Контрол чистотата на атмосферния въздух

Филтър по заглавие      Покажи #  
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 Деловодна справка Administrator 71
2 Административно обслужване Administrator 287
3 Издаване на удостоверение за регистрация, съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух в Регистъра на инсталациите, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 Administrator 1538
4 Издаване на заповед за заличаване на инсталациите в Регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 Administrator 1081
5 Издаване на удостоверение за вписване на промяна в обстоятелствата на инсталациите в Регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 Administrator 1225
6 Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници Administrator 1574
7 Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници Administrator 2221
8 Утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки при измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници Administrator 4000
9 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания Administrator 1607
10 Съгласуване на разположението и броя на автоматичните средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания Administrator 1801

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx