27
Януари
2020

РИОСВ – Монтана извършва проверка по сигнал за оцветяване на р. Цибрица

Днес, 27.01.2020 г., в 15:05 ч. в РИОСВ – Монтана е получен сигнал за оцветяване на река Цибрица в зелено. Реката се намира в землището на с. Разград, общ. Вълчедръм.

Незабавно е сформиран екип от експерти на РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория (РЛ) – Монтана за извършване на проверка на място.

Ще бъде обходен участъка от реката, оцветена в зелено и взети водни проби за анализ.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx