Флуорсъдържащи парникови газове

Категории

Съобщения

Съобщения ( 1 Файла )

Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

От 01.01.2020 г. хладилно оборудване с количество флуоровъглеводороди (HFC) за зареждане от 40 тона CO2 еквивалент или повече няма да може вече да бъде сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече, съгласно разпоредбите чл.13, §3, ал.1 от Регламент (ЕС) № 517/2014.

Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R404A, със заряд от 10 кг или повече, следва да бъдат сервизно обслужвани или поддържани с рециклиран или регенериран R404A. Същото важи за хладилни инсталации, заредени с 10 kg или повече фреон R507A.

Рециклираните и регенерирани HFC с потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече (в това число R404A и R507) могат да се използват за целите на сервизно обслужване или поддръжка до 01.01.2030г., при спазване на изискванията на чл.13, §3, ал.3, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) № 517/2014 и при условие че те са надлежно етикетирани.

Употребата на регенериран HFC е възможна във всяко хладилно оборудване, докато употребата на рециклиран HFC е възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употребата на HFC в нови инсталации. Изключенията важат единствено за съществуващо хладилно оборудване.

Оборудването, предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на температури под –50°C, не подлежи на тази забрана.

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Приложение №9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за оператори Приложение №9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за оператори

топ!
Дата на публикуване: 12/01/2017
Промяна: 25/02/2020
Размер: 45.5 КБ
Тегления: 3654

Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Приложение № 7 към чл. 33, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. - за ползватели Приложение № 7 към чл. 33, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. - за ползватели

топ!
Дата на публикуване: 12/01/2017
Промяна: 25/02/2020
Размер: 46.5 КБ
Тегления: 3423

Приложение № 7 към чл. 33, ал. 1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx