1. Заповед № РД-236/05.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Ижо" ЕООД, гр. Лом.

2. Заповед № РД-237/05.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Унитрейд 2011" ООД, гр. Лом.

3. Заповед № РД-238/05.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Глобъл Инвестмънт - Видин" ЕООД, гр. Видин.

4. Заповед № РД-240/12.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на консервна фабирка в с. Бели мел с оператор "Калиа" ООД, гр. Ловеч.

5. Заповед № РД-241/12.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на консервна фабрика "Комгрил" ООД, гр. Берковица.

6. Заповед № РД-242/12.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Метбол 2000" ЕООД, гр. Берковица.

7. Заповед № РД-243/12.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на СД "Сираков и сие", с. Бързия.

8. Заповед № РД-244/12.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Гипс" АД, с. Кошава – обект за преработка на гипс.

9. Заповед № РД-245/12.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Бдинтекс" ЕООД, гр. Видин.

10. Заповед № РД-245/12.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Бдинтекс" ЕООД, гр. Видин.

11. Заповед № РД-251/20.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Формпласт БГ" ЕООД, гр. Берковица.

12. Заповед № РД-252/20.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Геномакс" ЕООД, с. Замфирово.

13. Заповед № РД-253/20.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на производствена база за третиране на семена оператор "Златия Агро" ЕООД, гр. Вълчедръм.

14. Заповед № РД-254/20.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Тон Еко" ЕООД, гр. София - инсталация за преработване на промишлени отпадъци.

15. Заповед № РД-255/20.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на маслодобивна фабрика в с. Покрайна с оператор " Олимекс" ЕООД, гр. Видин.

16. Заповед № РД-256/20.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на свинекомплекс в гр. Дунавци с оператор "Акма Трейд Лимитид" ЕООД, гр. София.

17. Заповед № РД-260/20.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Димотек" ЕООД, гр. Димово.

18. Заповед № РД-261/20.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Вида ойл" ООД, гр. Видин.

19. Заповед № РД-262/26.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Трейс пътно строителство" АД, с. Ерден.

20. Заповед № РД-263/26.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Пътинженеринг - М" ЕАД, гр. Монтана.

21. Заповед № РД-263/26.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на извънреден инструктаж на служителите от РИОСВ – Монтана.

22. Заповед № РД-269/30.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на предварителен финансов контрол.

23. Заповед № РД-283/26.10.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "ТТК" АД, гр. София – инсталация в с. Сланотрън.

24. Заповед № РД-285/10.11.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за инвентаризации на активите/пасивите в МОСВ, утвърдени със заповед № РД-794/21.12.2018 г.

25. Заповед № РД-294/20.11.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на ред за подготовка на документация за заседание на ЕЕС към РИОСВ – Монтана и проект на решение по ОВОС/становище по ЕО.

26. Заповед № РД-295/20.11.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за насрочване на експертен екологичен съвет при РИОСВ – Монтана с възложител "Огоста 2017" ООД, гр. Монтана.

27. Заповед № РД-296/24.11.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на ПСОВ – Монтана с оператор "В и К" ЕООД, гр. Монтана.

28. Заповед № РД-297/24.11.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Ирели" ООД, гр. Пазарджик – обект за производство на детски играчки.

29. Заповед № РД-298/24.11.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на образец на декларация в случай на констатирано с ел. фиш нарушение на ЗДП, ППЗДП със служебен автомобил.

30. Заповед № РД-310/04.12.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Наслада 99" ООД, гр. Враца – сладкарски цех в с. Сумер, общ. Монтана.

31. Заповед № РД-311/04.12.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на "Компас" ЕООД, с. Комарево – завод за производство на рибни консерви.

32. Заповед № РД-326/15.12.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за вписване и утвърждаване в ИИСДА на информация и данни по отношение на административната структура, конкурси, СУНАУ, предоставяни услуги, годишен доклад за състоянието на администрацята.

33. Заповед № РД-330/22.12.2020 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за преглед и обезценка на нефинансовите дълготрайни активи по реда на т. 16.24 и 36.1 от ДДС № 20/2004 г.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx