Актуално

22
Май
2020

Директорът на РИОСВ – Монтана г-жа Деница Славкова изразява лична благодарност към всички участници в конкурса „Моят домашен любимец“ и им желае щастливо детство и незабравимо лято!

Регионална инспекция – Монтана обяви конкурс „Моят домашен любимец“ по повод 22 май – Деня на биологичното разнообразие.

До момента двадесет и шест деца от различни възрастови групи са заявили участие в конкурса.

Комисия от експерти на РИОСВ – Монтана ще оцени атрактивността на творбите. За всички участници в конкурса са предвидени предметни награди.

На 28 май на интернет страницата на екоинспекцията ще бъде публикуван списък на наградените.

Списък на участниците в конкурса

„Моят домашен любимец“

1. Александра на 9 г. котка

2. Цветеа на 8 г., котка и куче

3. Йоанна на 8 г., котка

4. Ивайло на 10 г., куче

5. Калоян на 10 г., котка

6. Дея на 7 г., котка, куче и риби

7. Славея на 9 г., котки

8. Иван на 8 г., котка

9. Дария на 6 г. котка

10. Ана-Мария на 7 г., куче

11. Кристияна на 7 г., куче

12. Николай на 9 г., куче

13. Радост на 5 г. куче

14. Сияна и Тияна на 3 г. и на 1 месец, куче

15. Катрин на 8 г., котка

16. Валентина на 6 г., котка

17. Денис на 8 г. куче

18. Кристиян на 9 г. куче

19. Явор на 9 г. котка

20. Еда на 8 г. куче

21. Искрен на 5 г. кучета

22. Персиян на 8 г. куче

23. Владислав на 5 г. куче

24. Мартин на 8 г. куче и заек

25. Виктория на 7 г. куче

26. Мариан на 7 г., куче

Categories: Актуално

21
Май
2020

Отбелязваме Европейския ден на „Натура 2000“ 21 май с мотото „Младите хора и природата“

Хората често свързват опазването на природата с природни резервати със строга защита, където човешките дейности систематично се изключват. При „Натура 2000“ е приет различен подход. С подхода напълно се отчита, че човекът представлява неразделна част от природата и че заедно те функционират най-добре в партньорство. Така, „Натура 2000“ осигурява редица ползи за съхраняване на биологичното разнообразие, като същевременно изпълнява множество важни социални и икономически функции. Около 4,4 млн. работни места в ЕС зависят пряко от устойчивите естествени екосистеми като значителен дял от тях са обхванати от защитените зони в рамките на мрежата „Натура 2000“.

През 2020 г. Европейският ден на „Натура 2000“ 21 май поставя в центъра на вниманието „Младите хора и природата“ с цел да ги вдъхнови да се ангажират с опазването и възстановяването на природата. Поради настоящата ситуация с COVID-19 в Европа денят ще се отпразнува чрез социалните медии. За целта въведете в полето за търсене на съответния браузър #Natura2000 или #Natura2000Day и се присъединете към кампанията.

Посетете също уебсайта close by Natura 2000 site и научете повече за видовете и местообитанията, които мрежата опазва като използвате и #Natura2000Day, за да споделите своя опит.

Информация за българската част от мрежата Натура 2000 можете да намерите на интернет страницата на МОСВ - https://www.moew.government.bg/ и на специално създадената Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 - http://natura2000.moew.government.bg/ .

С Декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите, 21-ви май е обявен за Европейски ден на Натура 2000. Денят, който е посветен на европейската екологична мрежа „Натура 2000“ е обвързан с датата 21 май 1992 г., когато е приета Директивата на ЕС за местообитанията и е одобрена програмата за околна среда на ЕС „LIFE“. Директивата за местообитанията, заедно с Директивата за птиците (приета през 1979 г.) са крайъгълния камък за създаването на мрежата от защитени зони в ЕС наречена „Натура 2000“. Днес тя обхваща 27 886 защитени зони в сухоземната и морска част на Европа, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

Categories: Актуално

08
Май
2020

РИОСВ – МОНТАНА ОБЯВЯВА ФОТОКОНКУРС „МОЯТ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ“

По повод 22 май – Деня на биологичното разнообразие РИОСВ – Монтана обявява фотоконкурс "Моят домашен любимец".

Участие в конкурса могат да вземат деца на възраст до 10 години от област Монтана и област Видин. На снимката трябва да бъде вашия домашен/ни любимец/ци.

Скъпи деца, изпращайте снимки на вашите любимци на е-майл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като посочите породата и годините на домашния любимец.

Задължително условие за участие в конкурса е да посочите трите имена на детето, възраст, училище, населено място и телефон за връзка.

Комисия от експерти на РИОСВ – Монтана ще оцени атрактивността и уникалността на фототворбите, както и качеството на фотографското изпълнение.

За победителите в конкурса са предвидени предметни награди.

Срока за изпращане на творбите е до 22.05.2020 г. по електронната поща на екоинспекцията.

Списъкът на наградените ще бъде публикуван на уеб сайта на РИОСВ – Монтана: www.riosv-montana.com на 28 май 2020 г.

Categories: Актуално

08
Май
2020

Приключи кампанията за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви за 2020 година на територията на РИОСВ – Монтана

На територията контролирана от РИОСВ – Монтана бяха регистрирани общо 25 пункта за изкупуване и търговия на градински и лозов охлюв, като 21 пункта са на територията на област Монтана и 4 пункта на територията на област Видин.

Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермено отглеждане е от 10 май до 30 юни 2020 г. включително.

Дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо, включително и за ферменото им отглеждане е регламентирана в заповед на министъра на околната среда и водите. Градинският охлюв (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum) са включени в Приложение №4 на Закона за биологичното разнообразие.

Експерти от РИОСВ – Монтана ще извършват проверки на пунктовете за изкупуване на охлюви, като ще следят за спазването на изискванията на горепосочената заповед.

Екземплярите трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни или хладилни помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните, които трябва да се връщат веднага и на подходящи места обратно в природата.

Физическите лица, нарушители на горецитираната заповед, се наказват с глоби от 100 до 1000 лв, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 200 до 5000 лева, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

В случай, че до 30 юни останат неизнесени количества, то лицата са длъжни да декларират в РИОСВ - Монтана количествата в складовете в срок до 5 юли 2020 г., като след проверка от страна на инспекцията се съставя протокол, необходим пред МОСВ за издаване на удостоверения за износ.

Categories: Актуално, Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx