1. Заповед № РД-298/02.10.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Кравеферма и електроцентрала за производство на ел. енергия от биомаса от растителни и животински субстанции в земл. на с. Добри дол с оператор „Алексия 2002“ ООД, гр. София.

2. Заповед № РД-299/02.10.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми в землище на с. Сланотрън, общ. Видин с оператор „Търговска и технологична компания” АД, гр. София.

3. Заповед № РД-306/09.10.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Обект за производство на гасена вар и бетонови разтвори с оператор ЕТ“Катерина – Георги Евденов“, гр. Вълчедръм.

4. Заповед № РД-309/10.10.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Млекопреработвателно предприятие в с. Дъбравка, общ. Белоградчик с оператор СД „Лаф- Велизаров и сие“, гр. Белоградчик.

5. Заповед № РД-310/10.10.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на консервна фабрика в с. Бели мел с оператор „Калиа“ ООД, с. Бели мел, общ. Чипровци.

6. Заповед № РД-311/10.10.2017 г. за инвентаризация на материалните балансови и задбалансови активи, нематериални активи, парични средства, автомобилите и наличното количество гориво.

7. Заповед № РД-342/30.10.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „С-Авто“ ЕООД, гр. Берковица.

8. Заповед № РД-345/31.10.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за лабораторни изследвания на служителите от РИОСВ – Монтана.

9. Заповед № РД-347/06.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за заседание на Експертния екологичен съвет при РИОСВ – Монтана на 20.11.2017 г.

10. Заповед № РД-365/10.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за заседание на Експертния екологичен съвет при РИОСВ – Монтана на 27.11.2017 г.

11. Заповед № РД-367/13.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Предприятие за производство на метални и пластмасови изделия с оператор „ЗИМП“ ООД, гр. Монтана.

12. Заповед № РД-368/13.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Автомивка и автосервиз с оператор “Алекс ИВ“ ЕООД, гр. Монтана.

13. Заповед № РД-376/20.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Млекопреработвателно предприятие в гр. Вършец с оператор „Милки Фуудс“ ООД, ГР. Враца.

14. Заповед № РД-381/22.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Производствена база за метални палета в гр. Монтана оператор „Палемонтех“ ООД, гр. Монтана.

15. Заповед № РД-386/24.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за заседание на Експертния екологичен съвет при РИОСВ – Монтана на 11.12.2017 г.

16. Заповед № РД-387/24.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на щатно разписание на длъжностите в РИОСВ – Монтана.

17. Заповед № РД-392/24.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Производствена база за пакетиране на тоалетна хартия, рула и носни кърпички с оператор „Фобос – ЕР“ ООД, гр. Монтана.

18. Заповед № РД-393/24.11.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на производствена база за метални конструкции с оператор „БКК-95“ ЕООД, гр. Монтана.

19. Заповед № РД-394/05.12.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Маслодобивна фабрика в с. Покрайна, общ. Видин с оператор „Олимекс“ ООД, гр. Видин.

20. Заповед № РД-396/06.12.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за извършване на проверка по изпълнение на условията в КР 2-Н2/2013 г. на „Емко“ ООД, гр. Монтана.

21. Заповед № РД-398/13.12.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за актуализация на вътрешни правила за административното обслужване.

22. Заповед № РД-399/13.12.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за актуализация на Харта на клиента.

23. Заповед № РД-400/13.12.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на длъжностни лица, изпълняващи функциите по чл. 16, ал. 7 от Наредбата за административно обслужване.

24. Заповед № РД-404/29.12.2017 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за отлагане на част от платения годишен отпуск на служителите от РИОСВ – Монтана за следващата календарна година.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx