23
Октомври
2020

Изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците

Изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 6 Октомври 2020г.)

Във връзка с изменение и допълнение на Наредба №2 за класификация на отпадъците, уведомяваме, лицата извършващи класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 за следното:

Дължимата държавна такса по чл. 8, ал. 3 от Наредба №2 за класификация на отпадъците, за издаване на становище за класификация на отпадъците от РЗИ, на чиято територия се образува отпадъкът, следва да бъде платена по банков път на следните банкови сметки:

РЗИ - Видин                                               РЗИ - Монтана

IBAN: BG02UNCR96603111173115           IBAN: BG93UBBS80023110736010

BIC: UNCRBGSF                                        BIC: UBBS 8002

УниКредит Булбанк – гр. Видин            ТБ ОББ АД, банков клов – гр. Монтана

РЗИ – Видин                                               РЗИ - Монтана

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията