Съобщения

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 04.03.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 04.03.2021 г.

нов!
Дата на публикуване: 04/03/2021
Промяна: 04/03/2021
Размер: 14.69 КБ
Тегления: 1

ИП "Многофункционална спортна зала" в УПИ IV-61, кв. 32, гр. Кула, с възложител: Община Кула.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 24.02.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 24.02.2021 г.

Дата на публикуване: 24/02/2021
Промяна: 24/02/2021
Размер: 15.1 КБ
Тегления: 13

ИП „Тирпаркинг и обществено обсужване“ в ПИ с идентификатор 48489.4.384 по КК и КР на гр. Монтана, м. Лъката, с възложител "Лионтурс 1991" ЕООД.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 18.02.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 18.02.2021 г.

Дата на публикуване: 18/02/2021
Промяна: 18/02/2021
Размер: 14.92 КБ
Тегления: 23

ИП „Изграждане на улица „Васил Левскиˮ от ОТ 328 до ОТ 297 от км 0+000.00 до км 0+317.00ˮ в гр. Вълчедръм, обл. Монтана

възложител: Община Вълчедръм

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 16.02.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 16.02.2021 г.

Дата на публикуване: 16/02/2021
Промяна: 16/02/2021
Размер: 15.06 КБ
Тегления: 21

ИП „Отводнително поле „Пчелина” – ремонт и ново строителствоˮ в поземлен имот с идентификатор 00672.77.526 по КК и КР на с. Арчар, общ. Димово

възложител: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД – КЛОН ВИДИН

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 15.02.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 15.02.2021 г.

Дата на публикуване: 15/02/2021
Промяна: 15/02/2021
Размер: 14.64 КБ
Тегления: 36

ИП „Предприятие за преработка и съхранение на риба“ в поземлен имот с идентификатор 10971.510.260 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Риба и Рибни Продукти“ ЕООД.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 11.02.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 11.02.2021 г.

Дата на публикуване: 11/02/2021
Промяна: 11/02/2021
Размер: 14.98 КБ
Тегления: 58

ИП „Монтаж на модулен асфалтов смесителˮ в ПИ с идентификатор 47648.31.4 по КК и КР на с. Медовница, общ. Димово

възложител: „ДЛВˮ ЕООД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 09.02.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 09.02.2021 г.

Дата на публикуване: 09/02/2021
Промяна: 09/02/2021
Размер: 15.05 КБ
Тегления: 84

ИП „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Арчарˮ в поземлен имот с идентификатор 00672.43.14 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на с. Арчар, общ. Димово

възложител: Община Димово

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 08.02.2021 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 08.02.2021 г.

Дата на публикуване: 08/02/2021
Промяна: 08/02/2021
Размер: 15.08 КБ
Тегления: 63

ИП „Пречиствателна станция за отпадъчни водиˮ в ПИ с идентификатори 03928.52.43 и 03928.52.54 по КК и КР на гр. Берковица, местност Калешница

възложител: Община Берковица

Съобщение по чл.5, ал.2 от 18.01.2021 г. Съобщение по чл.5, ал.2 от 18.01.2021 г.

Дата на публикуване: 18/01/2021
Промяна: 18/01/2021
Размер: 13.19 КБ
Тегления: 80

ИП „Подмяна на част от водопроводната мрежа на гр. Грамада, с. Бранковци и с. Тошевци с дължина 4 км, общ. Грамада, обл. Видин“

Възложител: община Грамада

 

Съобщ. чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 04.01.2021 г. Съобщ. чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 04.01.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/01/2021
Промяна: 04/01/2021
Размер: 52.35 КБ
Тегления: 138

ИП „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Дреновец, общ. Ружинци“

възложител: Община Ружинци

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 17.12.2020 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 17.12.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2020
Промяна: 17/12/2020
Размер: 14.64 КБ
Тегления: 168

ИП „Обновяване на работилница за преработка на селскостопански продукти, находяща се в с. Слатина, общ. Берковица“, с възложител „Мери - ГМ“ ООД.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 16.12.2020 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 16.12.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/12/2020
Промяна: 16/12/2020
Размер: 15.07 КБ
Тегления: 169

ИП "Изграждане на силозна база и фабрика за преработка на слънчоглед" в ПИ с идентификатор 10971.514.1 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин, с възложител "Вайн Селект" ЕООД.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 09.12.2020 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 09.12.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/12/2020
Промяна: 09/12/2020
Размер: 14.58 КБ
Тегления: 174

ИП „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в част от поземлен имот с идентификатор 10971.511.229 по КК и КР на гр. Видин

Възложител „Металарм 2019“ ЕООД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 30.11.2020 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 30.11.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/11/2020
Промяна: 30/11/2020
Размер: 14.98 КБ
Тегления: 173

ИП „Производство на пъстърва и пъстървови рибиˮ в ПИ с идентификатор 05236.551.253 по КК и КР на гр. Бойчиновци

Възложител: „Форел 98ˮ ЕООД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 27.11.2020 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от 27.11.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/11/2020
Промяна: 27/11/2020
Размер: 14.58 КБ
Тегления: 171

ИП „Преприятие за преработка на риба и рибни продукти“ в поземлен имот с идентификатор 48489.2.659 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител Б. Ангелов.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 27

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx