Съобщения

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 21.05.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 21.05.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/05/2021
Промяна: 21/05/2021
Размер: 15.09 КБ
Тегления: 103

ИП „Разполагане на модулно съоръжение за зареждане с дизелово горивоˮ в поземлен имот с идентификатор 03722.101.345 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белотинци, общ. Монтана, с възложител: „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 12.05.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 12.05.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/05/2021
Промяна: 12/05/2021
Размер: 52.68 КБ
Тегления: 133

ИП „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инсталацията с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене”, с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 11.05.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 11.05.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/05/2021
Промяна: 11/05/2021
Размер: 15.05 КБ
Тегления: 152

ИП „Рибовъдство и спортен риболов в язовир „Студен кладенецˮ, находящ се в землището на с. Стубел, общ. Монтана (ПИ с идентификатор 70024.106.240 по КК и КР на с. Стубел), с възложител: „ДПД ФИШИНГˮ ЕООД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 12.04.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 12.04.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2021
Промяна: 12/04/2021
Размер: 15.07 КБ
Тегления: 258

ИП „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 за изграждане на овцефермаˮ в ПИ с идентификатори 22530.15.259, 22530.15.198 и 22530.15.181 в землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм

възложител: „КА 3 ЕНТЪР ТРЕЙДˮ ЕООД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 08.04.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 08.04.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/04/2021
Промяна: 08/04/2021
Размер: 14.9 КБ
Тегления: 278

ИП „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Алмусˮ от п/ст „Брусарциˮ до п/ст „Ломˮ

възложител: „Електроенергиен системен операторˮ ЕАД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 30.03.2021 г. - 2 Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 30.03.2021 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 30/03/2021
Промяна: 30/03/2021
Размер: 14.95 КБ
Тегления: 290

ИП „Ваканционно селищеˮ в ПИ с идентификатор 68179.30.153 по КК и КР на с. Спанчевци, общ. Вършец

възложител: Д. Г.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 30.03.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 30.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/03/2021
Промяна: 30/03/2021
Размер: 52.95 КБ
Тегления: 288

ИП „Изграждане на напоителна система, захранвана от един нов тръбен сондажен кладенец и резервоар за напояване на 476 дка царевица” в ПИ с идентификатор 44238.503.569 по КК и КР на гр. Лом, с възложител: „АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 23.03.2021 г.-2 Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 23.03.2021 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 23/03/2021
Промяна: 23/03/2021
Размер: 14.86 КБ
Тегления: 308

ИП „Изграждане и рехабилитация на водопровод в с. Трайково, общ. Лом“, с възложител Община Лом.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 23.03.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 23.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/03/2021
Промяна: 23/03/2021
Размер: 14.81 КБ
Тегления: 287

ИП „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Лехчево, общ. Бойчиновци – втори етап“, с възложител Община Бойчиновци.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 16.03.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 16.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/03/2021
Промяна: 16/03/2021
Размер: 15.05 КБ
Тегления: 309

ИП „Разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа на гр. Берковица, общ. Берковицаˮ

възложител: Община Берковица

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 15.03.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 15.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/03/2021
Промяна: 15/03/2021
Размер: 53.13 КБ
Тегления: 337

ИП „Инсталация за предварително третиране чрез физични методи на РЕ-сепаратор и производство на АВS млянка“ в поземлен имот с идентификатор 48489.5.490 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: "Монбат Рисайклинг" ЕАД.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 04.03.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 04.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/03/2021
Промяна: 04/03/2021
Размер: 14.69 КБ
Тегления: 350

ИП "Многофункционална спортна зала" в УПИ IV-61, кв. 32, гр. Кула, с възложител: Община Кула.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 24.02.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 24.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/02/2021
Промяна: 24/02/2021
Размер: 15.1 КБ
Тегления: 349

ИП „Тирпаркинг и обществено обсужване“ в ПИ с идентификатор 48489.4.384 по КК и КР на гр. Монтана, м. Лъката, с възложител "Лионтурс 1991" ЕООД.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 18.02.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 18.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/02/2021
Промяна: 18/02/2021
Размер: 14.92 КБ
Тегления: 357

ИП „Изграждане на улица „Васил Левскиˮ от ОТ 328 до ОТ 297 от км 0+000.00 до км 0+317.00ˮ в гр. Вълчедръм, обл. Монтана

възложител: Община Вълчедръм

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 16.02.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 16.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/02/2021
Промяна: 16/02/2021
Размер: 15.06 КБ
Тегления: 355

ИП „Отводнително поле „Пчелина” – ремонт и ново строителствоˮ в поземлен имот с идентификатор 00672.77.526 по КК и КР на с. Арчар, общ. Димово

възложител: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – КЛОН ВИДИН

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 28

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx