Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 8, ал.4 от Наредбата за ЕО от 18.07.2019 г. Съобщение по чл. 8, ал.4 от Наредбата за ЕО от 18.07.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/07/2019
Промяна: 18/07/2019
Размер: 37 КБ
Тегления: 687

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхавата на ПИ с идентификатор 57131.68.113 по КККР на с. Покрайна, общ. Видин

Съобщение по чл. 8, ал.4 от Наредбата за ЕО от 04.07.2019 г. Съобщение по чл. 8, ал.4 от Наредбата за ЕО от 04.07.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/07/2019
Промяна: 18/07/2019
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 701

Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта (КК) на с. Безденица, общ. Монтана, местност Краварника за промяна на предназначението на земеделска земя в „за промишлена и складова дейностˮ и да се предвиди ниско застрояване, с възложител „агротранс – монтанаˮ ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал.4 от Наредбата за ЕО от 05.06.2019 г. - 4 Съобщение по чл. 8, ал.4 от Наредбата за ЕО от 05.06.2019 г. - 4

топ!
Дата на публикуване: 05/06/2019
Промяна: 05/06/2019
Размер: 37 КБ
Тегления: 741

Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 00919.76.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Антимово, общ. Видин

Съобщение по чл. 8, ал.4 от НЕО от 05.06.2019 г.  - 3 Съобщение по чл. 8, ал.4 от НЕО от 05.06.2019 г. - 3

топ!
Дата на публикуване: 05/06/2019
Промяна: 05/06/2019
Размер: 37 КБ
Тегления: 730

Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 00919.76.2 и 00919.76.25 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Антимово, общ. Видин

Съобщение по чл. 8, ал.4 от НЕО от 05.06.2019 г. - 2 Съобщение по чл. 8, ал.4 от НЕО от 05.06.2019 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 05/06/2019
Промяна: 05/06/2019
Размер: 37 КБ
Тегления: 722

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.511.208 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин

Съобщение по чл. 8, ал.4 от НЕО от 05.06.2019 г. - 1 Съобщение по чл. 8, ал.4 от НЕО от 05.06.2019 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 05/06/2019
Промяна: 05/06/2019
Размер: 37 КБ
Тегления: 728

Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 00919.77.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Антимово, общ. Видин

Съобщение по чл. 8, ал.4 от НЕО от 23.05.2019 г. Съобщение по чл. 8, ал.4 от НЕО от 23.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/05/2019
Промяна: 23/05/2019
Размер: 37 КБ
Тегления: 705

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.511.209 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин

Съобщение по чл. 8, ал.4 от НЕО от 08.05.2019 г. 2 Съобщение по чл. 8, ал.4 от НЕО от 08.05.2019 г. 2

топ!
Дата на публикуване: 08/05/2019
Промяна: 08/05/2019
Размер: 162 байта
Тегления: 716

Изменение на ОУП на гр. Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.409.11 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин

Съобщение по чл. 8, ал.4 от НЕО от 08.05.2019 г. 1 Съобщение по чл. 8, ал.4 от НЕО от 08.05.2019 г. 1

топ!
Дата на публикуване: 08/05/2019
Промяна: 08/05/2019
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 708

Изменение на ОУП на гр. Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.87.29 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин

Съобщение по чл. 8, ал.4 от НЕО от 02.05.2019 г. Съобщение по чл. 8, ал.4 от НЕО от 02.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/05/2019
Промяна: 02/05/2019
Размер: 36 КБ
Тегления: 691

Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 24061.72.33, м. Брестака, землище гр. Дунавци, общ. Видин

Съобщение по чл. 8, ал.4 от Наредбата за ЕО от 18.04.2019 г. Съобщение по чл. 8, ал.4 от Наредбата за ЕО от 18.04.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2019
Промяна: 18/04/2019
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 697

Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 32754.59.92, местност Иновото, землище с. Иново, общ. Видин, с възложител „КВКЦˮ ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>
Страница 5 от 5

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx