Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.01.2023 г

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.01.2023 г
Описание:

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и проект за Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 48489.26.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: Ива Йоргова

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.01.2023 г.doc
Размер: 37 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 10/01/2023 12:50
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:329 Тегления
Последна промяна на: 10/01/2023 12:51
Страница: