предстои възлагане на дейност „Проучване на видовия състав на фауната в резерват „Горната кория“ в рамките на дейност V. Научни изследвания, мониторинг от Плана и крайна стойност 5000 лв.

Всички заинтересовани лица и организации, имащи компетентност в областта на природните науки и фауната, които предявят желание за изпълнение на тази дейност, могат да отправят писмените се предложения до РИОСВ – Монтана, в срок до 20 април 2021 г. на адреса на РИОСВ – Монтана и по електронен път.

Телефон за връзка и допълнителна информация – 096/300-963;

лице за контакт:

инж. Диана Иванова – гл. експерт в напр. БРЗТЗ, GSM 0885575158

Categories: Актуално

11
Март
2021

Отбелязваме Световния ден на водата- 22 март под мотото „Ценим водата“

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода.

Темата на Световния ден на водата през 2021 г. е „Ценим водата“ - тема, която поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за различните хора.

Световният ден на водата отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб.

Кампанията цели да се покаже как правилното ползване на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени - за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.

Тазгодишното издание на кампанията насърчава хората в световен мащаб да се включат в обществен диалог в социалните мрежи с #Water2Me и да допринесат - със своите истории, мисли и преживявания - към разбирането за стойността на водата. Целта е да постигнем по-цялостно разбиране за това, как се оценява водата от различните хора в различен контекст, за да можем да опазваме по-добре този ценен за всички ресурс.

Теми на диалога:

- Водата означава различни неща за различните хора. Този разговор е за това, какво означава водата за вас.

- Как е важна водата за вашия дом и семеен живот, за вашата прехрана, за културата ви, за благосъстоянието и средата ви?

- В семействата, училищата и работните места водата може да означава здраве, хигиена, достойнство и продуктивност.

- На културно значими, религиозни и духовни места водата олицетворява връзката със сътворението, общността и самия себе си.

- В природата водата означава мир, хармония и съхранение.

- Днес водата е изложена на изключителна заплаха от увеличаващото се население, нарастващите нужди на селското стопанство и промишлеността и влошаващото се въздействие на климатичните промени.

Разкажете ни вашите истории, мисли и чувства за водата.

Като записваме - и празнуваме - различните начини, по които водата носи ползи за нашия живот, можем да оценим водата подобаващо и да я пазим за всички.

Представителна извадка от проведените дискусии, коментари и мнения в социалните мрежи с #Water2Me ще бъде събрана в документ за това, какво означава водата за хората по целия свят. Документът ще бъде достъпен на www.worldwaterday.org от 22 март 2021 г.

Материали: Наръчник за Световния ден на водата и Постер  

Categories: Актуално

10
Март
2021

44 ПРОЕКТА ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ОТ ПУДООС ПРЕЗ 2021 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - МОНТАНА

Четиридесет и четири проекта ще бъдат финансирани от ПУДООС през 2021 г. на територията на област Монтана и област Видин. Проектите са одобрени в рамките на Националната кампания " Чиста околна среда 2021 г.“ в традиционния годишен конкурс "Обичам природата – и аз участвам", проведен от МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Бенефициенти са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси. За реализиране на всеки класиран проект се предоставят средства в размер до 10 000 лева (с ДДС) за общини и кметства и до 5 000 лева (с ДДС) за учебни заведения.

Със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда ще бъдат финансирани следните проекти:

1. Кметство Кобиляк, община Бойчиновци, Област Монтана – проект "Природа и игри - за по-добър живот".

2. Кметство Водна, община Грамада, област Видин – проект "Зона за отдих при чешма "Трите чучура", с. Водна".

3. Кметство Страцимирово, община Грамада, област Видин – проект "Възстановяване на чешма и зона за отдих в с. Страцимирово".

4. Община Георги Дамяново – проект "Изграждане на детска площадка в централната част на село Видлица"

5. Община Берковица – проект "Обособяване на зона за отдих, спорт и игра на ул. "Малинарка" в гр.Берковица".

6. Кметство Извор, община Димово, област Видин – проект "Чисто, красиво и приветливо селце - Извор".

7. Кметство Септемврийци, община Димово, област Видин – проект "Изграждане на привлекателен кът за отдех в централната част на с. Септемврийци".

8. Кметство Василовци, община Брусарци, област Монтана – проект "Почистване, озеленяване и изграждане на зона за спорт на открито и отдих в село Василовци, общ. Брусарци".

9. Кметство Крива бара, община Брусарци, област Монтана – проект ""Обичам природата – и аз участвам"".

10. Община Чипровци – проект "Парк "Забава" в с. Превала, общ. Чипровци".

11. Община Ружинци – проект "Изграждане на еко-зона за отдихи игри в с. Ружинци".

12. Кметство Пали лула, община Бойчиновци, Област Монтана – проект "Опознаване на природата – ключ към нейното опазване, с. Пали лула, общ. Бойчиновци".

13. Кметство Дреновец, община Ружинци, област Видин – проект "Еко - велопарк".

14. Кметство Тополовец, община Кула, област Видин – проект "Изграждане на площадка за фитнес на открито в с. Тополовец".

15. Община Белоградчик – проект "Обновяване на детска площадка и изграждане на зона за отдих в междублоково пространство на локална улица в ж. к. "Здравец", гр. Белоградчик".

16. Община Георги Дамяново – проект "Изграждане на детска площадка в централната част на село Георги Дамяново".

17. Община Медковец – проект "Почистване, залесяване, озеленяване и изграждане на зона за отдих и забавления в ПИ № 1863 по плана на с. Медковец".

18. Община Вършец – проект "Нов облик и трайно обозначаване на северния вход на гр. Вършец".

19. Кметство Покрайна, община Видин – проект "Зона за отдих - с. Покрайна, общ. Видин ".

20. Кметство Капитановци, община Видин – проект "Красиво село ".

21. Кметство Колиляк, община Бойчиновци, Област Монтана – проект "Природа и игри за по-добър живот".

22. Кметство Бели брод, община Бойчиновци, Област Монтана – проект "Изграждане на детска площадка".

23. Второ СУ "Никола Вапцаров", гр. Монтана - проект "Беседка на знанието – моят еко-кът в училище".

24. Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица – проект "Еко навигатор от Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица.

25. ОУ "Иван Вазов", гр. Видин – проект "Класна стая – част от природата от ОУ "Иван Вазов", гр. Видин".

26. СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Димово – проект "Училище на двора от СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Димово ".

27. ОУ "Владимир Минчев", с. Владимирово, общ. Бойчиновци – проект "Обичам природата и аз участвам от ОУ "Владимир Минчев", с. Владимирово ".

28. I ОУ "Васил Левски ", гр. Вълчедръм, обл. Монтана – проект "Зелена класна стая от I ОУ "Васил Левски ", гр. Вълчедръм".

29. ОУ "Христо Ботев", с. Горни Лом, общ. Чупрене – проект "Природен кът".

30. ОДК, гр. Вършец - проект "Мисия природа от ОДК, гр. Вършец".

31. ФСПГ "Васил Левски", гр. Монтана - проект "Зелена класна стая с билкова градина от ФСПГ "Васил Левски", гр. Монтана ".

32. ПГ по производствени технологии, гр. Лом - проект "Учим сред приордата от ПГ по производствени технологии, гр. Лом ".

33. ОУ "Академик Михаил Димитров", с. Чупрене, област Видин – проект "Балканът, билките и ние".

34. ДГ "Кокиче", с. Арчар, общ. Димово – проект "Щастливо детство сред чиста и зелена природа".

35. ДГ № 2 "Червената шапчица", гр. Лом – проект "Приятели на природата" .

36. ДГ "Слънце", гр. Димово – проект "Чиста природа – усмихнати и здрави деца" .

37. ДГ № 9 "Зора", гр. Монтана – проект "Вземи света в ръцете си – природата има нужда от теб от ДГ № 9 "Зора", гр. Монтана " .

38. ДГ "Славейче", гр. Видин – проект "Екологични пътеки към знанието от ДГ "Славейче", гр. Видин " .

39. ДГ "Звездица", с. Лехчево, общ. Бойчиновци – проект "Създаване на кът за игри и отдих в района на ДГ "Звездица".

40. ДГ "Йонка Маркова", с. Бойница, обл. Видин – проект "Мечти в зелено – бъдеще осигурено от ДГ "Йонка Маркова", с. Бойница ".

41. ДГ "Детелина", с. Замфирово, обл. Монтана – проект "Обичам природата - и аз участвам от ДГ "Детелина", с. Замфирово ".

42. ДГ "Иглика", гр. Белоградчик, обл. Видин – проект "Еко кът с билки и площадка за отдих и спорт".

43. ДГ "Детелина", гр. Брегово – проект "Повишаване на екологичната култура на децата от ДГ "Детелина", гр. Брегово чрез закупуване на нови съоръжения за игра на открито, съд за разделно събиране на отпадъци и озеленяване".

44. ДГ "Русалка", гр. Видин – проект "Зелен стражар за децата от ДГ "Русалка", гр. Видин ".

С общинските проекти се цели реновиране и създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.

Целта на проектите на учебните заведения е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора. Одобрените разходи са за озеленяване, спортни уреди, съоръжения за игра на открито, създаване на еко-кът, информационни брошури, дипляни, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти за общини и кметства е до края на ноември 2021 г., а за училища, детски градини и детски комплекси – до края на октомври.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx