07
Септември
2023

Информация в отговор на Иво Йорданов, „Северозапад Днес“

В земището на с. Чупрене, обл. Видин, са регистрирани нападения над 3 селскостопанскити животни (две юници и един бик) от породата Абърдийн Ангус, в периода 14-18.08.2023 г.
На основание заповед на директора на РДГ – Берковица на 22.08.2023 г. по предложение на ТП ДГС „Миджур“ по подаден сигнал от „Ребел“ ЕООД, гр. София - собственик на животните, е извършена проверка от междуведомствена комисия. Според констатациите нанесените щети на нападнатите животни са сериозни, но няма доказателствен материал, че са дело на кафява мечка.

Единичен екземпляр кафява мечка е засечен и заснет от ловни камери високо в планината на 8, 9 и 10 август 2023 г. Проверката не установи следи (мечи стъпки, прекършени клони и дървета, разрушени огради или други конструкции) вследствие движението на мечката или евентуално нападение от мечка над животните. От ежедневните обходи и проверки на парковата охрана в буферната зона на Резерват Чупрене, пътеката за преминаване от туристи, както и в прилежащите терени, също не са открити следи (стъпки) от придвижване на мечката.

След последния инцидент на 18.08.2023 г. с нападение на селскостопански животни мечката не е забелязана в района, нито е заснета от камери в ловните участъци в планината. Наблюдавани са и са засечени движения само на чакали.

На 25.08.2023 г. РИОСВ – Монтана изрази пред МОСВ отрицателно становище за издаване на разрешение от министъра на земеделието и храните за отстрел на забелязания в планинския район в землище с. Чупрене екземпляр от вида кафява мечка (Ursus arctos).

* Снимката е илюстративна

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията