Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.11.2021 г.

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.11.2021 г.
Описание:

Подробен устройствен план – парцеларен план за оптично кабелно захранване на базова станция VZ6036 в поземлен имот с идентификатор 22040.335.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Вереница, общ. Монтана, с възложител „БТК“ ЕАД.

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.11.2021 г. -.doc
Размер: 35 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 17/11/2021 14:45
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:71 Тегления
Последна промяна на: 18/11/2021 10:17
Страница: