• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
28
Януари
2020

РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за оцветяване на р. Цибрица

РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за оцветяване на река Цибрица в зелено, в землището на с. Разград, общ. Вълчедръм, съвместно с РЛ - Монтана.

Обходен е участък на реката визиран в сигнала. Не е забелязано оцветяване водите на реката в зелено. Взети са проби от повърхностните води на р. Цибрица след ПСОВ гр. Вълчедръм и на мост на реката при с. Разград. Експресно измерените на място показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост не показват наличие на замърсяване. Останалите показатели ще се анализират при лабораторни условия.

Categories: Актуално

27
Януари
2020

РИОСВ – Монтана извършва проверка по сигнал за оцветяване на р. Цибрица

Днес, 27.01.2020 г., в 15:05 ч. в РИОСВ – Монтана е получен сигнал за оцветяване на река Цибрица в зелено. Реката се намира в землището на с. Разград, общ. Вълчедръм.

Незабавно е сформиран екип от експерти на РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория (РЛ) – Монтана за извършване на проверка на място.

Ще бъде обходен участъка от реката, оцветена в зелено и взети водни проби за анализ.

Categories: Актуално

22
Януари
2020

РИОСВ – Монтана извърши проверка по сигнал за превоз на отпадъци от Италия

 На 21.01.2020 г. Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана съвместно с представители на ТД ”Национална сигурност” – Монтана и ОД МВР - Монтана извърши проверка по сигнал за незаконен превоз на отпадъци от Италия.

Проверени са документи, предоставени от шофьора на ТИР-а, превозващ отпадъци, и е извършен оглед на превозното средство. Районна прокуратура – Монтана е образувала досъдебно производство във връзка със съмнение за незаконен превоз на отпадъци и документни престъпления.

Categories: Актуално

22
Януари
2020

2-ри февруари - Световен ден на влажните зони: “Животът процъфтява във влажните зони”

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари. Темата за 2020 година е „Влажни зони и биологично разнообразие“.

Влажните зони покриват сравнително малка площ от земната повърхност, в сравнение с другите екосистеми. Въпреки това, екосистемите на влажните зони са изключително богати на биологично разнообразие като много видове растения и животни са напълно зависими от влажните зони - те не могат да оцелеят без тях. Всъщност крайбрежните влажни зони, като например естуарите, солените блата и езера, мангровите гори, кораловите рифове, са екосистемите с най-голямо разнообразие на растителни и животински видове, като това ги прави и едни от най-продуктивните екосистеми в света.

Последните проучвания в глобален мащаб показват, че влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите, като 35 % са изчезнали от 70-те години насам, а 87 % са загубени от 1700-те.

Основните причини за загубата на влажни зони са:

• Отводняване и пресушаване за селско стопанство или строителство;

• Замърсяване;

• Прекомерна експлоатация на ресурси (напр. свръх риболов);

• Инвазивни видове;

• Климатични промени;

За отбелязването на Световния ден на влажните зони, тази година се насърчават следните дейности:

• Организирайте събитие за повишаване на осведомеността за значението на биоразнообразието на влажните зони;

• Регистрирайте и споделете Вашето събитие на worldwetlandsday.org;

• Посетете worldwetlandsday.org за информационни материали.

На интернет страницата на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, на ниво World Wetlands Day 2020, можете да намерите допълнително информация, както и материали за ползване по време на кампанията (плакати, банери, лого, листовки за оцветяване и др.).

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията