Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.06.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.06.2022 г.

нов!
Дата на публикуване: 29/06/2022
Промяна: 29/06/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 3

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.2.679 по КККР на гр. Монтана, с възложител: "Крос" ООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.06.2022 г Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.06.2022 г

нов!
Дата на публикуване: 29/06/2022
Промяна: 29/06/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 0

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 12961.33.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: Д. Замфиров.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.06.2022 г.-2 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.06.2022 г.-2

Дата на публикуване: 28/06/2022
Промяна: 28/06/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 8

Частично изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 06954.119.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буковец, с възложител: Л. Иванов.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.06.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.06.2022 г.

Дата на публикуване: 28/06/2022
Промяна: 28/06/2022
Размер: 52.77 КБ
Тегления: 1

Програма за управление на отпадъците на територията на община Берковица 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на територията на община Берковица 2021 – 2028 г.

възложител: Община Берковица

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 21.06.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 21.06.2022 г.

Дата на публикуване: 21/06/2022
Промяна: 21/06/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 25

Изменение на Общ устройствен план в частта на поземлен имот с идентификатор 10971.512.188 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин за промяна на предназначението от „Други селскостопански дейности“ в „За производствени дейности“, с възложител: „Технически Компоненти България“ ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 20.06.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 20.06.2022 г.

Дата на публикуване: 20/06/2022
Промяна: 20/06/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 28

Програма за управление на отпадъците на община Якимово за периода 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Якимов за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община Якимово.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.06.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.06.2022 г.

Дата на публикуване: 10/06/2022
Промяна: 10/06/2022
Размер: 52.78 КБ
Тегления: 55

ПУП - ПП за елемент на техническата инфраструктура - довеждащ електропровод през ПИ с идентификатори 48489.2.663; 48489.2.664; 48489.2.647; 48489.2.670; 48489.2.667 и план схема за трасе на електропровод през ПИ с идентификатори 48489.5.7 и 48489.5.2 до ПИ с идентификатор 48489.2.669 по КККР на гр. Монтана

Възложител: "Монт Солар" АД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.05.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.05.2022 г.

Дата на публикуване: 26/05/2022
Промяна: 26/05/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 88

Изменение на Общ устройствен план на община Брусарци за поземлен имот с идентификатор 39743.546.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крива Бара, м. Сини вир, с възложител: "Био Зърно" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.05.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.05.2022 г.

Дата на публикуване: 26/05/2022
Промяна: 26/05/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 97

Изменение на Общ устройствен план на община Брусарци за поземлен имот с идентификатор 39743.546.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крива Бара, м. Сини вир и Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на имота за „Производствени дейности – фотоволтаична електроцентрала и трафопост“, с възложител: "Био Зърно" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.05.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.05.2022 г.

Дата на публикуване: 26/05/2022
Промяна: 26/05/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 89

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 03928.201.146 по КККР на гр. Берковица, с възложител: А.С.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.05.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.05.2022 г.

Дата на публикуване: 26/05/2022
Промяна: 26/05/2022
Размер: 52.7 КБ
Тегления: 98

План за интегрирано развитие на община Чипровци за периода 2021 – 2027 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.05.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.05.2022 г.

Дата на публикуване: 26/05/2022
Промяна: 26/05/2022
Размер: 52.84 КБ
Тегления: 91

Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.510.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, разделяне на имота и Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР)

Възложител: „Булсан груп” ООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.05.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.05.2022 г.

Дата на публикуване: 26/05/2022
Промяна: 26/05/2022
Размер: 52.92 КБ
Тегления: 95

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за подземно кабелно ел. захранване 20 kV през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.2.629 и 48489.5.2 по КК и КР на гр. Монтана

Възложител: „Грантпроектстройˮ ООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.05.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/05/2022
Промяна: 10/05/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 127

Програма за управление на отпадъците на община Бойчиновци 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Бойчиновци 2021 – 2028 г., с възложител: Община Бойчиновци.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.05.2022 г Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.05.2022 г

топ!
Дата на публикуване: 05/05/2022
Промяна: 05/05/2022
Размер: 12.58 КБ
Тегления: 134

Проект на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на тласкателен водопровод от новоизградена помпена станция до напорен резервоар „Кулата“ в ПИ с идентификатор 31053.934.5 по КККР на с. Златия, общ. Вълчедръм, с възложител: Община Вълчедръм.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx