Съобщения

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 05.08.2022 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 05.08.2022 г.

Дата на публикуване: 05/08/2022
Промяна: 05/08/2022
Размер: 14.88 КБ
Тегления: 23

ИП „Разширяване на улица „Цар Симеон“ от ОТ 12 до ОТ 17 в гр. Вършец, общ. Вършец“, с възложител: Община Вършец.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 19.07.2022 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 19.07.2022 г.

Дата на публикуване: 19/07/2022
Промяна: 19/07/2022
Размер: 12.79 КБ
Тегления: 40

ИП „Изграждане на обект за производствена и складова дейност“ в поземлен имот с идентификатор 48489.40.726 по КККР на гр. Монтана, местност Мало поле, с възложители: Г. Янев и К. Христов.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 18.07.2022 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 18.07.2022 г.

Дата на публикуване: 18/07/2022
Промяна: 18/07/2022
Размер: 15.14 КБ
Тегления: 43

ИП „Почистване на самозалесени земеделски земи, чрез извършване на сечˮ в землищата на с. Цар Шишманово, с. Киреево, с. Подгоре и с. Раковица, общ. Макреш, обл. Видин, с възложител: Община Макреш

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 15.07.2022 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 15.07.2022 г.

Дата на публикуване: 15/07/2022
Промяна: 15/07/2022
Размер: 15.03 КБ
Тегления: 54

ИП „Почистване и изкореняване на дървесна растителност (топола) от земеделски земиˮ в землището на с. Сланотрън, общ. Видин

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 28.06.2022 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 28.06.2022 г.

Дата на публикуване: 28/06/2022
Промяна: 28/06/2022
Размер: 15.16 КБ
Тегления: 79

ИП „Мини мандра“ в поземлен имот с идентификатор 39743.10.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крива бара, общ. Брусарци, с възложител: Е. Чакъров.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 09.06.2022 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 09.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/06/2022
Промяна: 09/06/2022
Размер: 15.08 КБ
Тегления: 141

ИП „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-2хг „Градецˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 17422.6.25 по КККР на с. Градец, общ. Видин

Възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 09.06.2022 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 09.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/06/2022
Промяна: 09/06/2022
Размер: 14.98 КБ
Тегления: 155

ИП „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-1хг „Видинˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.501.557 по КККР на гр. Видин, общ. Видин

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 09.06.2022 г. -1 Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 09.06.2022 г. -1

топ!
Дата на публикуване: 09/06/2022
Промяна: 09/06/2022
Размер: 15.08 КБ
Тегления: 168

ИП „Ново водовземно съоръжение за минерални води от находище С-3хг „Сланотрънˮ в поземлен имот с идентификатор 67194.88.299 по КККР на с. Сланотрън, общ. Видин.

Възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 09.06.2022 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 09.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/06/2022
Промяна: 09/06/2022
Размер: 14.91 КБ
Тегления: 157

ИП „Изграждане на система за капково напояване и микродъждуване на 291,042 дка зеленчуци и хладилно оборудване“ в землището на с. Флорентин, общ. Ново село, с възложител М. Маринов.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 01.06.2022 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 01.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/06/2022
Промяна: 01/06/2022
Размер: 12.73 КБ
Тегления: 158

ИП „Тирпаркинг“ в ПИ с идентификатор 48489.4.376 по КККР на гр. Монтана, с възложител: "Лионтурс" ЕООД.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 01.06.2022 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 01.06.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/06/2022
Промяна: 01/06/2022
Размер: 15.01 КБ
Тегления: 167

ИП „Оптимизация на конструкцията на многостепенна сушилня чрез изграждане на допълнителна отоплителна зона с мощност 1000 kW и отопление на газ“ в поземлен имот с идентификатор 10971.510.48 по КККР на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: "Кнауф България" ЕООД.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 26.05.2022 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 26.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/05/2022
Промяна: 26/05/2022
Размер: 15.1 КБ
Тегления: 183

ИП „Инсталация за лиофилизационно сушене на плодове и система за захранване“ в част от сграда с идентификатор 03928.514.43.18, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03928.514.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител: "Агро База Видин" ЕООД.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 20.05.2022 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 20.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/05/2022
Промяна: 20/05/2022
Размер: 15.3 КБ
Тегления: 191

ИП "Реконструкция на водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец, общ. Вършец" с възложител Община Вършец.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 29.03.2022 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 29.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/03/2022
Промяна: 29/03/2022
Размер: 12.87 КБ
Тегления: 242

ИП „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на пластмасови отпадъци“ в ПИ с идентификатор 03928.513.324 по КККР на гр. Берковица, с възложител: ЕТ "Георги Богданов".

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 25.03.2022 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 25.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/03/2022
Промяна: 25/03/2022
Размер: 12.63 КБ
Тегления: 232

Инвестиционно предложение „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик“, с възложител: Община Белоградчик.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 32

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx