Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 12.01.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 12.01.2022 г.

Дата на публикуване: 12/01/2022
Промяна: 12/01/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 2

Програма за управление на отпадъците на територията на община Чупрене за периода 2021 – 2028 г., с възложител Община Чупрене.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.01.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.01.2022 г.

Дата на публикуване: 05/01/2022
Промяна: 05/01/2022
Размер: 52.71 КБ
Тегления: 5

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на територията на община Брегово за периода 2022 – 2028 г.

Съобщeние по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 30.12.2021 г. Съобщeние по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 30.12.2021 г.

Дата на публикуване: 30/12/2021
Промяна: 30/12/2021
Размер: 52.83 КБ
Тегления: 8

Проект за изменение на ОУП на община Берковица в обхвата на ПИ с идентификатор 07510.64.8 по КККР на с. Бързия и ПУП – ПРЗ за урегулиране на имота „за обслужващи дейности, автоработилница и паркинг“

Възложител: "Минеса" ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 21.12.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 21.12.2021 г.

Дата на публикуване: 21/12/2021
Промяна: 21/12/2021
Размер: 52.79 КБ
Тегления: 16

Програма за управление на отпадъците (ПУО) на територията на община Георги Дамяново за периода 2021 – 2028 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 15.12.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 15.12.2021 г.

Дата на публикуване: 15/12/2021
Промяна: 15/12/2021
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 12

Програма за управление на отпадъците на община Грамада за периода 2021 – 2028 г., с възложител Община Грамада.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.12.2021 г.-3 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.12.2021 г.-3

Дата на публикуване: 10/12/2021
Промяна: 10/12/2021
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 14

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.157.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител П. И.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.12.2021 г.-2 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.12.2021 г.-2

Дата на публикуване: 10/12/2021
Промяна: 10/12/2021
Размер: 38 КБ
Тегления: 16

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 11418.872.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, с възложител: Община Бойчиновци.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.12.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.12.2021 г.

Дата на публикуване: 10/12/2021
Промяна: 10/12/2021
Размер: 53.15 КБ
Тегления: 13

Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, за подземно кабелно електрозахранване, от въздушен електропровод – 20 kV „Макаренко” от ПС „Бойчиновци” до новопроектиран КТП 20/0,4 kV в поземлени имоти с идентификатори 05236.109.29 и 05236.109.30 по КК и КР на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци

възложител: "Тони Фишер" ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.11.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.11.2021 г.

Дата на публикуване: 17/11/2021
Промяна: 17/11/2021
Размер: 53.07 КБ
Тегления: 22

Подробен устройствен план – парцеларен план за външно кабелно електрозахранване, кабелна линия 20 kV и трасе на водопровод за присъединяване на обект: „Винарна” в ПИ с идентификатор 03201.130.18 по КК и КР на с. Безденица, общ. Монтана

Възложител: "Агротранс - Монтана" ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.11.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.11.2021 г.

Дата на публикуване: 17/11/2021
Промяна: 17/11/2021
Размер: 38 КБ
Тегления: 24

Подробен устройствен план – парцеларен план за оптично кабелно захранване на базова станция VZ6036 в поземлен имот с идентификатор 22040.335.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Вереница, общ. Монтана.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 12.11.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 12.11.2021 г.

Дата на публикуване: 12/11/2021
Промяна: 12/11/2021
Размер: 52.93 КБ
Тегления: 26

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 48489.21.494 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.11.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.11.2021 г.

Дата на публикуване: 10/11/2021
Промяна: 10/11/2021
Размер: 52.78 КБ
Тегления: 31

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.196.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, общ. Видин.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.11.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.11.2021 г.

Дата на публикуване: 10/11/2021
Промяна: 10/11/2021
Размер: 37 КБ
Тегления: 29

План за интегрирано развитие на община Ново село за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Ново село.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 02.11.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 02.11.2021 г.

Дата на публикуване: 02/11/2021
Промяна: 02/11/2021
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 41

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземно кабелно ел. трасе до нов БКТП в ПИ с идентификатор 03928.191.7 по КККР на гр. Берковица, общ. Берковица.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.10.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.10.2021 г.

Дата на публикуване: 29/10/2021
Промяна: 29/10/2021
Размер: 52.86 КБ
Тегления: 66

Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 48489.1.873 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана

възложители: М. М. и К. П.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща > Край >>
Страница 1 от 8

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx