Детайли за Искане за преценяване на необходимостта от ЕО

СобственостСтойност
Име:Искане за преценяване на необходимостта от ЕО
Описание:

На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), РИОСВ – Монтана уведомява за постъпило в инспекцията искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 03928.47.112 и 03928.47.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител: Бисер Аврамов.

Файл:Искане за преценяване на необходимостта от ЕО.pdf
Размер: 554.53 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 22/03/2023 17:42
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:35 Тегления
Последна промяна на: 22/03/2023 17:43
Страница: