Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2023 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2023 г.
Описание:

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 51665.121.630 и 51665.121.631 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана, с възложител: „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД.

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.01.2023 г.doc
Размер: 37 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 20/01/2023 17:03
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:54 Тегления
Последна промяна на: 20/01/2023 17:04
Страница: