Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 22.04.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 22.04.2021 г.

Дата на публикуване: 22/04/2021
Промяна: 22/04/2021
Размер: 12.51 КБ
Тегления: 57

Проект за изменение на Общ устройствен план на община Димово в обхват на ПИ с идентификатори 47648.16.115 и 47648.16.117 по КК и КР на с. Медовница, общ. Димово, обл. Видин, местност Средни Орничак и Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на същите имоти, с възложител В. С.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 16.04.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 16.04.2021 г.

Дата на публикуване: 16/04/2021
Промяна: 16/04/2021
Размер: 52.98 КБ
Тегления: 75

ПУП – ПП за обект: „Външно кабелно ел. захранване за обект Кариера за добив на инертни материали „ТЕРИ”, находяща се в с. Ошане, общ. Белоградчик, от СРС № 16 от ВЕЛ „Езеро” 20 KV, находящ се в ПИ с идентификатор 10937.9.9 по КК и КР на с. Вещица, общ. Белоградчик до ПИ с идентификатор 54517.16.24 по КК и КР на с. Ошане, общ. Белоградчик

Възложител: "Диабаз” ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 08.04.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 08.04.2021 г.

Дата на публикуване: 08/04/2021
Промяна: 08/04/2021
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 83

План за интегрирано развитие на община Бойчиновци за периода 2021 – 2027 г., с възложител: Община Бойчиновци

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.03.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/03/2021
Промяна: 26/03/2021
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 107

План за интегрирано развитие на община Кула за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Кула.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 25.03.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 25.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/03/2021
Промяна: 25/03/2021
Размер: 38 КБ
Тегления: 111

Изменение на Общия устройствен план на община Димово в обхват на поземлен имот с идентификатор 00672.43.14 по КК и КР на с. Арчар, общ. Димово, с възложител: Община Димово.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от НЕО от 12.03.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от НЕО от 12.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2021
Промяна: 12/03/2021
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 132

План за интегрирано развитие на община Вълчедръм за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Вълчедръм.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от НЕО от 08.03.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от НЕО от 08.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/03/2021
Промяна: 08/03/2021
Размер: 37 КБ
Тегления: 141

План за интегрирано развитие на община Берковица за периода 2021 – 2027 г.

възложител: Община Берковица

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от НЕО от 04.03.2021 г. - 3 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от НЕО от 04.03.2021 г. - 3

топ!
Дата на публикуване: 04/03/2021
Промяна: 04/03/2021
Размер: 37 КБ
Тегления: 157

План за интегрирано развитие на община Ружинци за периода 2021 – 2027 г.

възложител: Община Ружинци

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от НЕО от 04.03.2021 г. - 2 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от НЕО от 04.03.2021 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 04/03/2021
Промяна: 04/03/2021
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 149

План за интегрирано развитие на община Димово за периода 2021 – 2027 г.

възложител: Община Димово

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 04.03.2021 г. - 1 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 04.03.2021 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 04/03/2021
Промяна: 04/03/2021
Размер: 53.01 КБ
Тегления: 141

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Берковица за концесионната площ на находище „Дуката” и Специализиран Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 07510.76.34, 07510.78.39, 07510.92.1, част (61000 м2) от 07510.92.2 и 07510.93.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана

възложители: „Керамика – Аспида” ООД и Община Берковица

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от НЕО от 18.02.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от НЕО от 18.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/02/2021
Промяна: 18/02/2021
Размер: 37 КБ
Тегления: 162

План за интегрирано развитие на община Георги Дамяново 2021 – 2027 г.

възложител: Община Георги Дамяново

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 12.02.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 12.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2021
Промяна: 12/02/2021
Размер: 12.87 КБ
Тегления: 173

План за застрояване на ПИ с идентификатор 70113.179.19 по КК на с. Студено буче, общ. Монтана за отреждането му „За биотехнически съоръжения – волиери, зайчарник“ и на проектен ПИ с идентификатор 70113.179.36 за застрояване и отреждане „За ловен заслон, посетителски и информационен център“, с възложител СЛРД "Огоста".

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.01.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.01.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/01/2021
Промяна: 26/01/2021
Размер: 12.82 КБ
Тегления: 176

Изменение на ОУП на община Видин в обхват ПИ с идентификатори 52283.420.5, 52283.420.8 и 52283.420.14 по КК и КР на с. Новоселци, с възложител: "Адан - Н" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 25.01.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 25.01.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/01/2021
Промяна: 25/01/2021
Размер: 38 КБ
Тегления: 194

ПУП – ПП на външно кабелно ел. захранване НН от РК на МТП „Елина“ до ново електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 48489.4.463, м. Лъката по КККР на гр. Монтана, с възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Съобщ. по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 12.01.2021 г. Съобщ. по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 12.01.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/01/2021
Промяна: 12/01/2021
Размер: 52.74 КБ
Тегления: 236

Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.1.926, 48489.1.1301 и 48489.1.1302 по КККР на гр. Монтана, местност „Свинарска пътекаˮ

възложител: „ВАНЕСА ТРЪК СЪРВИЗˮ ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>
Страница 1 от 5

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx