13
Март
2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

РИОСВ – Монтана уведомява, че във връзка с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по предложение на Министерски съвет и на основание чл. 84, т.12 от Конституцията на Република България, поради разрастващата се пандемия от COVID-19, екоинспекцията прилага превенция за защита на потребителите на административни услуги, както и на служителите си.

Апелираме, при посещение на РИОСВ – Монтана да сте без придружители - приятели, деца и др.

РИОСВ – Монтана уведомява потребителите на услуги за възможностите за заявяването на административни услуги и за получаване на издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

В екоинспекцията в Монтана се прилага дезинфекция и проветряване на помещението за заявители на административни услуги трикратно през деня по 15 минути.

Искрено се надяваме на разбиране, адекватно и отговорно отношение от страна на посетителите в РИОСВ - Монтана!

Благодарим Ви за разбирането!

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx