1. Заповед № РД-285/03.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Замфирово.

2. Заповед № РД-291/03.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените творби за конкурса за апликации „Чудата есен“.

3. Заповед № РД-292/07.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Производствена база с. Кошава, с оператор „Гипс“ АД, с. Кошава.

4. Заповед № РД-293/07.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Маслодобивна фабрика в с. Покрайна с оператор “Олимекс“ ООД, гр. Видин.

5. Заповед № РД-294/08.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана.

6. Заповед № РД-295/08.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Триада Инженеринг“ ООД, гр. Монтана.

7. Заповед № РД-296/08.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Калиа“ ООД, гр. Ловеч, консервна фабрика в с. Бели мел.

8. Заповед № РД-297/08.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на фабрика за дървопреработка с оператор „Арсов 90“ ООД, с. Митровци.

9. Заповед № РД-299/09.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за РЕЕС на ДЕО на ОУП на община Брусарци на 29.10.2019 г.

10. Заповед № РД-300/09.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за фактическа проверка на материалните, нематериалните активи и задължения.

11. Заповед № РД-304/10.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за проверка по документи във връзка с искане за плащане по проект „Закриване и рекултивация на Общинско депо за битови отпадъци в м. Горни Партеш, в земл. на гр. Чипровци“.

12. Заповед № РД-305/14.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и ДГ „Патиланци“.

13. Заповед № РД-311/15.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Кариана“ ЕООД, с. Ерден – цех за месопреработка.

14. Заповед № РД-311/15.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Мак ойл-2“ ЕООД, гр. Бойчиновци.

15. Заповед № РД-316/21.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и кметство с. Бързия, общ. Берковица.

16. Заповед № РД-317/21.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и ДГ „Звънче“, гр. Берковица.

17. Заповед № РД-318/21.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и кметство Сливата, общ. Лом.

18. Заповед № РД-320/21.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и ДГ „Щастливо детство“, с. Долни Цибър.

19. Заповед № РД-329/28.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и СУ „Христо Ботев“.

20. Заповед № РД-30/28.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и СУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Дреновец.

21. Заповед № РД-334/28.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и кметство Тошевци, общ. Видин.

22. Заповед № РД-335/28.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и СУ „Христо Ботев“, гр. Грамада.

23. Заповед № РД-336/28.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и ДГ „Тодор Титоренков“, гр. Грамада.

24. Заповед № РД-341/29.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на МБАЛ “Св. Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом.

25. Заповед № РД-342/29.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Пристанищен комплекс с оператор “Порт Инвест“ ЕООД, гр. Лом.

26. Заповед № РД-346/31.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и ДГ „Детелина“, гр. Видин.

27. Заповед № РД-347/31.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ново село.

28. Заповед № РД-348/31.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и ОУ „Петър Парчевич“, гр. Чипровци.

29. Заповед № РД-349/31.10.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешни правила и процедури за приемане и изпращане на документи и съобщения чрез ССЕВ.

30. Заповед № РД-354/05.11.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на“Фиш Инвест“ ООД, гр. София – обект за риборазвъждане в гр. Монтана.

31. Заповед № РД-355/05.11.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на “Фиш Инвест“ ООД, гр. София – обект предприятие за обработка на прясна риба в гр. Монтана.

32. Заповед № РД-356/05.11.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за заличаване на защитена местност „Липака“.

33. Заповед № РД-358/11.11.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и община Берковица.

34. Заповед № РД-362/13.11.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на “В и К“ ООД, гр. Монтана.

35. Заповед № РД-363/13.11.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на “Марков -1991“ ЕООД, гр. София – цех за месопреработка в гр. Монтана.

36. Заповед № РД-364/15.11.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и кметство Неговановци.

37. Заповед № РД-366/18.11.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за контрол по изпълнение на дейностите в договор между ПУДООС и община Кула.

38. Заповед № РД-367/19.11.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на “Компас“ ЕООД – завод за производство на рибни консерви в гр. Монтана.

39. Заповед № РД-368/19.11.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на “Монатекс“ ЕООД – производство на прежди за машинно и ръчно плетиво в гр. Монтана.

40. Заповед № РД-385/03.12.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на “Тон Еко“ ЕООД – обект в гр. Лом.

41. Заповед № РД-386/03.12.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на “Хъс“ ООД – обект в гр. Лом.

42. Заповед № РД-401/23.12.2019 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за отлагане на част от платения годишен отпуск на служителите от РИОСВ – Монтана за 2019 г.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx