Становища по ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Становище по ЕО № МО 1-1/2023 г. за съгласуване на ПУП - ПРЗ Становище по ЕО № МО 1-1/2023 г. за съгласуване на ПУП - ПРЗ

топ!
Дата на публикуване: 30/03/2023
Промяна: 30/03/2023
Размер: 368.29 КБ
Тегления: 197

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 1-1/2023 г. за съгласуване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 10971.62.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Сдружение „Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища“.

Становище по ЕО № МО 2-2/2022 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Чупрене Становище по ЕО № МО 2-2/2022 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Чупрене

топ!
Дата на публикуване: 10/02/2022
Промяна: 10/02/2022
Размер: 1.68 МБ
Тегления: 537

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 2-2/2022 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Чупрене, с възложител: Община Чупрене.

Становище по ЕО № МО 1-1/2022 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Вършец Становище по ЕО № МО 1-1/2022 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Вършец

топ!
Дата на публикуване: 28/01/2022
Промяна: 28/01/2022
Размер: 1003.08 КБ
Тегления: 508
На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 1 – 1/2022 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Вършец, с възложител: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ.

Становище по ЕО № МО 3-4/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брусарци Становище по ЕО № МО 3-4/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брусарци

топ!
Дата на публикуване: 05/11/2019
Промяна: 05/11/2019
Размер: 585.45 КБ
Тегления: 1956

Становище по ЕО № МО 3-4/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брусарци, с възложител: Община Брусарци.

Становище по ЕО № МО 2-3/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Георги Дамяново Становище по ЕО № МО 2-3/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Георги Дамяново

топ!
Дата на публикуване: 02/05/2019
Промяна: 02/05/2019
Размер: 2.27 МБ
Тегления: 2104

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 2-3/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Георги Дамяново, с възложител: Община Георги Дамяново.

Пълният текст на становището е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана.

02.05.2019 г.

Становище по ЕО № МО 1 - 2/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Бойчиновци Становище по ЕО № МО 1 - 2/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Бойчиновци

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2019
Промяна: 18/04/2019
Размер: 984.11 КБ
Тегления: 2093

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 1 - 2/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Бойчиновци, по Алтернатива 3, с възложител: Община Бойчиновци.

Пълният текст на становището е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана.

18.04.2019 г.

Становище по ЕО № МО 6-6/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брегово Становище по ЕО № МО 6-6/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брегово

топ!
Дата на публикуване: 19/11/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 1.31 МБ
Тегления: 2252

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 6-6/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брегово, с възложител: Община Брегово.

Становище по ЕО № МО 5-5/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Лом Становище по ЕО № МО 5-5/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Лом

топ!
Дата на публикуване: 13/11/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 1.73 МБ
Тегления: 2346

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 5-5/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Лом, с възложител: Община Лом.

Пълният текст на становището е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана.

Становище по ЕО № МО 4-4/2018 г. Становище по ЕО № МО 4-4/2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/10/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 10.95 МБ
Тегления: 2372

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 4-4/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Вълчедръм, с възложител: Община вълчедръм.

Пълният текст на становището е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана.

03.10.2018 г.

Становище по ЕО № МО 3-3/2018 г. Становище по ЕО № МО 3-3/2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/08/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 2.26 МБ
Тегления: 2340

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 3-3/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Ново село, с възложител: Община Ново село

Пълният текст на решението е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана: www.riosv-montana.com.

21.08.2018 г.

 

Становище по ЕО № МО 2-2/2018 г. Становище по ЕО № МО 2-2/2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/06/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 1.81 МБ
Тегления: 2586

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 2-2/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Кула, с възложител: Община Кула

Становище по ЕО № МО 1-1/2018 г. Становище по ЕО № МО 1-1/2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/04/2018
Промяна: 19/07/2019
Размер: 1.16 МБ
Тегления: 2483

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 1-1/2018 г. за съгласуване на Изменение на предварителен проект (ПП) на Общ устройствен план (ОУП) на община Чипровци, с възложител: Община Чипровци.

 

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx