Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 3-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 3-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

Дата на публикуване: 19/02/2021
Промяна: 19/02/2021
Размер: 91.03 КБ
Тегления: 11

ИП „Инсталация за компостиранеˮ в поземлен имот с идентификатор 12557.84.91 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Вълчек, общ. Макреш, обл. Видин

Възложител: „Хелиасˮ ЕООД

Решение № МО 2-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 2-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО

Дата на публикуване: 18/02/2021
Промяна: 18/02/2021
Размер: 119.5 КБ
Тегления: 20

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатори 03928.81.60 и 03928.81.61 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Берковица

Решение № МО 1 - П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 1 - П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

Дата на публикуване: 22/01/2021
Промяна: 22/01/2021
Размер: 173.05 КБ
Тегления: 71

ИП „Инсталация за производство на компостˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44238.503.312 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Лом, общ. Лом

Възложител: „Хелиасˮ ЕООД

Решение № МО 25 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 25 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/12/2020
Промяна: 22/12/2020
Размер: 1014.25 КБ
Тегления: 131

„Изграждане на площадка за съхранение на отпадъци с кодове 16 01 17 и 20 01 40ˮ в УПИ VI, планоснимачен № 224, кв. 61 по плана на с. Мърчево, общ. Бойчиновци

възложител: „Дойче групˮ ЕООД.

Решение № МО 24 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 24 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 09/10/2020
Промяна: 09/10/2020
Размер: 1000.46 КБ
Тегления: 195

ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 17943.916.311 по КК и КР на с. Громшин, общ. Бойчиновци

Решение № МО 23-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 23-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 08/10/2020
Промяна: 08/10/2020
Размер: 1.03 МБ
Тегления: 183

Инвестиционно предложение: „Мини мандра – модулен тип” в имот с № 901006 в землището на с. Долна Бела речка, общ. Вършец, с възложител: „ТИТАН - АЛПИНˮ ООД.

Решение № МО 22 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП Решение № МО 22 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 31/08/2020
Промяна: 31/08/2020
Размер: 136.86 КБ
Тегления: 234

ИП „Инсталация за производство на индустриален компост“ в поземлен имот с идентификатор 44238.503.312 по КК и КР на гр. Лом, с възложител: „Хелиас“ ЕООД.

Решение № МО 21-П/2020 за прекратяване на процедурата по гл. ІV от ЗООС Решение № МО 21-П/2020 за прекратяване на процедурата по гл. ІV от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 14/08/2020
Промяна: 14/08/2020
Размер: 985.31 КБ
Тегления: 237

Решение № МО 21 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Поставяемо съоръжение – Павилион за преработка и търговия на едро с мляко и млечни продуктиˮ в поземлен имот с № 500001 в землището на с. Балювица, общ. Берковица.

Решение № МО 20-П/2020 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 20-П/2020 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 13/08/2020
Промяна: 13/08/2020
Размер: 1.15 МБ
Тегления: 242

Решение № МО 20 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за ПУП – ПЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 39503.13.24 по кадастралната карта на с. Крапчене, общ. Монтана.

Решение № МО 19 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП Решение № МО 19 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 30/07/2020
Промяна: 30/07/2020
Размер: 134.69 КБ
Тегления: 239

Инвестиционно предложение „Малка независима пивоварна“ в поземлен имот с идентификатор 81390.501.1107 по КК и КР на гр. Чипровци, общ. Чипровци, подадено от „Чушкарев“ ЕООД.

Решение № МО 18 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 18 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 09/07/2020
Промяна: 09/07/2020
Размер: 255.94 КБ
Тегления: 285

Решение № МО 18 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение „Мини мандра“ в имот с № 010002, землище на с. Крива бара, общ. Брусарци, с възложител: Евгени Чакъров.

Решение № МО 17 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 17 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 08/07/2020
Промяна: 08/07/2020
Размер: 305.81 КБ
Тегления: 276

Решение № МО 17 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение „Инсталация за преработка и рециклиране на промишлени отпадъци /РЕ ленти и парчета от процеса на рециклиране на акумулатори/“ и „Инсталация за преработка и рециклиране на пластмаси“ в поземлен имот с идентификатор 44238.503.312 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Лом, с възложител: „Интер Еко“ ЕООД

Решение № МО 16 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП Решение № МО 16 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 23/06/2020
Промяна: 23/06/2020
Размер: 135 КБ
Тегления: 296

ИП „Промяна предназначение на ПИ 03928.14.58 в землището на град Берковица, община Берковица, област Монтана, местност Блеов чифлик“, с възложител: община Берковица

Решение № МО 15 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 15 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 02/06/2020
Промяна: 02/06/2020
Размер: 995.19 КБ
Тегления: 348

Решение № МО 15 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 10971.61.15 по КК и КР на гр. Видин, м. Герена, обл. Видин, с възложител: „Булпетрол Инвест” ООД.

Решение № МО 14 – П/2020 г. за прекратяване на административното производство Решение № МО 14 – П/2020 г. за прекратяване на административното производство

топ!
Дата на публикуване: 29/05/2020
Промяна: 29/05/2020
Размер: 1.37 МБ
Тегления: 354

Решение № МО 14 – П/2020 г. за прекратяване на административното производство по внесеното от „ДИ ТРАНС ВД” ЕООД, гр. София уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, автомивка и обслужваща сграда към съществуваща газстанцияˮ в ПИ с идентификатори 10971.502.1050 и 10971.502.1049 по КК и КР на гр. Видин.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>
Страница 1 от 4

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx