07
Октомври
2020

РИОСВ – МОНТАНА ПРЕДАДЕ СКАЛЕН ОРЕЛ НА МУЗЕЙ В БЕЛОГРАДЧИК

РИОСВ – МОНТАНА ПРЕДАДЕ СКАЛЕН ОРЕЛ НА МУЗЕЙ В БЕЛОГРАДЧИК

Днес директорът на РИОСВ – Монтана инж. Любомир Иванов и експерт от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ предадоха препариран скален орел на Исторически музей в гр. Белоградчик, отдел „Природа“, за попълване на колекцията му.

При предаването на орела е съставен протокол за разпореждане по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Скалният орел беше иззет по подаден сигнал за продажба. Птицата е защитен вид, включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx