Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщ. по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 20.09.2021 г. Съобщ. по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 20.09.2021 г.

нов!
Дата на публикуване: 20/09/2021
Промяна: 20/09/2021
Размер: 52.72 КБ
Тегления: 1

Изменение на Общ устройствен план на община Димово в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 14489.72.38, 14489.72.39, 14489.72.40 и 14489.72.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешец, м. Драката, общ. Димово

възложител: "Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън" ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 08.09.2021 г Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 08.09.2021 г

Дата на публикуване: 08/09/2021
Промяна: 08/09/2021
Размер: 38 КБ
Тегления: 35

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.40.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител: Д. Младенова.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 31.08.2021 г Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 31.08.2021 г

Дата на публикуване: 31/08/2021
Промяна: 31/08/2021
Размер: 37 КБ
Тегления: 54

Програма за управление на отпадъците на община Кула 2021 – 2028 г., с възложител: Община Кула.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.08.2021 г Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.08.2021 г

Дата на публикуване: 26/08/2021
Промяна: 26/08/2021
Размер: 38 КБ
Тегления: 66

Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.40.412 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Монтана и ПУП – парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура – пътна връзка на ПИ с идентификатор 48489.40.412 към републикански път (РП) ІІ-81 „Обходен път Монтанаˮ през ПИ с идентификатор 48489.40.162 по КККР на гр. Монтана, с възложител: А. Ангелов.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 25.08.2021 г Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 25.08.2021 г

Дата на публикуване: 25/08/2021
Промяна: 25/08/2021
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 63

Изменение на ОУП на община Димово в обхват ПИ с идентификатор 14489.94.36 по КККР на с. Орешец, м. Локвата, с възложител „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън“ ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 23.08.2021 г Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 23.08.2021 г

Дата на публикуване: 23/08/2021
Промяна: 23/08/2021
Размер: 38 КБ
Тегления: 87

Изменение на Общ устройствен план на община Монтана и Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 39503.13.32 по КККР на с. Крапчене, общ. Монтана, с възложител: А.Й.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.07.2021 г.-2 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.07.2021 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 29/07/2021
Промяна: 29/07/2021
Размер: 38 КБ
Тегления: 167

Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.511.229 по КККР на гр. Видин, общ. Видин, урегулиран в УПИ I и УПИ XVI, кв. 584, Западна складова зона, с възложител "Е-79 Ойл" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.07.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/07/2021
Промяна: 29/07/2021
Размер: 38 КБ
Тегления: 147

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 72919.125.1 по КККР на с. Тошевци, общ. Грамада за обособяване на УПИ I-72919.125.1 за фотоволтаична централа, с възложител "Хидроенергийна компания" АД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.07.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/07/2021
Промяна: 28/07/2021
Размер: 52.81 КБ
Тегления: 146

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на град Видин, Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) и ПУП – план за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.505.733 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин

Възложител: Техомак ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 20.07.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 20.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/07/2021
Промяна: 20/07/2021
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 194

Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделски земи за части от ПИ с идентификатори 21840.144.427, 21840.144.428 и 21840.144.429 по КККР на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана, с възложители: "Креди" ЕООД и Община Монтана.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.07.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/07/2021
Промяна: 19/07/2021
Размер: 38 КБ
Тегления: 185

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват ПИ с идентификатор 10971.62.9 по КККР на гр. Видин за обособяване на УПИ I-9 с предназначение „за безопасен паркинг с бензиностанция и заведение за хранене“, с възложител Сдружение "Асоциация на българските предприятия за междунаровди превози и пътища".

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 12.07.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 12.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/07/2021
Промяна: 12/07/2021
Размер: 53.03 КБ
Тегления: 195

Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 39503.13.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крапчене, общ. Монтана с цел изграждане на открит паркинг за автомобили и камиони, включително зани за отдих, с възложител: И. Терзийска

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 07.07.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 07.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/07/2021
Промяна: 07/07/2021
Размер: 38 КБ
Тегления: 226

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.32.412 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител: Е. Гаврилова

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.07.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/07/2021
Промяна: 05/07/2021
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 222

Подробен устройствен план – парцеларен план за временно ел. захранване 20 kV, от стоманорешетъчен стълб на въздушен електропровод 20 kV „Ягода“ до площадка на нов трафопост в ПИ с идентификатор 05654.2.100 по КККР на с. Боровци, общ. Берковица, с възложител: "Бетон Монтана" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 30.06.2021 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 30.06.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/06/2021
Промяна: 30/06/2021
Размер: 52.64 КБ
Тегления: 239

Програма за управление на отпадъците на територията на община Брусарци за периода 2021 – 2028 г.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>
Страница 1 от 7

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx