Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.02.2023 г

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.02.2023 г
Описание:

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Кабел 20 kV за присъединяване на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 600 kW“ в ПИ с идентификатор 32754.47.105 по кадасталната карта и кадастралните регистри на с. Иново, общ. Видин (УПИ I - 000105, кв. 46 по плана на с. Иново), с възложител: „Оргеник Фууд“ ЕООД.

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.02.2023 г.doc
Размер: 36 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 21/02/2023 13:11
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:321 Тегления
Последна промяна на: 21/02/2023 13:12
Страница: