Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.03.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.03.2023 г.

Дата на публикуване: 17/03/2023
Промяна: 17/03/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 4

Проектът за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 03928.47.112 и 03928.47.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица

възложител: Бисер Аврамов

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.03.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.03.2023 г.

Дата на публикуване: 17/03/2023
Промяна: 17/03/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 9

Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин и проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на 22 поземлени имота в землището на с. Антимово, общ. Видин

възложители: „Данубия Логистик Видин” ЕООД, Община Видин и Камелия Станева

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.03.2023 г Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.03.2023 г

Дата на публикуване: 14/03/2023
Промяна: 14/03/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 10

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 10971.190.42 и 10971.190.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин

възложители: Т. Йонова и М. Ненова

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.03.2023 г Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.03.2023 г

Дата на публикуване: 10/03/2023
Промяна: 10/03/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 9

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 35871.240.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, с възложител: „Грин Буш“ ООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 09.03.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 09.03.2023 г.

Дата на публикуване: 09/03/2023
Промяна: 09/03/2023
Размер: 38 КБ
Тегления: 3

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в частта на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 10971.88.6, 10971.88.7 и 10971.88.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: Павел Илиев.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 09.03.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 09.03.2023 г.

Дата на публикуване: 09/03/2023
Промяна: 09/03/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 2

Изменение на Общ устройствен план на община Берковица за поземлен имот с идентификатор 03928.151.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, м. Горната кория, с възложител К. Статков.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.02.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.02.2023 г.

Дата на публикуване: 14/02/2023
Промяна: 14/02/2023
Размер: 39.5 КБ
Тегления: 22

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Кабел 20 kV за присъединяване на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 600 kW“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 08.02.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 08.02.2023 г.

Дата на публикуване: 08/02/2023
Промяна: 08/02/2023
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 17

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.2.681 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, община Монтана, с който да се отреди конкретно предназначение „за производствено складова дейност“, с възложители: Х. Христов и Л. Занев.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 07.02.2023 г.-1 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 07.02.2023 г.-1

Дата на публикуване: 07/02/2023
Промяна: 07/02/2023
Размер: 38 КБ
Тегления: 23

Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 14489.94.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешец, общ. Димово, с възложител: „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшънˮ ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 06.02.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 06.02.2023 г.

Дата на публикуване: 06/02/2023
Промяна: 06/02/2023
Размер: 38 КБ
Тегления: 19

ПУП – ПП за изграждане на тръбна мрежа за изтегляне на оптичен кабел до телекомуникационна кула в ПИ с идентификатор 22040.680.22 по КККР на с. Долна Вереница, общ. Монтана, с възложител: „СВ-Нет" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.01.2023 г.-3 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.01.2023 г.-3

Дата на публикуване: 27/01/2023
Промяна: 27/01/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 24

Програмата за управление на отпадъците на община Макреш за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община Макреш.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.01.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.01.2023 г.

Дата на публикуване: 27/01/2023
Промяна: 27/01/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 24

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 15998.81.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гомотарци, общ. Видин, с възложител: М. Александрова.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.01.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.01.2023 г.

Дата на публикуване: 27/01/2023
Промяна: 27/01/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 39

Изменение на Общ устройствен план на град Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.86.2, м. Алимана 2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 24.01.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 24.01.2023 г.

Дата на публикуване: 24/01/2023
Промяна: 24/01/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 34

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот  с идентификатор 10971.157.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: П. И.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 24.01.2023 г.-1 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 24.01.2023 г.-1

Дата на публикуване: 24/01/2023
Промяна: 24/01/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 36

Изменение на Общ устройствен план  на гр. Видин в частта на поземлен имот с идентификатор 10971.502.1000 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: „Перфетострой” ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 15

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx