1. Заповед №  РД-036/05.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на екип за контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 162-Н1/2010 г.
2. Заповед №  РД-037/10.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на екип за контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 378-НО/2009 г.-„Фаустина груп” ООД.
3. Заповед №  РД-038/10.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на екип за контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 406-НО/2011 г.-„Булгарплод” АД.
4. Заповед №  РД-039/10.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на екип за контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 386-Н1/2011 г.-„Игал” ООД.
5. Заповед №  РД-040/10.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на екип за контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 392-НО/2010 г.-„Видахим” АД.
6. Заповед №  РД-041/10.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на екип за контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 56-Н0/2005 г.- ТЕЦ „Видахим” .
7. Заповед №  РД-042/10.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на екип за контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 2-Н1/2010 г.-„Монбат” АД.
8. Заповед №  РД-043/10.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на екип за контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 131-Н0/2006 г.-„Стройкерамика” ООД.
9. Заповед №  РД-044/10.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на екип за контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 125- /2006 г.-„Берг Монтана Фитинги” АД.
10. Заповед № РД-045/10.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне функциите на противопожарното звено относно опазване от пожари на ЗТ.
11. Заповед  №  РД-046/16.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за регистриране на отсъствието на служителите на РИОСВ в установеното работно време.
12. Заповед  №  РД-050/30.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и ЦДГ „Пролетна дъга”, гр. Берковица от НК  „Чиста околна среда” – проект „Приятели на природата”.
13. Заповед  №  РД-051/30.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и СОУ „Цар Симеон Велики”, гр. Видин от  НК  „Чиста околна среда” – проект „Обичам природата и аз участвам”.
14. Заповед  №  РД-051/30.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и СОУ „Цар Симеон Велики”, гр. Видин от  НК  „Чиста околна среда” – проект „Обичам природата и аз участвам”.
15. Заповед  №  РД-052/30.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и СОУ „Васил Левски”, гр. Кула от  НК  „Чиста околна среда” – проект „В търсене на изчезващите видове”.
16. Заповед  №  РД-053/30.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и ОУ „Иван Вазов”, гр. Видин от  НК  „Чиста околна среда” – проект „Красотата на природата”.
17. Заповед  №  РД-054/30.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и община Чупрене от  НК  „Чиста околна среда” – проект „Възстановяване и благоустрояване на парк „Асен Балкански”, с. Чупрене”.
18. Заповед  №  РД-055/30.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и кметство Сталийска махала, общ. Лом от  НК  „Чиста околна среда” – проект „Облагородяване и обособяване на път за отдих в с. Сталийска махала”.
19. Заповед  №  РД-056/30.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и кметство Долно Линево, общ. Лом от  НК  „Чиста околна среда” – проект „Естетизиране на централен парк и обособяване на зона за отдих”.
20. Заповед  №  РД-057/30.04.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и кметство Добри дол, общ. Лом от  НК  „Чиста околна среда” – проект „Почистване коритото на реката и обособяване на зона за отдих”.
21. Заповед  №  РД-061/15.05.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и ОДЗ „Слънце”, гр. Димово от  НК  „Чиста околна среда”.
22. Заповед  №  РД-062/15.05.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и ОДК - Вършец от  НК  „Чиста околна среда”.
23. Заповед  №  РД-064/15.05.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за осъществяване на превантивни мерки и опазване на резерват „Чупрене” през пожароопасния сезон от 01.04.2013 г. до 31.10.2013 г.
24. Заповед № РД-065/15.05.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за осъществяване на превантивни мерки и опазване на резерват „Горната кория” през пожароопасния сезон от 01.04.2013 г. до 31.10.2013 г.
25. Заповед № РД-067/29.05.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на предварителен контрол и прилагане системата за двоен подпис във Вътрешните правила.
26. Заповед № РД-068/29.05.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне постоянния състав на Експертния екологичен съвет при РИОСВ – Монтана.
27. Заповед № РД-069/29.05.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за номиниране на рисунки и предмети от рециклирани материали, предоставени за участие в конкурса „Обичам природата и аз участвам”.
28. Заповед  №  РД-070/04.06.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и община Чипровци от  НК  „Чиста околна среда” – проект „Приветливо Чипровци”.
29. Заповед  №  РД-071/04.06.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и кметство с. Говежда, общ. Георги Дамяново от  НК  „Чиста околна среда”.
30. Заповед  №  РД-072/04.06.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и община Берковица от  НК  „Чиста околна среда” – обект „Детска площадка в кв.”Заряница”.
31. Заповед  №  РД-073/05.06.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и кметство Неговановци от  НК  „Чиста околна среда” – обект „Детска площадка”.
32. Заповед  №  РД-074/05.06.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и кметство Флорентин от  НК  „Чиста околна среда” – обект „Футболно игрище”.
33. Заповед  №  РД-075/05.06.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и кметство Флорентин от  НК  „Чиста околна среда” – обект „Футболно игрище”.
34. Заповед  №  РД-076/05.06.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и кметство Гара Орешец от  НК  „Чиста околна среда” – обект „Зона за отдих”.
35. Заповед  №  РД-077/06.06.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и кметство Горни Лом от  НК  „Чиста околна среда”.
36. Заповед  №  РД-078/06.06.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и с. Макреш от  НК  „Чиста околна среда” – обект „Зона за отдих”.
37. Заповед  №  РД-079/06.06.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и гр. Кула от  НК  „Чиста околна среда” – обект „Зона за отдих”.
38. Заповед  №  РД-080/06.06.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на комисия за контрол по изпълнение на договор между ПУДООС и гр. Кула от  НК  „Чиста околна среда” – обект „Крайпътен кът за отдих”.
39. Заповед  №  РД-081/06.06.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за инвентаризационна комисия за проверка на наличното гориво на автомобилите в РИОСВ – Монтана.
40. Заповед  №  РД-085/21.06.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект ПСОВ – Монтана.
41. Заповед  №  РД-086/21.06.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект Консервна фабрика „Калия” ООД, с. Бели мел.
42. Заповед  №  РД-087/21.06.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на обект фабрика за дървообработване „Арсов 90” ООД, с. Митровци.
43. Заповед  №  РД-089/28.06.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за насрочване на заседание на експертен екологичен съвет на 08.07.2013 г. – ДОВОС за ИП „Инсталация за пиролиза” – „Еко Ресайлинг” ООД, гр. София

 

 

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx