Решения по преценка на вероятната степен

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО-ОС-11/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-11/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 31/12/2020
Промяна: 31/12/2020
Размер: 146.75 КБ
Тегления: 120

„Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 16300.224.204 по кадастралната карта /КК/ и кадастралните регистри /КР/ на с. Горна Лука, общ. Чипровци, обл. Монтана“

Възложител: "Българска Телекомуникационна Компания" ЕАД

 

Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие № МО-ОС-10/2020 г.10-12-2020 Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие № МО-ОС-10/2020 г.10-12-2020

топ!
Дата на публикуване: 10/12/2020
Промяна: 10/12/2020
Размер: 222.93 КБ
Тегления: 160

ИП "Създаване на 4 000 дка сливово овощни насаждения и на други трайни насаждения от овощни видове на площ от 3, 859 дка" в имот № 086016, земл. на с. Търговище, общ. Чупрене.

Възложител: Николай Димитров

 

Решение  № МО-ОС-09/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-09/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 17/11/2020
Промяна: 17/11/2020
Размер: 157.96 КБ
Тегления: 176

ИП "Залесяване и подобряване на жизнеспособността на горите в община Брусарци".

Възложител: община Брусарци

Решение №МО-ОС-08 от 2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение №МО-ОС-08 от 2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 22/10/2020
Промяна: 22/10/2020
Размер: 3.72 МБ
Тегления: 175

Подробен устройствен план - План за регулация  изастрояване / ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 81459.42.7 по КК и КР на с. Чифлик, общ. Белоградчик, обл. Видин.

Възложител: Руслан Пантев

Решение №МО-ОС-07 от 2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение №МО-ОС-07 от 2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 20/10/2020
Промяна: 20/10/2020
Размер: 3.24 МБ
Тегления: 169

Бизнес план по Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства", по мярка 6. "Развитие на стопанства и предприятия".

Възложител: Горан Велков - земеделски производител

 

Решение № МО-ОС-06/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-06/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 07/10/2020
Промяна: 07/10/2020
Размер: 3.48 МБ
Тегления: 186

ИП "Изграждане на вилна сграда в новообразуван имот № 700.20, местност "Бърдото-Конички дол", землище  на с. Долна Вереница, общ. Монтана"

Възложител: Никола Станев

Решение № МО-ОС-5/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-5/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 04/09/2020
Промяна: 04/09/2020
Размер: 161.71 КБ
Тегления: 207

 "Бизнес план по мярка 6. "Развитие на стопанства и предприятия", по Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, финансиран от ПРСР 2014-2020 г. за развитие на растениевъдното стопанство в поземлени имоти с идент. №№17018.250.34, 17018.250.35, 17018.250.37, 17018.250.38 и 17018.250.42, в земл. на с. Горно Церовене, общ. Монтана, обл. Монтана“

Възложител: Иван Перчинков

Решение № МО-ОС-4/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-4/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 02/06/2020
Промяна: 02/06/2020
Размер: 183.16 КБ
Тегления: 400

Проект за „Подробно устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за част от поземлени имоти с идент. №№03928.201.98, 03928.201.99 и 03928.201.100 и присъединяване към поземлен имот с идент. №03928.201.3 по КККР за землището на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана“

Възложител: Стилиян  Гоцов

Решение № МО-ОС-3/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-3/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 09/04/2020
Промяна: 09/04/2020
Размер: 2.2 МБ
Тегления: 565

Проект за ПУП - План за застрояване на новообразуван имот с номер 670.585 в землището на с. Долна Вереница, общ. Монтана. 

Решение № МО-ОС-2/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-2/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 13/03/2020
Промяна: 13/03/2020
Размер: 857.63 КБ
Тегления: 588

Изменение на ПУП - план за регулацияи застрояване в обхвата на УПИ  I-864 в кв. 39 по плана на с. Чупрене.   

Решение № МО-ОС-1/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-1/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 10/03/2020
Промяна: 10/03/2020
Размер: 616.96 КБ
Тегления: 615

Проект за ПУП - План за застрояване на новообразуван имот № 670.525, земл. на с. Долна Вереница, общ. Монтана. 

Решение № МО-ОС-7/2019 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-7/2019 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 19/09/2019
Промяна: 02/10/2019
Размер: 1.32 МБ
Тегления: 828

Бизнес план "Отглеждане на трайни насаждения"

Решение № МО-ОС-6/2019 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-6/2019 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 11/09/2019
Промяна: 02/10/2019
Размер: 1.64 МБ
Тегления: 801

Бизнес план "Отглеждане на трайни насаждения"

Решение № МО-ОС-5/2019 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-5/2019 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 09/09/2019
Промяна: 02/10/2019
Размер: 1.41 МБ
Тегления: 800

Бизнес план "Отглеждане на трайни насаждения".

Решение № МО-ОС-4/2019 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-4/2019 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 24/06/2019
Промяна: 02/10/2019
Размер: 1.41 МБ
Тегления: 861

ИП „Приемо – предавателна станция MON0128.А000 „Mitrovtzi“ с честотен обхват 900-2100 MHz на „А1 България“ ЕАД, в имот с идентификатор 48475.68.26, землище на с. Митровци, общ. Чипровци, обл. Монтана.

 

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx