Предстоящи обществени обсъждания

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Обявление за предстоящо обществено обсъждане ОУП Чупрене Обявление за предстоящо обществено обсъждане ОУП Чупрене

топ!
Дата на публикуване: 06/08/2021
Промяна: 06/08/2021
Размер: 34 КБ
Тегления: 132

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Чупрене съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) на община Чупрене се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.

Цялата документация е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Чупрене, с. Чупрене, ул. „Асен Балкански“ № 55 в Деловодството на община Чупрене, втори етаж, стая № 21, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч., както и на интернет адрес: http://chuprene.com

Общественото обсъждане ще се проведе на 08.09.2021 г. от 13.00 часа в Заседателна зала, етаж 3, в сградата на Община Чупрене.

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Чупрене, ул. „Асен Балкански“ № 55 (деловодството), на факс 09327/2580; 09327/2402 или на електронна поща: ob_chuprene@abv.bg. Лице за контакти: Асен Джунински, тел. 0885 032 405.

Съобщение ОО - ОУП Георги Дамяново Съобщение ОО - ОУП Георги Дамяново

топ!
Дата на публикуване: 05/12/2018
Промяна: 05/12/2018
Размер: 28.5 КБ
Тегления: 741

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Георги Дамяново съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) на община Георги Дамяново се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.

Цялата документация е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Георги Дамяново, с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2, всеки работен ден от 07.30 до 16.00 ч., както и на интернет адрес: http://georgidamyanovo.com/.

Общественото обсъждане ще се проведе на 07.01.2019 г. от 11.00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Георги Дамяново.

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в деловодството на Община Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2 и/или на електронна поща: gd3470@mail.bg. Лице за контакти: Десислава Йорданова, тел. 0888 702 960.

Обявление за предстоящо обществено обсъждане  ОУП -  Бойчиновци Обявление за предстоящо обществено обсъждане ОУП - Бойчиновци

топ!
Дата на публикуване: 03/10/2018
Промяна: 03/10/2018
Размер: 30 КБ
Тегления: 755

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Бойчиновци съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) на община бойчиновци се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.

Цялата документация е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Бойчиновци, гр. Бойчиновци, ул. „Гаврил Генов“ № 2, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч., както и на интернет адрес: http://www.boychinovtsi.bg/currentNews-790-newitem.html

Общественото обсъждане ще се проведе на 06.11.2018 г. от 11.00 часа в Заседателна зала, етаж 2, в сградата на Община Бойчиновци.

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в деловодството на Община Бойчиновци, ул. „Гаврил Генов“ № 2 и/или на електронна поща: munb@mail.orbitel.bg. Лице за контакти: Петър Винешки, тел. 0877 232 190.

Обявление за предстоящо обществено обсъждане  ОУП - Брегово Обявление за предстоящо обществено обсъждане ОУП - Брегово

топ!
Дата на публикуване: 30/08/2018
Промяна: 30/08/2018
Размер: 13.86 КБ
Тегления: 755

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Брегово съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА Община Брегово се организира провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.

Документацията е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Брегово, гр. Брегово, пл. „Централен“ № 1, в техническа служба, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: www.bregovo.net.

Общественото обсъждане ще се проведе на 02.10.2018 г. от 11.30 часа в салона на Общинска администрация Брегово.

Становища и мнения по ПП на ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Брегово, в техническа служба, или на електронна поща: ob_bregovo @b-trust.org. Лице за връзка по провеждане на консултациите: Сашко Димитрашков, тел: 0885/823157.

Съобщение за обществено обсъждане на ОУП-Лом Съобщение за обществено обсъждане на ОУП-Лом

топ!
Дата на публикуване: 29/08/2018
Промяна: 29/08/2018
Размер: 13.5 КБ
Тегления: 772

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Лом съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА Община Лом се организира провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.

Документацията е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Лом, гр. Лом, ул. „Дунавска“ № 12, ст. № 206 (гл. архитект), всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: www.lom.bg.

Общественото обсъждане ще се проведе на 27.09.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация Лом, гр. Лом, ул. „Дунавска“ № 12.

Становища и мнения по ПП на ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Лом, на факс: 0971/66026 или на електронна поща: lom.municipality@lom.egov.bg. Лице за връзка по провеждане на консултациите: арх. Владислав Владимиров, тел: 0971/69110.

Съобщение за обществено обсъждане на ОУП Чупрене Съобщение за обществено обсъждане на ОУП Чупрене

топ!
Дата на публикуване: 13/06/2018
Промяна: 13/06/2018
Размер: 29.5 КБ
Тегления: 836

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Чупрене съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) на община Чупрене се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.

Цялата документация е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Чупрене, с. Чупрене, ул. „Асен Балкански“ № 55 в Деловодството на община Чупрене, втори етаж, стая № 21, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч., както и на интернет адрес: http://chuprene.com

Общественото обсъждане ще се проведе на 03.08.2018 г. от 13.00 часа в Заседателна зала, етаж 3, в сградата на Община Чупрене.

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Чупрене, ул. „Асен Балкански“ № 55 (деловодството), на факс 09327/2580; 09327/2402 или на електронна поща: ob_chuprene@abv.bg Лице за връзка по провеждане на консултациите: Асен Джунински, тел. 0888 032 405.

Обявление за предстоящо обществено обсъждане  ОУП - Ново село Обявление за предстоящо обществено обсъждане ОУП - Ново село

топ!
Дата на публикуване: 30/04/2018
Промяна: 30/04/2018
Размер: 13.12 КБ
Тегления: 899

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Ново село съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на:

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община НОВО СЕЛО,

както и на Доклад за Екологична оценка и Доклад за Оценка за съвместимост към плана

Цялата документация може да се види всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в стая № 4 в сградата на Община Ново село.

Общественото обсъждане ще се проведе на 22.05.2018 г. от 11 часа в залата на Общинска администрация

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Ново село се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси, относно посочените документи.

Обявление за предстоящо обществено обсъждане - ОУП - Вълчедръм Обявление за предстоящо обществено обсъждане - ОУП - Вълчедръм

топ!
Дата на публикуване: 19/04/2018
Промяна: 19/04/2018
Размер: 13.68 КБ
Тегления: 925

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Вълчедръм съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА Община Вълчедръм се организира провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.

Документацията е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Вълчедръм, ул. “България“ № 18-20 в Центъра за услуги и информация на граждани, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч., както и на интернет адрес: http://valchedram.com/curentNews-794-.html

Общественото обсъждане ще се проведе на 30.05.2018 г. от 10.00 часа в зала № 1 в сградата на Община Вълчедръм.

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Вълчедръм, ул. “България“ № 18-20 (деловодството), на факс: 09744/3406 или на електронна поща: kmet@valchedram.com . Лице за връзка по провеждане на консултациите: Румяна Ценова-Ценкова, тел. 09744/20-24.

Обществено обсъждане на ОУП на община Кула Обществено обсъждане на ОУП на община Кула

топ!
Дата на публикуване: 13/02/2018
Промяна: 13/02/2018
Размер: 13.05 КБ
Тегления: 990

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Кула съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА Община Кула се организира провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.

Документацията е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Кула, гр. Кула, ул. „Възраждане“ № 38, ст. № 5, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: www.obshtina-kula.com.

Общественото обсъждане ще се проведе на 13.03.2018 г. от 14.00 часа в сградата на Община Кула, ет. 2, салона.

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Кула, ст. № 5 или на електронна поща: obshtinakula@abv.bg. Лице за връзка по провеждане на консултациите: инж. Илинка Найденова, директор дирекция „Специализирана администрация“, тел. 0938/32227.

Обществено обсъждане на изменение на ПП на ОУП - Чипровци Обществено обсъждане на изменение на ПП на ОУП - Чипровци

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2018
Промяна: 11/01/2018
Размер: 13.23 КБ
Тегления: 1032

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Чипровци съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Изменение на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА Община Чипровци се организира провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Изменение на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.

Документацията е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Чипровци, гр. Чипровци, бул. “Петър Парчевич“ № 45, ст. № 310, всеки работен ден, от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., както и на интернет адрес: www.chiprovtsi.bg.

Общественото обсъждане ще се проведе на 13.02.2018 г. от 11.00 часа в голяма заседателна зала, етаж 3 в сградата на Община Чипровци.

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Чипровци, ст. № 103, на факс: 09554/9613 или на електронна поща: chiprovci@mail.bg. Лице за контакти по провеждане на консултациите: инж. Мария Маркова – гл. инженер и н-к отдел „УТ, ОС и ПП“ и Ивелина Иванова – мл. експерт „Програми и проекти“, тел. 09554/2828.

Обществено обсъждане на ОУП на община Белоградчик Обществено обсъждане на ОУП на община Белоградчик

топ!
Дата на публикуване: 11/09/2017
Промяна: 11/09/2017
Размер: 12.74 КБ
Тегления: 1149

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Белоградчик съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА Община Белоградчик се организира провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.

Документацията е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I “ № 6, ст. № 27, всеки работен ден, от 9.30 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: www.belogradchik.bg.

Общественото обсъждане ще се проведе на 12.10.2017 г. от 14.00 часа в заседателна зала, в сградата на Община Белоградчик.

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Белоградчик, ст. № 27, на факс: 093653017 или на електронна поща: kmet@belogradchik.bg. Лице за връзка по провеждане на консултациите: Николай Димитров, тел. 0878/486166.

Обществено обсъждане на ОУП на община Брусарци Обществено обсъждане на ОУП на община Брусарци

топ!
Дата на публикуване: 06/01/2017
Промяна: 06/01/2017
Размер: 27 КБ
Тегления: 1252

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Брусарци съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Брусарци, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.

Цялата документация е на разположение всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 104 в сградата на Община Брусарци. Общественото обсъждане ще се проведе на 18.01.2017 г. от 10.30.часа в заседателната зала на Община Брусарци.

Становища и мнения по посочените документи могат да се депозират в деловодството на общината или на електронна поща: brusartsi_adm@abv.bg, както и по време на срещата за обществено обсъждане.

Обявление  Обществено обсъждане - Общ Устройствен план на община Медковец Обявление Обществено обсъждане - Общ Устройствен план на община Медковец

топ!
Дата на публикуване: 29/06/2015
Промяна: 16/02/2016
Размер: 26 КБ
Тегления: 1489

          На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Медковец съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община МЕДКОВЕЦ, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.
          Цялата документация може да се види всеки работен ден от 9.30 до 15.30 часа в сградата на Община Медковец.Общественото обсъждане ще се проведе на 01.07.2015 г. от 11.00.часа в заседателната зала на Община Медковец.
          Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Медковец се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси, относно посочените документи.

 

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx