Актуално

06
Юли
2020

РИОСВ – МОНТАНА ИЗВЪРШИ НЕЗАБАВНА ПРОВЕРКА В С. МАРТИНОВО, ОБЩ. ЧИПРОВЦИ

Днес, 06.07.2020 г., екип от РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка в с. Мартиново, общ. Чипровци, във връзка с излъчен репортаж в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

При проверката е присъствал зам.-кметът на община Чипровци.

Извършен е оглед на терените, излъчени в репортажа на bTV – територия по пътя Чипровци – Мартиново, срещу язовир „Мартиново“ на около 1 км по черен път и на терен, намиращ се на пътя за местността Езерото на разстояние 600 м вляво на пътя Чипровци – Мартиново след каменен тунел. Установено е замърсяване със строителни и смесени битови отпадъци.

Дадено е предписание на кмета на община Чипровци да се предприемат действия за почистване на замърсените с отпадъци терени. След изтичане на срока на предписанието ще бъде извършен последващ контрол от екоинспекторите.

Categories: Актуално

29
Юни
2020

На 29 юни отбелязваме Деня на Дунав

Под мотото „Открий Дунав“ ще премине кампанията за Деня на река Дунав през тази година. Заради глобалната пандемия COVID-19, 29 юни 2020 г. ще бъде малко по-различен, измествайки се онлайн.

И по време на пандемия, опазването на едно от най-ценните природни богатства - водата - е основен приоритет. Целта на кампанията за Деня на Дунав тази година е да открием и опознаем Дунав и реките, които се вливат в него, както и жизненоважната им роля за осигуряването на вода, храна, отдих и поминък.

В този дух, в Дунавския басейн се очаква да се проведат различни онлайн дейности, онлайн игри и видеоконференции, представяне на филми и интересни факти за реката.

Най-малките, например, могат да се включат в кампанията за 29 юни чрез Дунавската приключенска игра Danube Adventure (www.danubeadventure.org).

Интересни факти за богатството на Дунав и опазването му са представени в „Дунавски пакет“ (https://www.danubebox.org/bg/downloads/bulgarian).

Към настоящия момент традиционният конкурс Danube Art Master, е предвидено да се проведе през есента, в периода септември – ноември. Ако до 15 август 2020 г. се потвърди, че училищата в повече от 50% от Дунавските страни ще останат затворени през септември поради епидемията от COVID 19, то тази година конкурсът ще бъде отменен с цел осигуряване на безопасността.

Денят на Дунав се отбелязва на 29 юни – датата, на която в София е подписана Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав. Инициатор и организатор на кампанията е Международната комисия за опазване на река Дунав. След повече от 17 проведени годишни събития, Денят на река Дунав се превърна в най-големия в света международен фестивал на реките, с провеждане на множество събития и инициативи.

Още за възможностите всеки да се включи в отбелязването на Деня на Дунав, можете да намерите на страницата на Международната комисия за опазване на река Дунав на адрес http://www.danubeday.org/.

Categories: Актуално

15
Юни
2020

Обявена е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”

Със Заповед № РД-374/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водиге е обявена защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Ботуня, община Криводол, област Враца и с. Стояново, община Вършец, област Монтана.

Актуална информация за защитената зона е публикувана на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от мрежата „Натура 2000“ – http://natura2000.moew.government.bg.

За повече информация

 

Categories: Актуално

12
Юни
2020

Отнето е разрешението за дейности с отпадъци на фирма „ТОН ЕКО“ ЕООД

В изпълнение на издадена от министъра на околната среда и водите заповед, на 08.06. 2020 г. експерти от МОСВ и РИОСВ – Монтана извършиха проверка на фирма „ТОН ЕКО“ ЕООД, площадка в град Лом.

При проверката е установено, че складираните на площадката на дружеството опасни отпадъци надвишават многократно разрешеното количество в издадено през 2018 г. от РИОСВ – Монтана разрешение. На площадката не е монтирано съоръжение за третиране на отпадъци и не е извършвана дейност по оползотворяване на опасни отпадъци.
В тази връзка на 09.06.2020 г. РИОСВ – Монтана издаде решение за отнемане на разрешението за дейности с отпадъци на дружество „ТОН ЕКО“ ЕООД, София.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx